Ενημερωτικό δελτίο

FSFE Ενημερωτικό Δελτίο - Δεκέμβριος 2010

Αυτή η έκδοση καλύπτει τις τρέχουσες εξελίξεις στις πολιτικές για τα Ανοικτά Πρότυπα, κάποιες βασικές πληροφορίες για τις πατέντες στο λογισμικό, ενημέρωση από το FSCONS για τα κατανεμημένα υπολογιστικά συστήματα, και πώς μπορείτε να μας υποστηρίξετε στο τέλος του χρόνου.

Αυτόν τον μήνα ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία του FSFE που είχαμε τρία περίπτερα την ίδια ημέρα: στην Brandenburger Linux Infotag (BLIT) στο Πότσδαμ/Γερμανία, στο Free Society Conference and Nordic Summit (FSCONS) στο Γκέτεμποργκ/Σουηδία και στο T-DOSE Αϊντχόβεν/Ολλανδία. Η εκστρατεία μας PDFreaders είναι αρκετά επιτυχής: ήδη 31 δημόσιες διοικήσεις αφαίρεσαν διαφημίσεις για μη ελεύθερα προγράμματα ανάγνωσης PDF από τους ιστοτόπους τους, 8 εκ των οποίων πρόσθεσαν συνδέσμους στο pdfreaders.org. Οι διαχειριστές του FSFE ενημέρωσαν το λογισμικό για το ιστολόγιο της Κοινότητας, και κάναμε πολλές παρουσιάσεις σε πολιτικούς, κόμματα, στη δημόσια διοίκηση και στην Ένωση Δημόσιου Διαλόγου του Βερολίνου. Η συνέντευξη στην Κοινότητα αυτόν τον μήνα είναι με τον Brian για την ελεύθερη τεκμηρίωση, το emacs org mode, και την κατανόησή του για το λογισμικό ως εργαλείο. Τέλος θα θέλαμε να συγχαρούμε τον Bjarni Rúnar Einarsson από την Ισλανδία, προγραμματιστή Ελεύθερου Λογισμικού και θεμελιωτή της κοινότητας, στον οποίο απονεμήθηκε το Nordic Free Software Award.

Ανοικτά Πρότυπα: Ινδία - Ευρώπη 1-0

Αυτόν τον μήνα η κυβέρνηση της Ινδίας ανακοίνωσε την πολιτική της για τα Ανοικτά Πρότυπα, η οποία είναι μια τεράστια επιτυχία για το κίνημα του Ελεύθερου Λογισμικού. Τα πλεονεκτήματα για το Ελεύθερο Λογισμικό στην Ινδία σίγουρα αξίζουν τον από τριετίας αγώνα με τις εταιρείες ιδιοκτησιακού λογισμικού. Όταν διαβάσετε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης θα αναγνωρίσετε πολλά σημεία τα οποία έχουν συμπεριληφθεί στον ορισμό μας για τα Ανοικτά Πρότυπα, ιδιαίτερα εκείνα που έχουν ήδη καλυφθεί στην έκδοση του Οκτωβρίου του ενημερωτικού δελτίου: ότι τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στα πρότυπα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα χωρίς χρέωση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης. Αυτή η πολιτική θα καλλιεργήσει την καινοτομία στη αγορά Πληροφορικής της Ινδίας, θα οδηγήσει σε περιορισμό δαπανών στη δημόσια διοίκηση και θα κάνει τους προγραμματιστές περισσότερο καινοτόμους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης έχει θέσει ως στόχο τη μεταρρύθμιση του συστήματος προτυποποίησης στην Ευρώπη. Η προτυποποίηση στην Ευρώπη τώρα κυριαρχείται από έναν μικρό αριθμό οργανισμών, κυρίως μεγάλων εταιρειών. Ταυτόχρονα, η περισσότερη καινοτομία επιτυγχάνεται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αν και πολυάριθμες, στην πραγματικότητα δεν έχουν φωνή στην προτυποποίηση. Όταν έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν, συχνά δυσκολεύονται εξαιτίας της έλλειψης χρόνου, χρημάτων ή εξειδίκευσης. Έτσι ενώ το έγγραφο από την Ινδία βελτιώθηκε μεταξύ αναθεωρήσεων, το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (European Interoperability Framework, EIF) έγινε χειρότερο. Αλλά με τη δική σας συνεχή υποστήριξη μπορούμε να συνεχίσουμε να εξηγούμε τη σημασία των Ανοικτών Προτύπων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη μέλη, έτσι ώστε να μας παρέχουν τα ίδια πλεονεκτήματα με εκείνα της κυβέρνησης της Ινδίας. Θα το κάνουμε και αυτόν τον μήνα με τη συμμετοχή μας σε μια από κοινού εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Γραφείου Πατεντών.

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας στο λογισμικό: Όχι και άλλο μονοπώλιο στο λογισμικό

Ένα άλλο θέμα που υπογραμμίσαμε στη συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε μια ραδιοφωνική συνέντευξη (στα Γερμανικά) ήταν οι πατέντες στο λογισμικό.

Για να ξεκινήσουμε, μια πατέντα είναι ένα μονοπώλιο πάνω σε μια ιδέα, ενώ τα πνευματικά δικαιώματα (copyright) είναι ένα μονοπώλιο σε μια χειροπιαστή υλοποίηση. Ενώ η Δεύτερη Συμφωνία του Μπαχ καλύπτεται από το copyright, μια πατέντα θα έδινε το μονοπώλιο στην ιδέα του συνδυασμού εγχόρδων και πνευστών. Το λογισμικό ανήκει στην περιοχή των πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτό έχει νόημα, με το λογισμικό έχεις μικρό κόστος έρευνας, αλλά θα πρέπει να καταναλώσεις πολύ χρόνο στην υλοποίηση των ιδεών για να βεβαιωθείς ότι δεν υπάρχουν προβλήματα ασφάλειας, και για να μπορείς να έχεις εύκολη συντήρηση και προσαρμογές στο μέλλον. Η ιδέα του συνδυασμού των πνευστών με τα έγχορδα δεν είναι κάτι δύσκολο, η πρόκληση είναι να συνδυαστούν έτσι ώστε το τελικό ηχητικό αποτέλεσμα να είναι ενδιαφέρον.

