We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

Nieuws

Russische wet stelt Vrije Software tot prioriteit

op:

Wetgevers zijn gekomen met een wetsvoorstel dat Vrije Software op verschillende niveaus binnen de overheid van de Russische Federatie sterker zal maken.

Het voorstel is goedgekeurd door de Doema (volksvertegenwoordiging) van de Russische Federatie in het midden van oktober. Het vereist dat de publieke sector de prioriteit geeft aan Vrije Software boven propriëtaire alternatieven, geeft bij openbare aanbestedingen voorrang aan lokale IT-bedrijven die Vrije Software leveren en erkent de noodzaak om samenwerkng aan te moedigen met het wereldwijde netwerk van Vrije Software-organisaties en -gemeenschappen.

De tekst dwingt het prioriteit stellen aan Vrije Software boven propriëtaire alternatieven af door van overheden te eisen dat zij formeel iedere aankoop van propriëtaire software moeten verantwoorden. De aankoop zal als onrechtmatig worden beschouwd als er een Vrije Software-oplossing bestaat die tegemoetkomt aan de lijst met technische specificaties en standaarden. Daarnaast moeten alle IT inkoopovereenkomsten in de publieke sfeer geregistreerd worden in een specifiek register, inclusief details over de totale kwantiteit en prijs van zowel aangekochte propriëtaire alswel Vrije Software.

Om het lokale bedrijfsleven aan te moedigen zullen IT-bedrijven die Vrije Softwareproducten en -diensten distribueren en leveren bij publieke aanbestedingen standaard bonuspunten ontvangen. Met deze maatregel zijn wetgevers van plan om de afhankelijkheid van de regering van buitenlandse IT-leveranciers van propriëtaire software te verminderen.

Ondanks het bovengestelde erkent de wet ook de universaliteit van Vrije Software. Zoals de wetgevers toegeven in toegevoegde verklarende notities is het concept "Russische Vrije Software" betekenisloos vanwege de wereldwijde aard van Vrije Software. De tekst erkent de noodzaak om Russische Vrije Softwarebedrijven te steunen om ze beter te integreren in de wereldwijde Vrije Softwaregemeenschappen.

"[...]законопроект предлагает тем самым уйти от понятия «российское СПО», поскольку наборы программных кодов, открытых по разного вида свободным лицензиям, представляют собой по сути единую мировую платформу[...]"

Nederlandse vertaling:

[...]het wetsvoorstel stelt voor om het concept van "Russische Vrije Software" niet in gebruik te nemen omdat de broncode die onder verschillende open licenties beschikbaar is in essentie een wereldwijd platform vertegenwoordigt[...]

Een ander interessant aspect van de wet is hoe de auteurs van de wet zich extra hebben ingespannen om zeker te stellen dat de taal in het wetsvoorstel correct is. Een voorbeeld hiervan is dat alleen software met licenties die de vier vrijheden toestaan juridisch als "Vrije Software" mogen worden aangemerkt":

"Свободное программное обеспечение (СПО) - программное обеспечение, имеющее открытый исходный код и распространяемое по открытым лицензиям на условиях специального лицензионного договора, на основании которого пользователь получает неограниченное право на его установку, запуск, а также свободное использование, изучение, распространение и изменение (модификацию) по своему усмотрению в любых, не запрещенных законом целях."

Nederlandse vertaling:

"Vrije Software - software die open bron is en gedistribueerd is onder open licenties, gebaseerd op bijzondere licentiecontracttermen, die een gebruiker in staat stellen om het vrij en zonder beperkingen te installeren, te gebruiken, te bestuderen en te wijzigen, in overeenstemming met de eigen behoeften en voor doelen die niet door de wet zijn beperkt."

Ten tweede verwijst de wet iedere keer naar het beroemdste vrije besturingssysteem als "GNU/Linux" en dus niet simpelweg "Linux". Dit is een indicatie voor een bewustzijn dat men gewoonlijk niet aantreft onder nationale wetgevers.

"Deze wet is een voorbeeld van publieke software-inkoop op de goede manier", zegt Polina Malaja, beleidsanalist en juridisch coördinator van de FSFE. "De FSFE heeft lang aan alle overheden geadviseerd om de prioriteit te geven aan Vrije Software en aanbevolen om alle software die wordt ontwikkeld door en voor de publieke sector gepubliceerd zal worden onder een Vrije Softwarelicentie. De auteurs van de Russische wet hebben zich gerealiseerd dat zonder Vrije Software overheden nooit in staat zullen zijn om te beweren dat zij werkelijk digitaal soeverein zijn. Andere Europese overheden zouden hier aandacht aan moeten schenken."