We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

Ενημερωτικό δελτίο

FSFE Ενημερωτικό Δελτίο - Αύγουστος 2010

Στο επίκεντρο αυτής της έκδοσης είναι το Ελεύθερο Λογισμικό στον δημόσιο τομέα: σε εθνικό επίπεδο στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην περιοχή του Bozen στην Ιταλία και στην Αυστριακή πόλη Linz. Εισάγουμε έναν νέο μνημονικό κανόνα για τα Ανοικτά Πρότυπα και σας καλούμε να συμμετάσχετε στις επόμενες εκδηλώσεις για το Ελεύθερο Λογισμικό.

Επιπλέον τον Ιούλιο η Maëlle Costa και ο Sam Tuke ξεκίνησαν τη θητεία τους ως βοηθοί. Ο Răzvan Sandu έκανε τη γραπτή απόδοση της ομιλίας του Richard Stallman στην eLiberatica, η Maëlle δημιούργησε τη δομή μιας έκδοσης για τον ιστό και ο δραστήριος μεταφραστής μας Stelios Stavroulakis την μετάφρασε στα Ελληνικά. Ο Matthias Kirschner έδωσε την πρώτη σε μια νέα σειρά ραδιοφωνικών συνεντεύξεων η οποία εκφωνείται την 4η Δευτέρα κάθε μήνα για τον κρατικό ραδιοφωνικό σταθμό 'Dradio Wissen'.

Η Ευρώπη γίνεται μάρτυρας ενός ολοένα αυξανόμενου αριθμού δημόσιων υπηρεσιών οι οποίες εξετάζουν τη μετάβασή τους στο Ελεύθερο Λογισμικό. Η δημόσια διοίκηση αντιπροσωπεύει τον μεγαλύτερο αγοραστή λογισμικού σε κάθε χώρα της ΕΕ, και είναι μια κρίσιμης σημασίας περιοχή για την ανάπτυξη του Ελεύθερου Λογισμικού. Αυξανόμενη χρήση ελεύθερου λογισμικού από τον δημόσιο τομέα σημαίνει ότι περισσότερα χρήματα επενδύονται στην ανάπτυξη και εγκατάσταση Ελεύθερου Λογισμικού, το οποίο τελικά οδηγεί σε καλύτερη ποιότητα και μεγαλύτερη ποσότητα προγραμμάτων Ελεύθερου Λογισμικού.

Τον Ιούνιο η Κυβέρνηση της Μάλτας ζήτησε από όλες τις υπηρεσίες της να προτιμήσουν Ελεύθερο Λογισμικό σε όλες τις μελλοντικές αγορές τους. Στη σχετική δήλωση έγινε ευθεία αναφορά στον ορισμό του FSF για το Ελεύθερο Λογισμικό.

Περιορισμός δαπανών με το Ελεύθερο Λογισμικό στο Ηνωμένο Βασίλειο

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Υπουργείο Οικονομικών ζήτησε την άποψη 600000 δημόσιων υπαλλήλων για το πώς θα μπορούσε να γίνει μεγαλύτερος περιορισμός δαπανών. Έλαβαν 60000 ιδέες, τις επεξεργάστηκαν και τις ταξινόμησαν σε 31 προτάσεις. Δύο από αυτές τις προτάσεις σχετίζονται με το Ελεύθερο Λογισμικό. Περιλαμβάνουν την ακύρωση της σύμβασης της κυβέρνησης με τη Microsoft για την προμήθεια υπουργείων και την αντικατάσταση των προϊόντων τους με Ελεύθερο Λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων των GNU/Linux και OpenOffice. Τα επιχειρήματα υποστήριξης στη μετάβαση περιλαμβάνουν χαμηλότερο κόστος, βελτιωμένη ασφάλεια και την ευκαιρία να δημιουργηθεί ένα «πιο ποικιλόμορφο φάσμα στη βιομηχανία Πληροφορικής, αντί για [μόνο] μία εταιρεία».

Δημόσια πρόταση: το Bozen επανεξετάζει τη συμφωνία με τη Microsoft

Πρόοδο στον δημόσιο τομέα στην Ιταλία είχαμε επίσης αυτόν τον μήνα, όταν η περιφερειακή διοίκηση του Bolzano αποδέχθηκε το αίτημα του FSFE να συζητήσει την επανεξέταση ενός σχεδίου που χαλκεύτηκε νωρίτερα τη φετινή χρονιά για την ανανέωση και την επέκταση αδειών χρήσης από τη Microsoft. Στις 25 Μαΐου Ιταλοί πολιτικοί συμφώνησαν να ξοδέψουν 2.2 εκατομμύρια ΕΥΡΩ για τα επόμενα τρία χρόνια σε συμβάσεις με τη Microsoft Ιρλανδίας, και να αυξήσουν τον αριθμό των αδειών χρήσης που είχαν αγοράσει. Αυτή η απόφαση πάρθηκε χωρίς κάποια δημόσια πρόσκληση για προτάσεις, καθιστώντας αδύνατο για ανταγωνιστές προμηθευτές να κάνουν τις δικές τους προσφορές.

Ζητήσαμε από τη διοίκηση της περιφέρειας να επανεξετάσει την απόφαση που πήρε και να αποδεχθεί την προσφορά για διάλογο που της προτείνουν ειδικοί στο Ελεύθερο Λογισμικό από την τοπική ομάδα GNU/Linux User Group Bolzano (LUGBZ). Η περιφέρεια έχει τώρα αποδεχθεί την προσφορά της ομάδας LUGBZ, και η πρώτη συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις αρχές του Αυγούστου. Επίσης θα παρευρίσκονται αντιπρόσωποι από το Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού του TIS και από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Bolzano.

Linz - περιφέρεια για το Ελεύθερο Λογισμικό

Στην Αυστριακή πόλη Linz, το Ελεύθερο Λογισμικό είναι ήδη ο κανόνας, και ένα νέο σχήμα προωθείται για να την στέψει ως μια 'Περιφέρεια Ελεύθερου Λογισμικού'. Οι δημοτικοί σύμβουλοι του Linz αναγνωρίζουν την κοινωνική σημασία του Ελεύθερου Λογισμικού και ως αποτέλεσμα παρακινούν για ένα πολύ ευρύτερο πρόγραμμα χρήσης και προβολής του Ελεύθερου Λογισμικού. Κυβερνητικοί επίσημοι έχουν προσδιορίσει 7 χαρακτηριστικά-κλειδιά (το κείμενο στα Γερμανικά) τα οποία μια περιοχή πρέπει να εκπληρώνει για να της απονεμηθεί ο τίτλος της Περιφέρειας Ελεύθερου Λογισμικού. Ανάμεσα σε αυτά: γενική υποστήριξη του δημόσιου τομέα στο Ελεύθερο Λογισμικό, τακτικές εκδηλώσεις για το Ελεύθερο Λογισμικό από κοινού με τοπικές εταιρείες και ομάδες χρηστών, χρήση Ελεύθερου Λογισμικού σε πανεπιστήμια, σχολεία και άλλα εκπαιδευτικά κέντρα, καθώς επίσης και την πρόταση ότι η δημόσια διοίκηση και οργανισμοί θα πρέπει να συνεργάζονται με οργανισμούς Ελεύθερου Λογισμικού ή να γίνονται μέλη αυτών.

Τα Ανοικτά Πρότυπα στην πολιτική ατζέντα στη Γερμανία

Εκτός από την πρόοδο για το Ελεύθερο Λογισμικό στον δημόσιο τομέα, τα Ανοικτά Πρότυπα εξακολουθούν να βρίσκονται στην πολιτική ατζέντα. Τον Ιούνιο, ο Thomas de Maiziere, ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών, ζήτησε Ανοικτά Πρότυπα για όλα τα δημόσια συστήματα Πληροφορικής, υποστηρίζοντας συνεπώς τα επί μακρόν αιτήματα του FSFE. Η μόνιμη γραμματέας του υπουργού και Επίτροπος για την Πληροφορική της Γερμανικής κυβέρνησης, Cornelia Rogall-Grothe ανέλυσε τη θέση του εκτενέστερα σε μια συνέντευξη: «μόνο με τη χρήση Ανοικτών Προτύπων δύναται [η κυβέρνηση] να αποκτήσει ανεξαρτησία από εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού». Αναγνώρισε επίσης ότι «η μέγιστη διαλειτουργικότητα επιτυγχάνεται με ανοικτά Πρότυπα Πληροφορικής».".

Τώρα διαθέσιμος στα Αγγλικά: ο μνημονικός κανόνας AEIOU για τα Ανοικτά Πρότυπα

Κατά τη δημοσίευση του δελτίου τύπου ο Kai Eckert μετάφρασε από τα Γερμανικά τον μνημονικό κανόνα AEIOU για τα Ανοικτά Πρότυπα στα Αγγλικά. Ελπίζουμε ότι βοηθάει τη μνημονική ανάκληση ενός με σαφήνεια και νόημα ορισμού του όρου Ανοικτό Πρότυπο. Ο ορισμός απαιτεί από τους τύπους αρχειοθέτησης και τα πρωτόκολλα να μην παρεκκλίνουν από τους ακόλουθους κανόνες:

Δραστηριοποιηθείτε: Βοηθήστε στις τοπικές εκδηλώσεις

Αυτόν τον μήνα ο Πρόεδρος του FSFE Karsten Gerloff συμμετείχε σε τοπικές και περιφερειακές εκδηλώσεις, όπως στις RMLL Bordeaux (Γαλλία) και εκδηλώσεις για το Ελεύθερο Λογισμικό σε Vitoria, San Sebastian και Bilbao στη χώρα των Βάσκων (Ισπανία). Για τη διοργάνωση παρόμοιων εκδηλώσεων εξαρτώμαστε από τους κατά τόπους εθελοντές. Βοηθήστε μας να κάνουμε γνωστό το Ελεύθερο Λογισμικό στους κατοίκους της περιφέρειάς σας:

Χαιρετισμούς,
Matthias Kirschner- FSFE

--
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού
FSFE Νέα
Μελλοντικές Εκδηλώσεις του FSFE
Συγκέντρωση Ιστολογίων της Κοινότητας
Διάλογοι για το Ελεύθερο Λογισμικό