Nieuws

De FSFE vraagt om meer Vrije Software en Open Standaarden in Open Wetenschap

op:

De Free Software Foundation Europe roept op om Vrije Software en Open Standaarden te beschouwen als een essentieel deel van Open Wetenschap voor ieder publiek gefinancierd onderzoek in Europa. U kan ons helpen door onze standpuntbepaling te delen. Lees meer over de standpuntbepaling en over hoe u Vrije Software in wetenschap kan promoten.

Vandaag publiceerde de FSFE haar positiebepaling voor de aanbeveling van Vrije Software en Open Standaarden in Horizon2020 en diende deze in bij de Europese Commissie. Dit maakt deel uit van de lopende publieke consultatie over de evaluatie van Horizon 2020 in het midden van het trimester.

De positiebepaling reikt cruciale aanbevelingen aan voor de evaluatie in het midden van het trimester van Horizon 2020, het grootste EU onderzoeks- en innovatieprogramma ooit met bijna €80 miljard aan fondsen beschikbaar tijdens 7 jaren (2014 tot 2020).

De resultaten van deze consultatie zullen de Europese Commissie helpen om de achtergrond te bepalen voor de toekomstige discussies over EU onderzoeks- en innovatiefondsprogramma's na 2020. De FSFE beschouwt deze publieke consultatie van het grootste belang en wenst haar suggesties ten aanzien van Vrije Software en Open Standaarden in Horizon2020 of welk ander EU onderzoeks- en innovatiefondsprogramma dan ook naar voren te brengen.

Om een duurzame toekomst van wetenschappelijke en technologische innovatie in Europa en wereldwijd te waarborgen komt de FSFE met de volgende aanbevelingen voor de Europese Commissie:

  1. Open Standaarden zouden de voorkeur moeten hebben bij iedere uitwisseling van kennis en in het bijzonder voor de vrije verspreiding van wetenschappelijke publicaties en de archivering van alle artikelen, data en software die wordt gebruikt bij wetenschappelijk onderzoek. Het gebruik van Open Standaarden in data en software-pakketbronnen en data-beheerschema's betreffende Horizon2020-publicaties is noodzakelijk om databehoud en Open Wetenschap zeker te stellen. Organisaties die onderzoek financieren zouden de leiding moeten nemen en veranderingen van bedrijfsmodellen moeten aanmoedigen wanneer zij omgaan met onderzoeksdata.

  2. Software die ontwikkeld is met publiek geld, en in het bijzonder in het raamwerk van het Horizon2020-programma, zouden verplicht gepubliceerd moeten worden onder een Vrije Software-licentie.

  3. Software die ontwikkeld is met publiek geld, en in het bijzonder in het raamwerk van het Horizon2020-programma, zou verplicht gearchiveerd moeten worden in een publieke software pakketbron die de beschikbaarheid op lange termijn en blijvende identificatie zekerstellen.

  4. Data en software-pakketbronnen en data-beheerschema's moeten Vrije Software gebruiken om vrije toegang tot de inhoud en lange termijnbehoud zeker te stellen.

  5. Prijzen voor "Open Wetenschap" voor de promotie van Open Wetenschap en vergroting van het bewustzijn bij belanghebbenden.

Software vormt een integraal deel van bijna ieder onderzoeksproject en maakt wetenschappelijke vooruitgang mogelijk. Binnen Horizon 2020 wordt de meeste software die gebruikt wordt voor wetenschappelijk onderzoek zowel aangekocht als ontwikkeld onder bescherming van publieke of publiek-private financiering. Het zekerstellen van de toegankelijkheid om de software te hergebruiken, te bestuderen, verder te ontwikkelen en te verbeteren zou een katalysator vormen voor Open Wetenschap, wetenschappelijke samenwerking aanmoedigen, wetenschappelijke processen verbeteren en in het voordeel zijn van de samenleving als geheel.

Een recente beslissing van EU-ministers houdt in dat in 2020 alle wetenschappelijke publicaties over de resultaten van met publiek geld gefinancierd onderzoek in Europa vrij beschikbaar moet zijn onder Open Toegang. De Europese Commissie noemde vrije publieke toegang tot moet publiek geld gefinancierd onderzoek "een visie voor de toekomst" van Open Wetenschap, niet alleen in Europa, maar wereldwijd in het jaar 2030.

Als u meer wil weten over bovenstaande aanbevelingen van FSFE en de redeneringen erachter, lees dan onze volledige standpuntbepaling.

Help om het woord verder te verspreiden

Raadpleeg alstublieft onze wiki-pagina om meer te weten te komen over hoe u dat kan doen. Als uw tijd beperkt is maar u toch wenst bij te dragen bekijk dan alstublieft onze 5-minuten instructies! Iedere ingeleverde vragenlijst maakt een verschil!

We moedigen iedereen ten sterkste aan om deel te nemen aan de consultatie en gewicht te geven aan Vrije Software en Open Standaarden in met publiek geld gefinancierd wetenschappelijk onderzoek. De consultatie staat open voor iedereen en loopt tot 15-01-2017.