Όλο και περισσότεροι κατανοούν ότι οι πατέντες λογισμικού είναι πρόβλημα για όλους , ανεξάρτητα αν πρόκειται για μεγάλες ή μικρές επιχειρήσεις, προγραμματιστές λογισμικού, χρήστες, μη-ελεύθερο ή Ελεύθερο Λογισμικό.

Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια να απαλλαγούμε από αυτό το πρόβλημα. Στις ΗΠΑ ο ομοθυγατρικός μας οργανισμός εργάζεται για να ευαισθητοποιήσει για τη ζημιά που προκαλούν οι πατέντες λογισμικού και στη Νέα Ζηλανδία η κυβέρνηση κατανόησε το πρόβλημα και έξέδωσε σύσταση τον Απρίλιο να συμπεριληφθούν τα προγράμματα υπολογιστών ανάμεσα στις εφευρέσεις που δεν μπορούν να πατενταριστούν. Στην Ευρώπη ο νομοθέτης έχει αποφασίσει ότι το λογισμικό δεν πατεντάρεται. Αλλά οι νόμοι πάντα γίνονται αντικείμενο ερμηνείας και σε αυτήν την περίπτωση οι ερμηνείες του νόμου διαφέρουν. Έτσι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Πατεντών (European Patents Office, EPO) απονέμει πατέντες λογισμικού δηλώνοντάς τις ως «υλοποιήσεις εφευρέσεων σε υπολογιστή». Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τους ομοθυγατρικούς μας οργανισμούς , τον συνεργαζόμενο με εμάς οργανισμό FFII , και άλλους για να ενημερώσουμε το κοινό για τους κινδύνους των πατεντών λογισμικού. Θα εξηγήσουμε στον νομοθέτη ότι θα πρέπει να κάνει τους νόμους περισσότερο ακριβείς ώστε τα γραφεία πατεντών να ενεργούν με βάση τα προβλεπόμενα.

Κατανεμημένα υπολογιστικά συστήματα στο FSCONS

Γνωρίζουμε ότι τα κατανεμημένα υπολογιστικά συστήματα δεν είναι ένα νέο πεδίο. Υπάρχει και μια 7:21 λεπτών διαφήμιση από το 1959 για αυτά, και κάποιες ιδέες ίσως να σχετίζονται ακόμη και με τη συζήτηση για το "cloud computing".

Ο ρόλος μας εδώ ήταν να φιλοξενήσουμε μια ενότητα στο φετινό FSCONS με τίτλο Divide and Reconquer , η οποία εστίασε στο πρόβλημα της τάσης προς τις συγκεντρωτικές μη-ελεύθερες υπηρεσίες στο Διαδίκτυο, και πιθανές λύσεις. Χάρη στην εργασία του Sam και των ομιλητών μας, και οι πέντε ομιλίες πήγαν καλά, με την καθεμιά να προκαλεί εκτεταμένη συζήτηση στις ενότητες με τις ερωτήσεις και απαντήσεις.

Για παράδειγμα ο Brian Gough, ο οποίος μας παραχώρησε τη συνέντευξη στην Κοινότητα για αυτόν τον μήνα μου είπε μετά από την παρουσίαση του Michael Christen για την ομότιμη μηχανή αναζήτησης Yacy, ότι μέχρι το τέλος του ερχόμενου έτους θέλει να χρησιμοποιεί αποκλειστικά κατανεμημένες μηχανές αναζήτησης στον ιστό. Ακούγεται να είναι μια καλή ιδέα για το Νέο Έτος. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και να εμψυχώνουμε περισσότερους να σκεφτούν πάνω σε αυτό το θέμα, να το συζητάμε με άλλους και να εργαζόμαστε πάνω σε λύσεις.

Δραστηριοποιηθείτε: Αγοράστε δώρα και κάντε δωρεές - τα προγράμματα υποστήριξης

Το τέλος της χρονιάς συχνά σημαίνει αγορά δώρων και χρηματικές δωρεές. Υπάρχουν κάποιοι τρόποι να συνδυάσετε αυτά τα δύο, για παράδειγμα τα προγράμματα υποστήριξης που διαθέτουμε. Έτσι αν εσείς ή κάποιοι φίλοι σας ήδη χρησιμοποιείτε το Libri ή το Amazon για να αγοράσετε δώρα, παρακαλούμε ενημερώστε τους για τη δυνατότητα να μας υποστηρίξουν.

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο από το ιστολόγιο της Maëlle για να δείτε το σύνολο της δωρεάς που προσφέρθηκε με αυτούς τους τρόπους. Αν αγοράσετε τα βιβλία σας και άλλα δώρα από άλλα καταστήματα, μπορείτε φυσικά να υποστηρίξετε το FSFE με μια εφάπαξ δωρεά ή σε τακτική βάση με το να γίνετε Μέλος του FSFE .

Θερμούς χαιρετισμούς,
Matthias Kirschner - FSFE

--
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού
FSFE Νέα
Μελλοντικές Εκδηλώσεις του FSFE
Συγκέντρωση Ιστολογίων της Κοινότητας
Διάλογοι για το Ελεύθερο Λογισμικό