Νέα

Το FSFE καταθέτει τα σχόλιά του σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά

στις:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει σαν στόχο τον εκσυγχρονισμό της Eνιαίας Eυρωπαϊκής Aγοράς στην ψηφιακή εποχή, υιοθετώντας την “Στρατηγική για την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά” που στοχεύει στο να καταλύσει τα κανονιστικά εμπόδια μεταξύ των 28 διαφορετικών εθνικών αγορών. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η πραγματική Ενιαία Ψηφιακή Αγορά (Digital Single Market - DSM) μπορεί να επιτευχθεί ακολουθώντας τα εξής βήματα:

Το FSFE πιστεύει οτι το Ελεύθερο Λογισμικό αποτελεί μια απαραίτητη προϋπόθεση για τη Στρατηγική της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς και ότι μπορεί να προσφέρει το επιθυμητό έναυσμα που χρειάζεται η Ευρώπη, προκειμένου να αναδειχθεί σε επιτυχημένη ανταγωνιστική δύναμη μέσα στην παγκόσμια αγορά της Τεχνολογίας των Πληροφοριών και Επικοινωνιών. Το Ελεύθερο Λογισμικό θα βοηθήσει στο να επιτευχθεί η πλειοψηφία των στόχων που έχουν τεθεί από την Επιτροπή προκειμένου να δημιουργηθεί μια πραγματικά ψηφιακή ενιαία αγορά. Συγκεκριμένα:

  1. Παρέχοντας τα μέσα για τη χρήση, δημοσίευση, μελέτη και τη βελτίωση του λογισμικού, το Ελεύθερο Λογισμικό είναι απαραίτητο για την ψηφιοποίηση όλων των βιομηχανικών κλάδων, επειδή είναι εύκολα προσβάσιμο και διαμορφώνει την τεχνολογία και τις ψηφιακές υπηρεσίες ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες όλων των κλάδων όλων των διαφορετικών τύπων βιομηχανίας.
  2. Για την επίτευξη της μέγιστης διαλειτουργικότητας μεταξύ των υπηρεσιών που μπορουν να χρησιμοποιήσουν και να εμπιστευτούν οι επιχειρήσεις, η Ευρώπη χρειάζεται πρότυπα ανοιχτά, μινιμαλιστικά και εφαρμόσιμα μέσω του Ελεύθερου Λογισμικού. Προκειμένου αναδυόμενες τεχνολογίες όπως το "Internet of Things", το "cloud" και τα big data να είναι διαλειτουργικά στους διάφορους βιομηχανικούς κλάδους, το Ελεύθερο Λογισμικό πρέπει να εισαχθεί το συντομότερο δυνατόν.
  3. Το Ελεύθερο Λογισμικό ενθαρρύνει την "ψηφιακή σκέψη" και προάγει την έρευνα που θα προσφέρει υψηλής ποιότητας ηλεκτρονικές υπηρεσίες και προπαντός, θα βελτιώσει τις ήδη αναβαθμισμένες ψηφιακές δυνατότητες μέσα από την εκπαίδευση.

Το FSFE, επομένως, ζητά από την Επιτροπή να λάβει τις προτάσεις μας υπόψιν για την επίτευξη των στόχων που έχουν επισημανθεί στη Στρατηγική της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς, και να αφαιρέσει τα όποια εμπόδια με στόχο την ευρεία υιοθέτηση του Ελεύθερου Λογισμικού στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρακαλούμε διαβάστε τηνπλήρη αναφορά του FSFE σχετικά με τη Στρατηγική για την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά.