News

Që të punojë për Software-in e Lirë gjatë 2016-s, FSFE-ja ka nevojë për dhurimet tuaja

më:

Shumë individë dhe kompani në shoqërinë tonë përfitojnë nga Software-i i Lirë. Që prej 2001-shit Free Software Foundation Europe i fuqizon njerëzit të kontrollojnë teknologjinë. Që me punën tonë të arrijmë diçka, synojmë 140 000€ dhurime, deri më 31 janar, nga të cilat kemi marrë tashmë 60 000€.

Ju lutemi, na ndihmoni të vazhdojmë punën tonë për Software-in e Lirë duke dhuruar sot:

Dhuruesit tanë na bënë të mundur të arrijmë sukseset vijuese:

Për vitin tjetër duam të përqendrohemi te ushtrimi i trysnisë lidhur me kërkesat tona që krejt software-i i financuar me paranë publike të botohet si Software i Lirë, dhe për të drejtën e gjithkujt për të eksperimentuar me hardware-in dhe software-in e tyre.

Për të arritur këto synime:

Veç kësaj, do të vazhdojmë përpjekjet tona të tanishme për të hequr pengesat ndaj lirisë së software-it dhe të nxisim njerëzit të përdorin dhe zhvillojnë Software të Lirë. Një veprimtari thelbësore mbetet udhëheqja e kompanive për kalimin në Software të Lirë, duke ndihmuar degët e tyre ligjore të kuptojnë licencat e Software-it të Lirë.

Sfidat janë në rritje: traktate ndërkombëtare opake dhe procese komplekse politikash kërkojnë trajtime të kujdesshme që të punohet me efektshmëri për lirinë e software-it. Është e nevojshme që të jemi në gjendje të ndjekim si duhet zhvillime të tilla.

Ja pse përkrahja juaj është kyçe për ne. Ndaj, ju lutemi, na ndihmoni duke u bërë një anëtar mbështetës ose përmes një dhurimi korporate.