Kujdes: Kjo faqe s’është përkthyer ende. Ajo që po shihni më poshtë, është faqja në versionin origjinal. Ju lutemi, përdorni këtë faqe që të shihni se si mund të ndihmoni te përkthimet dhe anë të tjera.

FSFE - Income and Expense 2007

Income   EUR
Donations [1]
Hub [2] 42,825.22
Transfers Chapter Germany [3] 37,000.00
Projects [4] 108,343.00
Fellowship dues 65,408.08
Merchandise 6,267.06
FTF services 25,140.00
Total 284,983.36
Expense EUR
Personnel [5] 200,909.57
Travel Expenses  41,797.59
Office Supplies 4,601.92
Representation 7,180.10
Rent 15,586.47
Shipping and telephone 8,424.27
Administrative fees [6] 11,940.88
Merchandise 4,738.54
Other Costs 10,150.97
Total 305,330.31

[1] A list of all FSFE donors that did not wish anonymity is available on the ThankGNUs list.

[2] Donations going directly to the main body of the FSFE (see "Hub"); usually (but not exclusively) from countries without established Chapter.

[3] Donations to the FSFE made through the German chapter.

[4] External funding for SELF, STACS, and FTF.

[5] People paid: Georg Greve, Stefano Maffulli, Ciaran O'Riordan, Joachim Jakobs, Shane M. Coughlan, Jonas Öberg, Rainer Kersten, Angelina Bartlett, Stefan Harmuth, Christof Thim (intern), Guillaume Yziquel (intern), Irina Dzhambazova (intern).

[6] Bank fees and tax consultant and lawyer work