SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Deze vertaling zou achterhaald kunnen zijn ten opzichte van originele tekst. Help ons alstublieft bij het vertalen van deze en andere pagina's op fsfe.org zodat mensen onze boodschap in hun moedertaal kunnen lezen.

Nieuws

In Zwitserland ontbreekt nog de wettelijke basis om aan de staat te verzoeken Vrije Software te gebruiken

op:

De publieke doorontwikkeling van de Vrije Software 'OpenJustitia' word door het Zwitserse Bondsgerechtshof op grond van een nieuwe rechterlijke uitspraak voorlopig beëindigd. Reden voor het abrupte einde is de schijnbare rechtsonzekerheid aangaande de ontwikkeling en publicatie van Vrije Software door publieke organisaties in Zwitserland. De FSFE roept ertoe op dat de ontbrekende wettelijke basis daarvoor zo snel mogelijk tot stand word gebracht. Dit opdat software, waarvan de ontwikkeling door publiek geld gefinanciert word, ook in Zwitserland in de toekomst als Vrije Software kan worden gepubliceerd.

Eind oktober heeft het Zwitserse Informaticabelastingsorgaan van de Bond (ISB) een "Wettelijke uitspraak over de wettelijk-rechtelijke toelaatbaarheid van het gebruik van software in de wettelijke ruimte, in het bijzonder het publiceren en het verpreiden van Open-Source-Software door organisaties met Bondstaken" gepubliceert. Daarin word gewezen op een ontbrekende wettelijke basis, die "het delegeren van staatssoftware aan derde personen" zoals Vrije Software toestaat. Verder word in dezelfde wettelijke uitspraak oon mogelijke marktverstoring veronderstelt, mocht de staat zelfstandig Vrije Software ontwikkelen. Als gevolg daarvan heeft het Zwitserse Bondsgerechtshof meegedeeld dat er geen verdere doorontwikkeling van de bekroonde Vrije Software 'OpenJustitia' "algemeen toegankelijk gepubliceerd" zal worden. Dit is het voorlopige hoogtepunt van een jarenlange rechtsstrijd tussen het Bondsgerechtshof en haar voormalige Softwareleverancier Weblaw AG.

Zoals echter de lokale groep van de FSFE in Zürich in haar stellingname duidelijk uitwerkt, is er van de in de wettelijke uitspraak genoemde marktverstoring in het geheel geen sprake, omdat "OpenJustitia is ontwikkeld omdat er geen bestaande oplossing was". Ook in de officiële verklaring van het Bondsgerechtshof is te lezen dat zij, omdat er geen bevredigende oplossing voorhanden was, zelfstandig software heeft ontwikkeld en deze op consequente wijze aan kantongerechten en aan het algemene publiek onder een GPLv3 ter beschikking heeft gesteld.

"Het voorbeeld van OpenJustitia leidt ons naar een drastisch te verbeteren Zwitserse wettelijke situatie als het gaat om de omgang van de staat met Vrije Software", aldus Erik Albers van de FSFE. "In het bijzonder als - zoals in het geval OpenJustitia - er nog helemaal geen markt bestaat, is een ontwikkeling door de staat, of verzoek daartoe, het beste middel om een verzorging van de vraag te bewerkstelligen en tegelijk een markt mogelijk te maken. Geheel daarvan afgezien is het zo dat wat de publieke sector financiert ook het algemeen publiek ter beschikking zou moeten staan".

De FSFE verzoekt dat er zo snel mogelijk een wettelijke basis wordt gecreëerd zodat de Zwitserse Bond verder en in de toekomst Vrije Software kan ontwikkelen en dat deze ook het algemeen publiek ter beschikking kan staan. De FSFE zou daarmee ook graag de "parlamentaire groep Digitale Nachhaltigkeit" ("Digitale Duurzaamheid") willen steunen, die heeft aangekondigd een motie in te dienen die in de toekomst de verspreiding van Vrije Software door Zwitserse ambtenaren expliciet toestaat.