Kontakte

Në nivel vendor

Austri

Email (anëtarët e bërthamës së ekipit dhe vullnetarë): austria@fsfeurope.org

Belgjikë

Email (anëtarët e bërthamës së ekipit dhe vullnetarë): belgium@fsfeurope.org

Zvicër

Email (anëtarët e bërthamës së ekipit dhe vullnetarë): switzerland@fsfeurope.org

Gjermani

Free Software Foundation Europe e.V., Schönhauser Allee 6/7, 10119 Berlin

Email (anëtarët e bërthamës së ekipit dhe vullnetarë): germany@lists.fsfe.org

Telefon (zyra): +49 30 27595290

Spanjë

Email (anëtarët e bërthamës së ekipit dhe vullnetarë): spain@fsfeurope.org

Finlandë

Email (anëtarët e bërthamës së ekipit dhe vullnetarë): finland@fsfeurope.org

Telefon (zyra): +358 44 566 2204

Francë

Email (anëtarët e bërthamës së ekipit dhe vullnetarë): france@fsfeurope.org

Britani e Madhe

Email (anëtarët e bërthamës së ekipit dhe vullnetarë): uk@fsfeurope.org

Irlandë

Email (anëtarët e bërthamës së ekipit dhe vullnetarë): ireland@fsfeurope.org

Itali

Email (anëtarët e bërthamës së ekipit dhe vullnetarë): italy@fsfeurope.org

Holandë

Email (anëtarët e bërthamës së ekipit dhe vullnetarë): netherlands@fsfeurope.org

Serbi

Email (anëtarët e bërthamës së ekipit dhe vullnetarë): serbia@fsfeurope.org

Suedi

Email (anëtarët e bërthamës së ekipit dhe vullnetarë): sweden@fsfeurope.org

Email (anëtarët e bërthamës së ekipit dhe vullnetarë): edu-team@fsfeurope.org

Vende të tjera

Nëse në vendin tuaj nuk ka ende ekip të FSFE-së, mund të filloni një të tillë. Në këtë mënyrë mund të punoni më me efektshmëri për Software-in e Lirë. Vullnetarët e tjerë të FSFE-së mund t’ju ofrojnë ndihmë dhe këshilla, dhe do të punoni nën markën e njohur FSFE. Më e pakta që FSFE-ja mund t’ju ofrojë janë infrastrukturë bazë të tilla si lista postimesh publike dhe private. Më e rëndësishme akoma, mund t’ju lidhim pa humbur kohë me një rrjet europian mbrojtësish të sprovuar të Software-it të Lirë. Që të formoni një ekip të një vendi nuk është e domosdoshme të ngrihet një strukturë ligjore formale.

Nëse doni të krijoni një ekip FSFE të një vendi, ju lutemi, na shkruani te team@fsfeurope.org.