Επιχειρηματικότητα Ελεύθερου Λογισμικού

Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις βασίζουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο γύρω από το Ελεύθερο Λογισμικό. Τα κείμενα αυτά εξηγούν τι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ώστε και η κοινότητα του Ελεύθερου Λογισμικού και οι επιχειρήσεις να αποκομίζουν το μέγιστο δυνατό όφελος.