Νέα

Το FSFE χρειάζεται τις δωρεές σας για να συνεχίσει το έργο του με το Ελεύθερο Λογισμικό το 2016

στις:

Πολύς κόσμος και πολλές εταιρείες στην σημερινή κοινωνία ωφελούνται από το Ελεύθερο Λογισμικό. Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού βοηθάει τον κόσμο να έχει τον έλεγχο στην τεχνολογία από το 2001. Για να κάνουμε τη διαφορά, όσον αφορά στη δουλειά μας, στοχεύουμε στα 140.000€ από δωρεές μέχρι την 31η Ιανουαρίου, ενώ έχουμε ήδη συλλέξει 60.000€.

Σας παρακαλούμε να μας βοηθήσετε να συνεχίσουμε το έργο μας για το Ελεύθερο Λογισμικό προσφέροντας τη δική σας δωρεά τώρα:

Οι δωρητές μας μέχρι στιγμής μας έχουν βοηθήσει στα εξής επιτεύγματα:

Την επόμενη χρονιά θέλουμε να αυξήσουμε την πίεσή μας ώστε όλο το με δημόσια χρηματοδότηση λογισμικό να κυκλοφορήσει ως Ελεύθερο Λογισμικό, και να ενισχύσουμε το δικαίωμα όλων μας να πειραματιζόμαστε με τον τεχνικό μας εξοπλισμό και το λογισμικό.

Για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους:

Επιπρόσθετα, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας να εξαφανίσουμε τα εμπόδια στην ελευθερία του λογισμικού και να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να χρησιμοποιεί και να αναπτύσσει Ελεύθερο Λογισμικό. Η κύρια ενασχόλησή μας παραμένει η καθοδήγηση εταιρειών να υιοθετήσουν το Ελεύθερο Λογισμικό, εκπαιδεύοντας τα νομικά τους τμήματα προκειμένου να κατανοήσουν τις άδειες χρήσης Ελεύθερου Λογισμικού.

Ακόμα υπάρχουν αυξανόμενες προκλήσεις: αδιαφανείς διεθνείς συνθήκες και πολύπλοκες διαδικασίες πολιτικής απαιτούν προσεκτικές προσεγγίσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή της ελευθερίας στο λογισμικό. Πρέπει να μένουμε συνεχώς σε επαφή με τέτοιες εξελίξεις.

Για το λόγο αυτό η στήριξή σας είναι σημαντική για εμάς. Γι αυτό, στηρίξτε μας, είτε με την εγγραφή σας ως μόνιμο μέλος, είτε με μια εταιρική δωρεά.