Pjesëmarrje, regjistrim dhe dhurime

Kuvendi i FSFE-së organizohet si një nënkoferencë e QtCon, që bën tok në një vend veprimtaritë dhe bashkësitë Qt Contributors, VideoLAN, KDAB, KDE dhe FSFE. Nga pikëpamja organizative, një grumbullim i tillë sjell mjaft efekte sinergjike dhe pjesëmarrësit përfitojnë ndjekjen e pesë konferencave në të njëjtën kohë.

Si element përfaqësues të kësaj mbledhjeje ndërbashkësore dhe ndërkufijshe të Software-it të Lirë, dhe me ndihmën e Qt-së dhe KDAB-it, vendosëm ta mbajmë konferencën tonë në Qendrën e Kongreseve të Berlinit (BCC). Kjo është një ndërtesë domethënëse në zemër të Berlinit. Edhe pse s’është aspak një vend me kosto të ulëta, ofron madhësinë për të mbuluar një grumbullim të tillë të stërmadh bashkësish të ndryshme. Veç kësaj, ofron shërbime të plota catering që i vijnë në ndihmë cilitdo të interesuar, veçanërisht pjesëmarrësve, të përqendrohen te temat, mbledhjet dhe lidhjet, në vend se të enden në tym dhe të kërkojnë ku të ushqehen.

Përmbledhtas, pjesëmarrja në kuvendin e FSFE-së përfshin:

  • Hyrjen në kuvendin e FSFE-së dhe në krejt praktikat dhe sesionet e brendshme
  • Hyrjen në krejt sesionet publike të nënkofenrencave të tjera nga Qt Contributors, VideoLAN, KDAB dhe KDE
  • Catering të plotë gjatë ditëve të konferencës (Mëngjes të lehtë, drekë, pushim kafeje dhe pije freskuese gjatë ditës)
  • Pjesëmarrjen në darkën dhe mbrëmjen e të premtes
  • Pjesëmarrjen në takimin dhe mbrëmjen "15 vjet FSFE" të shtunën në mbrëmje
  • Një mjedis shërbimesh që ju ndihmon të përqendroheni në temat dhe takimet tuaja

Kini parasysh që edhe pse BCC është një vend shumë i madh, hapësira fizike është e kufizuar. Që t’i ofrojmë kujtdo një mjedis të qetë dhe të sigurt, na duhet të zhvillojmë një proces regjistrimi për të garantuar që vendi nuk do të mbushet tej kapacitetit.

Dhurimi juaj për pjesëmarrjen

Një veprimtari e këtyre përmasave, përfshi catering për pjesëmarrësit, na kushton neve organizatorëve mjaft para. Hëpërhë, nuk arritëm të mbulojmë investimin tonë me rimbursime nga sponsor. Çmimi i përgjithshëm publik është 350 Euro për krejt konferencën QtCon. Anëtarët e bashkësisë tonë mund të hyjnë falas. Megjithatë, u propozojmë pjesëmarrësve një dhurim vullnetar që të na ndihmojmë të mbulojmë kostot.

Jemi të ndërgjegjshëm që burimet financiare janë të ndryshme për anëtarë të ndryshëm të bashkësisë dhe që kostot financiare mund të kufizojnë pjesëmarrje individuale. Për ne është e rëndësishme të mos lëmë jashtë asnjë nga bashkësia jonë për shkak të kostove. Ndaj vendosëm për një dhurim opsional në rolin e një bilete hyrje për anëtarët e bashkësisë sonë. Kjo do të thotë, që askush nuk është i detyruar të paguajë çmimin e hyrjes. Gjatë procesit të regjistrimit shumën e dhurimit vullnetar mund ta zvogëloni ose zmadhoni sa të doni, madje edhe zero. Por mbani parasysh se këtu përfshihen tre ditë catering. Që do të thotë se, nëse merrni pjesë në kuvendin e FSFE-së ka shumë gjasa që të kurseni më shumë se 50 Euro nga fakti që nuk do t’ju duhet të paguani për ushqimin për tre ditë në qendër të Berlinit.

Këtu mund të gjeni pakëz ndihmë dhe orientim lidhur me dhurimin tuaj:

  • 150 euro: Zgjidhni njëqindepesëdhjetë euro që të mbuloni plotësisht kostot tona dhe të mundësoni mbajtjen e një tjetër kuvendi në të ardhmen. Kjo është shuma e propozuar nga organizatorët dhe parazgjedhja në procesin e regjistrimit tuaj. Dhurimi juaj ka shumë peshë për ne.
  • 100 euro: Zgjidhni njëqind, nëse jeni anëtar i bashkësisë së FSFE-së dhe doni të na ndihmoni të mbulojmë kostot tona. Me këtë shumë na ndihmoni edhe të zhvillojmë një tjetër kuvend në të ardhmen.
  • 50 euro: Zgjidhni 50 euro nëse jeni një anëtar aktiv i bashkësisë së FSFE-së, nëse nuk ia dilni dot të paguani çmimin e hyrjes, por doni që të paktën të mbulojmë kostot tona. Praktikisht, thuajse kaq kurseni nëse nuk paguani për ushqimin tuaj, kafetë, drekat dhe pijet jashtë, për tri ditë në qendër të Berlinit. Kështu që 50 eurot mund të shihen edhe si një rrugë e thjeshtë t’i jepni bashkësisë atë që faktikisht e kurseni duke qenë pjesëmarrës në konferencë.
  • 0 euro: Zgjidhni zero euro nëse jeni një anëtar aktiv i bashkësisë së FSFE-së dhe nuk ia dilni dot të paguani çfarëdo çmimi hyrjeje. Ju lutemi, ndihuni i mirëpritur edhe në këtë rast!

