Nieuws

32 Europese ministers roepen op tot meer Vrije Software binnen infrastructuur van overheden

op:

Op 6 oktober ondertekenden 32 Europese ministers die gaan over beleid aangaande eGovernment de Verklaring van Tallinn. Deze roept op tot meer samenwerking, interoperabele oplossingen en het delen van goede praktijken binnen overheden en over grenzen heen. De EU-ministers erkenden onder andere de behoefte om meer gebruik te maken van Vrije Software-oplossingen en Open Standaarden bij het (her)bouwen van digitale systemen voor de overheden met EU-geld.

Op 6 oktober 2017 is onder voorzitterschap van Estland de Verklaring van Tallinn aangenomen. Deze ministeriële verklaring markeert een nieuw politieke toewijding op het niveau van de Europese Unie (EU) en het Europese Vrije Handelsgebied (EFTA) als het gaat om prioriteiten om gebruiksvriendelijke digitale publieke diensten over grenzen heen zeker te stellen voor burgers en bedrijven. Deze ministeriële verklaring heeft geen wetgevende macht maar markeert een politieke toewijding om de digitale transformatie van overheden zeker te stellen via een verzameling principes en handelingen waarover men gemeenschappelijk tot overeenstemming is gekomen.

De FSFE heeft eerder haar input voor de hierboven genoemde verklaring ingediend tijdens de publieke consultatieronde. We vroegen om een grotere insluiting van Vrije Software bij het leveren van daadwerkelijk inclusieve, betrouwbare en interoperabele digitale diensten voor alle burgers en bedrijven in de EU.

De aangenomen Verklaring van Tallinn bewijst een vooruitziend document te zijn dat het belang van Vrije Software erkent om het principe van 'interoperabiliteit als standaard' zeker te stellen en de wil van alle ondertekenende EU-landen te uiten om:

"meer gebruik te maken van open bron oplossingen en/of open standaarden bij het (her)gebruiken van ICT-systemen en oplossingen (onder andere, om verkopers lock-ins te vermijden)[...]"

Daarbij roepen de ondertekenaars de Europese Commissie op om:

"te overwegen om de eisen voor gebruik van open bron oplossingen en -standaarden te verharden bij het (her)bouwen van ICT-systemen en oplossingen met EU-geld, inclusief door een passend open licentiebeleid - per 2020."

Het laatste punt is met name opmerkelijk omdat het de Europese Commissie expliciet oproept om in het bouwen van haar ICT-infrastructuur met EU-geld gebruik te maken van Vrije Software en Open Standaarden. Dit komt overeen met onze "Publiek geld, Publieke Code"-campagne die gericht is op de eis dat alle met publiek geld gefinancierde software die ontwikkeld is voor de publieke sector publiek beschikbaar wordt gemaakt onder Vrije Software-licenties.

Wat volgt hierna?

De Verklaring van Tallinn stelt verschillende deadlines voor implementering in de komende jaren: met de jaarlijkse presentatie over de vooruitgang van de implementatie van de verklaring in de betreffende EU- en EFTA-landen via de stuurgroep van het eGovernment-actieplan. Verder riepen de ondertekenaars het Oostenrijkse voorzitterschap van de Raad van de EU op om de implementatie van de Verklaring van Tallinn in de herfst van 2018 te evalueren.

"De Verklaring is een uiting van de politieke wil van de EU- en EFTA-landen om hun overheden te digitaliseren op de meest gebruiksvriendelijke en efficiënte manier. Het feit dat het de rol van Vrije Software en Open Standaarden expliciet erkent voor een betrouwbare, transparante en open eGovernment op hoog niveau is, samen met een eis voor een versterkt hergebruik van ICT-oplossingen gebaseerd op Vrije Software in de publieke sector van de EU, een waardevolle stap op weg naar een "Publiek Geld, Publieke Code"-realiteit in heel Europa", zegt FSFE's beleidsanalist Polina Malaja.