We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

Waarom we Vrije Software nodig hebben in educatie

In de FSFE zijn we er voorstander van dat studenten Vrije Software leren en dat onderwijsinstellingen Vrije Software gebruiken. Vrije Software in educatie cultiveert technologische en samenwerkingsvaardigheden. Dit is waarom.

Vrije Software verhoogt geletterdheid in code

Vrije Software is beter dan propriëtaire software om leerlingen technologie en meer bepaald coderen te helpen begrijpen. Met Vrije Software kunnen leerlingen de broncode van een programma lezen en leren hoe het werkt. Het lezen van de broncode bevredigt de natuurlijke nieuwsgierigheid naar hoe dingen werken en moedigt aan tot leren. Dit is niet mogelijk met propriëtaire software.

Voor studenten die autodidactische programmeurs zijn is toegang tot de broncode nog belangrijker. Het schrijven van goede code vereist het lezen van veel code, wat alleen mogelijk is met Vrije Software. Programma's gebruiken die hun broncode verbergen is saboteren van kennisoverdracht en gaat in tegen de geest van educatie. Aspirant-ontwikkelaars kunnen niet alleen leren van de programma's die ze zelf ontwikkelen, omdat ze toegang moeten hebben tot collaboratieve softwareprojecten om het vereiste niveau van complexiteit tegen te komen om hun code-vervaardigheden op te bouwen.

Leer hen vaardigheden, geen producten

Leerlingen zouden informatietechnologieconcepten moeten leren in plaats van alleen maar te leren hoe ze producten van propriëtaire softwarebedrijven moeten gebruiken. Leerlingen zouden moeten weten hoe ze verschillende Vrije Softwareprogramma's kunnen gebruiken, hun verschillen begrijpen en kiezen wat voor hen het beste is. Hun kennis moet hen in staat stellen Vrije Software te gebruiken als ze dat willen. Digitale geletterdheid met een focus op Vrije Software zal ervoor zorgen dat leerlingen goed geïnformeerd zijn en niet afhankelijk zijn van een specifieke dienst.

Dit punt verdient zorgvuldige aandacht in gevallen waarin scholen programma's gebruiken die uiteindelijk een prijs zullen hebben voor de gebruiker. Scholen zouden niet systematisch het gebruik van programma's moeten aanleren die voor de leerlingen na hun afstuderen niet beschikbaar zullen zijn. Leerlingen hebben het recht om programma's te leren die op lange termijn voor hen beschikbaar zullen zijn. Studenten kunnen ook Vrije Software wijzigen, delen en aanpassen aan hun behoeften. Op grote schaal kan een jonge competente generatie die vertrouwd is met Vrije Software leiden tot een robuuste samenleving, onafhankelijk van technologische monopolies.

Vrije Software toont de waarde van samenwerking

Onderwijsinstellingen bereiden studenten voor om burgers met sociale verantwoordelijkheid te worden. Wanneer onderwijsinstellingen software kiezen, zouden ze moeten overwegen hoe het gemaakt is. Vrije Software ontwikkelen en verspreiden is een proces dat samenwerking en de bereidheid om anderen te helpen omvat. Achter Vrije Software staan mensen die er consequent voor kiezen om een nieuw idee aan de wereld te bieden, in plaats van hun idee te verbergen in ruil voor winst. Met Vrije Software leren leerlingen de waarde van samenwerken voor het algemeen belang.