SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

FSFE achtergrondinformatie: Interoperabiliteitsproblemen met MS-OOXML

De FSFE heeft een document gemaakt waarin aan de hand van drie voorbeelden wordt uitgelegd hoe de voorgestelde MS-OOXML specificaties en de praktische toepassing ervan in MS Office 2007 de interoperabiliteit hinderen, je afhankelijkheid van één bepaalde verkoper verhogen en hoe dat leidt tot een verstoorde markt. De voorgestelde MS-OXML/DIS29500 specificaties geven nog steeds aanleiding tot ernstige technische en juridische bezwaren.

Op de recente ISO Ballot Resolution Meeting over de voorgestelde specificatie moesten meer dan 1,000 technische bezwaren en voorgestelde oplossingen behandeld worden. De deelnemers konden slechts over 20 tot 30 oplossingen discussiëren en aanvaardden ongeveer 200 kleine aanpassingen in de voorziene tijd. Over ongeveer 900 zaken werd niet gediscussieerd.

"Het standaardisatieproces werd deze keer zeer intensief getest", zegt Shane Coughlan, juridisch coördinator van de FSFE. "Het is belangrijk dat standaarden open zijn en niemand uitsluiten. Interoperabititeit en toegankelijkheid zijn essentiële onderdelen van een eerlijke gedigitaliseerde maatschappij."

Volgens de FSFE kunnen de nationale bureaus maar één zinvol antwoord geven: verwijder DIS29500 uit het FastTrack-proces door "AFKEURING, met commentaren" te stemmen. Stel voor om de specificaties via de normale procedures door ISO te loodsen, in het beste geval door integratie in ISO/IEC 26300, het Open Document Format (ODF).

De Free Software Foundation Europe:

De Free Software Foundation Europe (FSFE) is een niet-gouvernementele, non-profit organisatie die actief is in verschillende Europese landen en betrokken is bij veel globale activiteiten. De toegang tot software bepaalt je kansen in de digitale samenleving. Om iedereen gelijke kansen te geven in het informatietijdperk en om tevens een vrije concurrentie mogelijk te houden, werkt de FSFE aan de vooruitgang en de promotie van Vrije Software gedefiniëerd met de vrijheden om de software te gebruiken, te bestuderen, te verbeteren en te kopiëren. De FSFE werd opgericht in 2001 om het bewustzijn voor deze zaken te vergroten, om Vrije Software politiek en juridisch veilig te stellen en om mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen van Vrije Software.
Extra informatie: https://fsfe.org

Contact:

U kan de FSFE bereiken vanuit:
België: +32 2 747 03 57 ext 408
Duitsland: +49 700 373 38 76 73 ext 408
Zweden: +46 31 7802160 ext 408
Zwitserland: +41 43 500 03 66 ext 408
VK: +44 29 200 08 17 7 ext 408
Shane Coughlan, FTF Coördinator, FSFE extension: 408
Extra informatie: https://fsfe.org