Η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμη. Βοήθησέ μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμά μας στην μητρική τους γλώσσα.

Νέα

FSFE is looking for an intern for Document Freedom Day

στις:

Every year, the FSFE is organising the "Document Freedom Day", a global campaign to highlight the importance of Open Standards for our freedom of communication, interoperability and indepedence from vendor lock-in. For this campaign, FSFE's Berlin office is looking for an Intern PR / Campaigning in full time from January 1st until March 31st.

Your tasks will be:

and this is how you can convince us:

What you can expect from us:

Please send your application only digital to eal@fsfe.org (PDF). You are welcome to encrypt your application. You find the public key on the keyserver (8639DC81)

We pay 450 Euro/month and you receive gratitude by volunteers all over the world (priceless).

Application deadline is November 7, 2014.