SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Nieuws

EU auteursrechtherziening: Vraag aan wetgevers om het delen van code te redden

op:
Geschreven door Polina Malaja

Samen met Open Forum Europe vraagt de FSFE aan EU-beleidsmakers om het delen van code te redden in de huidige lopende EU auteursrechtherziening. Vandaag vragen wij u om onze nieuwste campagne te steunen: Save Code Share door het ondertekenen van een Open Brief die is geadresseerd aan de EU-beleidsmakers. In deze brief verzoeken wij EU-wetgevers om de mogelijkheid om samen software online te bouwen mogelijk te blijven maken in het huidige voorstel voor de EU auteursrechtrichtlijn.

Als de voorgestelde veranderingen die gericht zijn op online platforms worden uitgevoerd dan zouden online bronlocaties waarop code wordt gedeeld gedwongen worden om filters te gebruiken die iedere mogelijke inhoud die mogelijk inbreuk maakt op auteursrecht, inclusief gehele code bronlocaties, in de gaten houden en offline halen. Verder zullen platforms direct aansprakelijk worden gesteld voor iedere inbreuk op auteursrecht die gevonden wordt in de broncode die zich bevindt op hun diensten. Zo'n verandering in het aansprakelijkheidsbeleid van rechthebbenden naar platforms zou het Vrije Software-ecosysteem dat het vaak moet hebben van code hostingplatforms om samen software te bouwen duurzaam schade toebrengen. Dit omdat het zal leiden tot meer willekeurige verwijdering van code op code hostingplatforms.

Hoe breng artikel 13 schade toe aan Vrije Software?

Veel van de software die in het alledaagse leven wordt gebruikt bevat Vrije Software-onderdelen. Vrije Software is populair omdat het kan worden gedeeld onder voorwaarden die het toestaan en aanmoedigen om het te gebruiken voor ieder doel, de broncode te bestuderen, het te delen met anderen en het aan te passen aan de eigen behoeften. Broncode wordt vaak gedeeld via online hostingplatforms die handelen als belangrijkste toegangspunt voor online samenwerking.

De huidige onderhandelingen over de wetten betreffende het EU pakket "auteursrechtherziening" en in het bijzonder artikel 13 vormen een indicatie voor het risico dat we lopen op het opgelegd krijgen van verrijkende regels voor ieder online platform dat haar gebruikers toestaat om grote aantallen inhoud te uploaden, inclusief code hostingplatforms. In het bijzonder vormen de voorstellen in de werkversie van artikel 13 een bedreiging voor code hostingplatforms door het opleggen van nieuwe verplichtingen. Namelijk: van code hostingplatforms zal juridisch worden geëist dat zij dure (en uiteindelijk fundamenteel in gebrekkige) filtertechnologieën moeten gebruiken. Er zijn geen filtertechnologieën bekend die op een juiste en betrouwbare wijze identificeren of Vrije Software wordt gedeeld in overeenstemming met juridische regels en voorwaarden. Daarbij zal het voorgestelde artikel 13 aan online hostingplatforms de verplichting opleggen om hun gebruikers in de gaten te houden en actief op zoek te gaan naar mogelijke overtredingen van auteursrecht.

Als gevolg hiervan zou artikel 13, zoals op dit moment voorgesteld, de verantwoordelijkheid voor het beschermen van vermoedelijke inbreuken op rechten verplaatsen van rechthebbenden naar platforms, en wel op een manier die disproportionele schade toebrengt aan de sector die een hoeksteen vormt van innovatie.

Artikel 13 zou een beperking vormen voor de vrijheid van ontwikkelaars om in vrijheid te kiezen tussen een verscheidenheid aan software-onderdelen en gereedschappen, omdat deze gereedschappen en onderdelen niet langer online beschikbaar zullen zijn. Een domino-effect is dat Vrije Software-projecten niet langer kunnen vertrouwen op voorgaande projecten en gereedschappen dankzij een willekeurig uploadfilter dat kan voorkomen dat code online gehost kan worden. Als gevolg hiervan zal software minder betrouwbaar worden en digitale infrastructuur voor iedereen minder veerkrachtig worden.

Kom nu in actie

Onderteken en deel de Open Brief alstublieft, zowel namens een organisatie alswel als individu. De Open Brief zal samen met de handtekeningen worden overhandigd aan de leden van het Europees Parlement en de Raad van de EU. Lees alstublieft ons witboek voor meer informatie over hoe het voorgestelde artikel 13 schade zou toebrengen aan fundamentele rechten en een negatieve invloed zou hebben op samenwerkingsgebaseerde software-ontwikkeling.