Νέα

Δημοσίευση θέσεων για την ενίσχυση των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (Open Educational Resources) με βάση το Ελεύθερο Λογισμικό

στις:

Μαζί με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) και με άλλους εταίρους, το Bündnis Freie Bildung ("Συμμαχία Ελεύθερης Εκπαίδευσης") δημοσιεύει σήμερα θέσεις για τη δημιουργία και τη χρήση Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (Open Educational Resources, OER). Εκεί, το Bündnis ζητά την ακόλουθη δημοσίευση όλου του υλικού Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (Open Educational Resources, OER) υπό άδειες δημόσιας χρήσης και τη διάθεσή τους ως Ελεύθερο Λογισμικό υπό τύπους αποθήκευσης Ανοικτών Προτύπων.

Το Bündnis Freie Bildung έχει ως όραμα να είναι "όλοι οι εκπαιδευτικοί πόροι χρησιμοποιήσιμοι χωρίς οποιουσδήποτε νομικούς ή τεχνικούς φρσγμούς". Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη χρήση Ελεύθερου Λογισμικού και Ανοικτών Προτύπων. Κατά συνέπεια, το βρίσκουμε ως κεντρική θέση στις αρχικές θέσεις της συμμαχίας "Der Weg zur Stärkung freier Bildungsmaterialien" ("Ο δρόμος για ενίσχυση των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων" διαθέσιμο στα Γερμανικά). Το έγγραφο εστιάζεται ιδιαίτερα στη δημιουργία και την χρήση των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (OER) μέσα στο Γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα.

"Στα επόμενα χρόνια, οι Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι θα αποκτούν μια όλο και μεγαλύτερη σημασία μέσα σε όλους τους τομείς της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης", λέει ο Erik Albers από το FSFE. "Για να αναδειχθούν οι Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (OER) στο πλήρες δυναμικό τους, το Ελεύθερο Λογισμικό είναι απαραίτητο. Είμαστε ευτυχείς που συνεργαζόμαστε σήμερα με την Bündnis Freie Bildung για να φέρουμε μια καλύτερη κατανόηση αυτής της πραγματικότητας στην πολιτική και την κοινωνία."

Περαιτέρω, οι θέσεις ζητούν να ληφθεί υπ΄όψιν η χρήση Ελεύθερου Λογισμικού ήδη από τη φάση ανάπτυξης ή επέκτασης των υποδομών IT. Επιπλέον, θα είναι υποχρεωτικό να δημοσιεύονται οι εκπαιδευτικοί πόροι που έχουν πληρωθεί με δημόσιο χρήμα, ως Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι. Με αυτό, το Bündnis Freie Bildung προσδοκά μια δικαιότερη εκπαίδευση και την προώθηση των συμμετοχικών δομών μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Και τα δύο αυτά είναι χαρακτηριστικά που αποκτούν μια συνεχώς αυξανόμενη σημασία με τη συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση της μάθησης και της διδασκαλίας.

"Όσο περισσότερο βλέπουμε το κλασικό εκπαιδευτικό περιβάλλον να εξοπλίζεται με υπολογιστές, γίνεται όλο και πιο σημαντικό να προσφέρουμε στον κάθε μαθητή μια εκπαίδευση που να είναι ανεξάρτητη από κατασκευαστές και προϊόντα, να είναι συμμετοχική και χτισμένη πάνω σε υλικό με Ελεύθερο Λογισμικό. Για το FSFE, αυτή η διαδικασία αρχίζει με Ελεύθερο Λογισμικό και πετυχαίνει την τελειότητα σε αλληλεπίδραση με τους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους (OER)", λέει ο Erik Albers.

Σχετικά με το Bündnis Freie Bildung

Το Bündnis Freie Bildung είναι μια συμμαχία οργανώσεων και ατόμων με σκοπό να εδραιώσει τη χρήση και την υποστήριξη των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων στην πολιτική και την κοινωνία. Η συμμαχία αυτή ιδρύθηκε από την Creative Commons Γερμανίας, το Ίδρυμσ Ανοικτής Γνώσης (Open Knowledge Foundation) Γερμανίας και τη Wikimedia Γερμανίας. Το FSFE θα συνεργασθεί με το Bündnis ως εταίρος. Μέσα σε αυτήν τη συμμαχία, το FSFE αυξάνει τη συνειδητοποίηση για την ελεύθερη τεχνολογία - συγκεκριμένα το Ελεύθερο Λογισμικό και τα Ανοικτά Πρότυπα - ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατηρήσιμη ανάπτυξη Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων.