Nieuws

Oproep tot actie: Red Vrije Software in deze september

op:
Geschreven door George Brooke-Smith

Vrije Software is in gevaar! Op 12 september zal de EU stemmen over een pakket "auteursrechtherziening" dat de basis waarop Vrije Software wordt gebouwd ondermijnt. Het voorgestelde Artikel 13 van de EU auteursrechtrichtlijn richt zicht op iedere online dienst die haar gebruikers in staat stelt om inhoud te uploaden en met elkaar te delen, dus inclusief platforms die code hosten.

Laten we Europese beleidsmakers oproepen om de dreiging tegen Vrije Software in de auteursrechtrichtlijn te verwijderen.

Het populaire hergebruik van Vrije Software is een basis van het internet omdat de code door iedere gebruiker kan worden gebruikt, bestudeerd, gedeeld en verbeterd. Het zou fout zijn om deze vrijheid voor vanzelfsprekend te houden. Omdat het grootste deel van het internetmedium is gecompileerd en hergebruikt word als Vrije Software zou de richtlijn het media-ecosysteem ontmantelen.

We maken ons op voor de stemming van de EU over een pakket "auteursrechtherziening" om een sectie van de termen en voorwaarden te verwijderen die eruitziet alsof ze de ontwikkeling van Vrije Software en het delen van code schade toe zal brengen. De voorgestelde richtlijn richt zich op iedere internetgebruiker die informatie, media en code met het publiek deelt. Het idee in Artikel 13 is dat Vrije Software een oorzaak van auteursrechtovertredingen is en daarom zouden internetplatforms upload-filters moeten creëren.

Deel handgemaakte afbeeldingen van Save Your Internet

Er is zelfs een verscheidenheid aan typen overheidsorganisaties die gefaciliteerd en in staat gesteld word door Vrije Software. Zo word op slechts een van de belangrijke platforms die code hosten, op het moment van het schrijven van dit artikel door meer dan 128 overheidsorganisaties uit meer dan 17 Europese landen in totaal 4594 van een licentie voorziene instances van Vrije Software op platforms die code hosten. Dit zijn, als volgt: Open Government initiatieven, cultuurhistorische afdelingen, ecologische onderzoeksafdelingen en diensten, digitalisatieprojecten, nooddiensten, informatiesystemen, verkiezingsdiensten, transportnetwerken, educatieve instituten, energiediensten, kaart- en geografische onderzoeksinstituten, statistische bureaus, bedrijfsbureaus, gerechtshoven, veiligheidsgroepen en financiële departementen.

Dus voor ons in de EU is het nu tijd om ons steentje bij te dragen en te communiceren met een lid van het Europese Parlement, dat uw land vertegenwoordigt, om haar of hem op de hoogte te brengen van uw steun voor Vrije Software in het licht van Artikel 13 van de auteursrechtrichtlijn.

Doe dat op saveyourinternet.eu, waar er tips zijn over met wie u contact kunt opnemen en hoe u uw boodschap kunt versturen. Als u klaar bent kunt u zelfs een gereedschap gebruiken dat gecreëerd is door EDRi en Open Media om uw Europees Parlementslid direct te bellen en te e-mailen.

Laten we Europese beleidsmakers direct oproepen om de bedreiging van Vrije en Open Bron Software in de auteursrechtrichtlijn te verwijderen.