Η μετάφραση μπορεί να είναι ξεπερασμένη με πρωτότυπο κείμενο. Βοήθησέ μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμα μας στην μητρική τους γλώσσα.

Νέα

Οι Ιταλοί καταναλωτές δεν πρέπει να υποχρεώνονται να πληρώνουν για λογισμικό που δε θέλουν – Επιστολή προς τις Ρυθμιστικές Αρχές

στις:

Το FSFE και η Ιταλική οργάνωση προστασίας καταναλωτών ADUC, μαζί με την Ιταλική ομάδα ILS, ζητούν από τη ρυθμιστική Αρχή να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να προστατεύσει τους Ιταλούς από το να εξαναγκάζονται να πληρώνουν για λογισμικό που δε θέλουν ή που δεν χρειάζονται. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας αποφάσισε τον Σεπτέμβριο ότι οι πωλητές υπολογιστών πρέπει να επιστρέφουν στους πελάτες τους την τιμή του ανεπιθύμητου μη-ελεύθερου λογισμικού που έρχεται προεγκατεστημένο σε προσωπικούς και φορητούς υπολογιστές. Σήμερα, το FSFE, το ADUC και το ILS, έστειλαν μια επιστολή στις Ιταλικές Αρχές εποπτείας του ανταγωνισμού, απευθύνοντάς τους έκκληση να διασφαλίσουν ότι οι πωλητές θα συμμορφωθούν με την απόφσαη του Ανωτάτου Δικαστηρίου, και θα σεβαστούν τα δικαιώματα των πελατών τους.

“Οι πωλητές δεν δικαιούνται να ζητούν από τους καταναλωτές να επιδίδονται σε ακροβασίες για να μπορούν να απολαμβάνουν τα νόμιμα δικαιώματά τους, και οι Αρχές έχουν καθήκον να πορστατεύουν αυτά τα δικαιώματα,” λέει ο πρόεδρος του FSFE, ο Karsten Gerloff. “Τα απλά βήματα που τους καλούμε να πάρουν σήμερα, θα οδηγήσουν σε πολύ μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής για τους Ιταλούς. Ευελπιστούμε ότι οι Αρχές εποπτείας του ανταγωνισμού θα αναλάβουν δράση για να υλοποιήσουν την απόφση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.”

Το FSFE, το ADUC, και ο ILS ζητούν από την Αρχή εποπτείας του ανταγωνισμού να προβεί στα εξής βήματα:

Εναλλακτικά, οι πωλητές υα μποροούν να πωλούν τις συσκευές τους με προεγκατεστημένο Ελεύθερο Λογισμικό, πράγμα που θα τους απαλλάσσει από τις παραπάνω υποχρεώσεις.

“Μόνο το Ελεύθερο Λογισμικό επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν πλήρως το τι κάνουν οι υπολογιστές τους, και το πού ακριβώς καταλήγουν τα προσωπικά τους δεδομένα,” λέει ο πρόεδρος του FSFE, ο Karsten Gerloff. “Οποιοσδήποτε αγοράζει έναν υπολογιστή θα πρέπει να έχει την επιλογή να τον παραλαμβάνει με προεγκατεστημένο Ελεύθερο Λογισμικό.”

Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, είναι δύσκολο για τους καταναλωτές να αγοράσουν προσωπικούς υπολογιστές (PC) και φορητούς υπολογιστές (laptops) χωρίς να υποχρεωθούν συγχρόνως να πληρώσουν και για μια άδεια για ένα μη-ελεύθερο λειτουργικό σύστημα. Το FSFE πιέζει εδώ και πολύ καιρό για να τερματίσουν οι πωλητές την τρέχουσα πρακτική τους να επιβάλουν μη-ελεύθερο λογισμικό στους καταναλωτές που δεν το θέλουν ή δεν το χρειάζονται. Η οργάνωση διατηρεί μία σελίδα wiki με συμβουλές για τους καταναλωτές. Εδώ, οι αγοραστές μπορούν επίσης να καταθέτουν τις εμπειρίες τους στην ανάκτηση αποζημιώσεων από διάφορους πωλητές σε διαφορετικές χώρες.