Nieuws

Julia Reda, MEP: "Propriëtaire software bedreigt democratie"

op:

Julia Reda beëindigde QtCon, een conferentie voor de Vrije Softwaregemeenschap, met een afsluitende toespraak over onder andere Vrije Software in de Europese publieke sector.

Mevrouw Reda is lid van het Europees Parlement voor de Piratenpartij. Zij legde uit hoe propriëtaire software, software die verbied dat gebruikers haar bestuderen en veranderen, vaak toezichthouders in het duister hebben gelaten, waardoor zij een risico en vaak een bedreiging vormden voor het welbevinden en de gezondheid van de burgers.

Ze zei dat een voorbeeld hiervan het recente Dieselgate-schandaal is. Autofabrikanten installeerden software die sjoemelden met instrumenten die uitlaatgassen in testomgevingen maten terwijl zij illegale hoeveelheden toxisch afval in de atmosfeer stoten op het moment dat zij weer op de weg waren.

Mevrouw Reda legde ook uit hoe medische apparaten met propriëtaire software een gezondheidsrisico vormen voor patiënten. Ze gaf het voorbeeld van een vrouw met een pacemaker die het begaf door een fout in het apparaat terwijl ze op de trap liep. Artsen en technici konden het probleem niet diagnosticeren en corrigeren omdat zij geen toegang hadden tot de code.

Wat ook zorgen baart is de bedreiging die software met beperkende licenties vormt voor de democratie zelf. De trend om traditionele stembiljetten te vervangen door stemmachines is in het bijzonder zorgwekkend omdat, aangezien deze machines niet worden gezien als een bedreiging voor de nationale veiligheid, de software ervan niet ge-audit wordt en er in de meeste gevallen feitelijk geen audits plaats kunnen vinden.

En stemmachines worden gebouwd en geprogrammeerd door private bedrijven, hoewel ze worden gebruikt door openbare lichamen en worden betaald met publiek geld, belastinggeld van burgers. Desondanks zijn er geen universele EU-regels die bedrijven, of zelfs publieke organisaties, dwingen om de broncode beschikbaar te maken voor de burgers die ervoor hebben betaald, zei mevrouw Reda.

Verder merkte ze op dat, ondanks dat overheden intensief gebruik maken van Vrije Softwaretechnologieën (webservers, CMS'en, e-mailservers etc.), de publieke sector erg weinig verantwoording neemt bij het teruggeven aan de gemeenschap via patches of zelfs foutrapporten.

Mevrouw Reda zei dat de oplossing van deze zeer ellendige stand van zaken meerdere vertakkingen heeft. Ze prijsde de Free Software Foundation Europe voor haar werk om ervoor op te komen dat alle software die wordt geproduceerd in opdracht van publieke lichamen en betaald wordt met publiek geld voor iedereen beschikbaar wordt gemaakt onder vrije/libre licenties. Ze merkte ook op dat het essentieel is om regeringen de voordelen van Vrije Software te laten zien teneinde ze aan de kant van Vrije Software te krijgen.

Ze zei dat alleen op deze manier het mogelijk zou zijn om wetgevers op samenhangende wijze te laten regelen in het voordeel van vrije/libre technologieën.