Biznes me Software-in e Lirë

Shumë e më shumë ndërmarrje e bazojnë modelin e tyre të biznesit mbi Software-in e Lirë. Këto dokumente shpjegojnë se çfarë duhet të kenë parasysh që si bashkësia e Software-it të Lirë, ashtu edhe ndërmarrjet të përfitojnë në maksimum.