Vrije Software in bedrijf

Steeds meer bedrijven baseren hun zakelijk model op Vrije Software. Deze documenten leggen uit waarmee rekening gehouden zou moeten worden zodat zowel de Vrije Software-gemeenschap alswel de bedrijven er het meeste voordeel van hebben.