SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Nieuws

FSFE dient commentaar in over de digitale interne marktstrategie van de Europese Commissie.

op:

De Europese Commissie heeft zich tot doel gesteld om de interne markt van de EU klaar te stomen voor het digitale tijdperk. Hiervoor heeft zij “Een digitale interne marktstrategie” aangenomen met als doel het wegnemen van barrières tussen 28 verschillende nationale markten. Volgens de Commissie kan een echte digitale interne markt ("Digital Single Market" of DSM) worden gerealiseerd door de volgende handelingen:

FSFE gelooft dat Vrije Software een essentiële voorwaarde is van het DSM en het gewenste innovatieve potentieel kan leveren dat Europa nodig heeft om op succesvolle wijze competitief te zijn op de wereldwijde ICT-markt. Vrije Software zal helpen de meeste doelen te bereiken die de Commissie heeft gesteld om een daadwerkelijk digitale interne markt te realiseren. In het bijzonder:

  1. Door het bieden van de mogelijkheid om software te gebruiken, te delen, te bestuderen en te verbeteren is Vrije Software essentieel voor de digitalisering van alle industriele sectoren, omdat het gemakkelijk bereikbaar is en het mogelijk maakt om technologische en digitale diensten te vormen volgenns de specifieke behoeften van alle actoren in verschillende industrieen.
  2. Om de grootst mogelijke interoperabiliteit te bereiken tussen diensten die bedrijven gebruiken en waar ze op vertrouwen, heeft Europa standaarden nodig die zowel open en minimalistisch zijn alswel uitvoerbaar met Vrije Software. Vrije Software moet zo vroeg mogelijk worden ingevoerd zodat op belangrijke gebieden als het "internet der dingen", "cloud" en big data interoperabel tussen industriele sectoren kunnen zijn.
  3. Vrije Software moedigt digitaal denken aan en versterkt onderzoek dat elektronische diensten van hoge kwaliteit levert. Het belangrijkste is dat het via educatie geavanceerde digitale vaardigheden verbetert.

FSFE vraagt daarom aan de Commissie om onze aanbevelingen in overweging te nemen bij het bewerkstelligen van de doelen die zijn uitgelicht in de digitale interne marktstrategie, en om barrières te verwijderen voor het zo breed mogelijk aannemen van Vrije Software in het EU-beleid.

Lees alsjeblieft FSFE's volledige evaluatie van de digitale interne marktstrategie.