Për fat të keq, ky dhurim s’është i përjashtueshëm nga taksat.

Bursa pjesëmarrjeje

Nëse jeni vullnetar ose anëtar kontribues i bashkësisë së FSFE-së dhe ju duhet ndihmë për të mbuluar shpenzimet e udhëtimit dhe/ose kostot e bujtjes në Berlin, ju lutemi, lidhuni me ne. Duam që kontribuesit aktivë dhe anëtarët e bashkësisë të jenë pjesë e kuvendit, ndaj ofrojmë bursa deri në 300 Euro që t’ju ndihmojmë të vini këtu. Ju lutemi, tregoni në email-in tuaj se si kontribuoni për FSFE-në dhe kostot e supozuara të udhëtimit tuaj.

Kod Sjelljeje

Ofrojmë një mjedis në të cilin çdo pjesëmarrës të ndjehet i sigurt dhe i respektuar, pavarësisht nga identiteti gjinor, orientimi seksual, raca, aftësitë, forma, madhësia apo mjedisi desktop i parapëlqyer. Ju lutemi, për më tepër hollësi lexoni Kodin tonë të Sjelljes.

Regjistrimi

Që të merrni pjesë në kuvendin e FSFE-së, lypset të regjistroheni. Procesi i regjistrimit për në QtCon administrohet nga KDE-ja, në emër të bashkë-organizuesve të tjerë: Qt Contributors, FSFE, VideoLAN dhe KDAB.

Regjistrohuni këtu për kuvendin e FSFE-së

Ju lutemi, bëni kujdes gjatë procesit të regjistrimit. Nëse ju kërkua të paguani 350 euro, harruat t’i vini shenjë fushës se jeni anëtar i bashkësisë sonë. Ja një udhërrëfyes mbi procesin e regjistrimit:

Pas regjistrimit fillestar, mund të regjistroheni për në konferencë. Hapni sytë, nëse jeni një kontribues te FSFE-ja, ngaqë do t’ju duhet ta zgjidhni këtë në fund të faqes pasuese, te ndarja "Bashkësi":

Tek menuja hapmbyll, ju lutemi, i vini shenjë "Free Software Foundation Europe" dhe/ose iteresave dhe kontributeve tuaj. S’është e nevojshme të plotësoni interesat dhe kontributet tuaja. Na vlen kryesisht për qëllime të brendshme. E dimë se mjaft anëtarë të bashkësisë sonë nuk kontribuojnë "zyrtarisht", por përfaqësojnë FSFE-në dhe mesazhin tonë në mjediset e tyre të përditshme dhe në aktivitetet ditë pas dite. Ju konsiderojmë si një pjesë integrale të mesazhit, shtrirjes dhe bashkësisë tonë.

Kujdes: Që të mund të shihni menunë flluskë dhe të tregoni se jeni një anëtar i bashkësisë së FSFE-së, duhet të aktivizoni Javascript-in. Ju lutemi, për këtë mos ia hidhni fajin FSFE-së, sistemi s’është ndërtuar prej nesh. Nëse doni të keni një mjedis pa Javascript, shihni mundësinë të punoni tok me ekipin tonë web, që të mund të arrijmë të ndërtojmë një sistem tonin herës tjetër. (Meqë ra fjala, gjatë kuvendit do të ketë edhe një sesion të ekipit web ku mund të merrni pjesë.)

Në hapin pasues, kini parasysh se 150 eurot që shihni në cepin e djathtë sipër përbëjnë një propozim për dhurim për të mbuluar kostot tona. Sido qoftë, mund ta shtoni ose zvogëloni përkrahjen tuaj financiare. Po, mund edhe të zbrisni deri në zero, siç theksohet po në këtë faqe dhe treguar me ngjyrë blu në këtë foto. Për më tepër shpjegime lidhur me këtë vendim, lexoni ndarjen Dhurimi juaj për pjesëmarrje.

Një shembull ndryshimi dhurmi donation. Edhe pse është e mundur ta ulni deri në zero, (shihni ndarjen Dhurimi juaj për pjesëmarrje), pesëdhjetë euro është zgjedhja minimum e rekomanduar prej nesh për dhurime, ngaqë kjo është shuma që supozohet se do të kurseni ngaqë nuk do t’ju duhet të paguani për ushqim për tre ditë.

Atribute: re fjalësh faleminderit nga woodleywonderworks, CC-BY 2.0