Η μετάφραση μπορεί να είναι ξεπερασμένη με πρωτότυπο κείμενο. Βοήθησέ μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμα μας στην μητρική τους γλώσσα.

Γιατί το Ελεύθερο Λογισμικό να έχει το προβάδισμα στα σχολεία;

Είτε τους αρέσει είτε όχι, οι δάσκαλοι ωθούν τους γονείς των μαθητών να αγοράζουν ιδιοκτησιακό λογισμικό αν αυτοί το χρησιμοποιούν στο σχολείο. Με αυτήν την πρακτική, συμβάλλουν σε μία επιλογή με βάση το χρήμα αν και το Ελεύθερο Λογισμικό που χρησιμοποιείται στο σχολείο μπορεί να μεταφερθεί στο σπίτι! Το Ελεύθερο Λογισμικό είναι δημοκρατικό λογισμικό:

Όπου απαιτείται, είναι απαραίτητο να δίνονται στους σπουδαστές πραγματικές προγραμματιστικές δεξιότητες, όχι μόνο ''οδηγίες χρήσης'' του ιδιοκτησιακού λογισμικού. Συνεπώς, πρέπει να έχουν χωρίς περιορισμούς πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα, να τον μετατρέπουν ή να τον προσαρμόζουν στις δικές τους ανάγκες, και έτσι να βελτιώνουν τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν ή αναπτύσσουν.

Το Ελεύθερο Λογισμικό είναι ιδιαίτερα λειτουργικό και ασφαλές για επικοινωνία, μία προτεραιότητα στο σχολείο για πρόσβαση στο Διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο... Το Ελεύθερο Λογισμικό επιτρέπει υπηρεσίες συντήρησης από απόσταση, μια αναγκαιότητα για την εγκατάσταση και λειτουργία του σε μεγάλα σχολεία. Το Ελεύθερο Λογισμικό είναι απρόσβλητο στους γνωστούς ιούς.

Το σχολείο πρέπει να μείνει μακριά από τον καταναλωτισμό. Οι σχολικές ανάγκες και τα μέσα που απαιτούν, πρέπει να μείνουν σε απόσταση από τη μόδα ή τις διαφημίσεις της βιομηχανίας λογισμικού. Το Ελεύθερο Λογισμικό παρέχει αυξημένη διάρκεια ζωής στο υλικό καθώς επιτρέπει μακροβιότερη χρήση του παλιού (και φτηνού) εξοπλισμού, και πιο συγκεκριμένα, ως τερματικά ή υπολογιστές "πελάτες". Το Ελεύθερο Λογισμικό επιτρέπει αυξημένη διάρκεια ζωής στο λογισμικό καθώς δεν υπάρχει ανάγκη να αγοραστούν οι πιο πρόσφατες εκδόσεις λογισμικού για να αποκτηθεί η επακόλουθη βελτίωση. Οι αναβαθμίσεις μπορούν να γίνουν αμέσως (έτσι δεν υπάρχει εξάρτηση από την καλή θέληση του εκδότη) και να μοιραστούν με άλλους χρήστες από όλο τον κόσμο.

Η γνώση είναι παγκόσμια, το Ελεύθερο Λογισμικό επίσης.

Στην εκπαίδευση, τα μέσα είναι περιορισμένα σε σχέση με άλλους τομείς, γιατί πρέπει να εφαρμοστούν σε μεγάλη κλίμακα. Είναι περισσότερο συναφές να πληρωθεί η πνευματική προσπάθεια (για παράδειγμα, αρωγή για επινόηση έργων, προσωπική και εκπαιδευτική κατάρτιση) ή οι πρόσθετες συσκευές παρά να γίνονται πληρωμές για ιδιοκτησιακές άδειες χρήσης.

Η πρωτότυπη έκδοση αυτού του κειμένου γράφτηκε από τον Jean Peyratout