Η εργασία μας

Το Ελεύθερο Λογισμικό στην Εκπαίδευση

Προωθούμε ενεργά τη χρήση του Ελεύθερου Λογισμικού σε σχολεία και πανεπιστήμια καθώς ενθαρρύνει την κατανόηση μέσα από τη μάθηση αντί της κατάρτισης σε προϊόντα και στηρίζει το επιστημονικό ήθος.

Ήδη από την πρώτη γενική του συνέλευση, το FSFE προσδιόρισε την εκπαίδευση ως μία από τις σημαντικότερες περιοχές δραστηριοποίησης για να έχουν οι νέοι σε ηλικία και οι σπουδαστές την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τη γνώση αντί ενός απλουστευτικού σχολικού προϊόντος. Έτσι το FSFE εγκαινίασε την Ομάδα Εργασίας για την Εκπαίδευση με επίκεντρο αυτές τις προσπάθειες. Σήμερα, λειτουργεί ως κόμβος και παρακολουθεί την Ευρωπαϊκή κατάσταση. Συμμετέχουμε σε εκδηλώσεις Ελεύθερου Λογισμικού και βοηθάμε άλλες πρωτοβουλίες ώστε να γίνει αυτή η αλλαγή εφικτή.

Ανάμεσα σε άλλα επιχειρήματα, παραθέτουμε τέσσερα από τα οφέλη κλειδιά για την εκπαίδευση:

News RSS Νέα

Συνέντευξη στην Κοινότητα με τον Bernd Wurst

24 April 2012

Ο Bern Wurst είναι επαγγελματίας Ελεύθερου Λογισμικού, με εθελοντική συνεισφορά στο έργο Freedroidz. Περιγράφει την ενασχόλησή του με το Ελεύθερο Λογισμικό και τη σημασία που έχει για την εκπαίδευση.

Ιστολόγιο: Το FSFE συμμετέχει στη διαβούλευση του προγράμματος σπουδών πληροφορικής στο Ηνωμένο Βασίλειο

14 April 2012

Η ομάδα εκπαίδευσης του FSFE έχει υποβάλει την επίσημη θέση της στην πρόταση του Υπουργείου Παιδείας του Ηνωμένου Βασιλείου να μην εφαρμοστεί το Εθνικό Πρόγραμμα Σπουδών για τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών.

Blog: Is teaching programming political?

13 January 2012

In a reply to the BBC about proposed changes to the national curriculum, Sam Tuke explains some of the ways in which teaching Free Software programming skills in schools is important to the future of Britain.