Nieuws

Vrije Software verandert de octrooistrategie van Microsoft

op:

In oktober heeft Microsoft een grote stap gezet met betrekking tot zijn software-octrooien door zich aan te sluiten bij het LOT Netwerk (LOT staat voor "License on Transfer"; "licentie op overdracht", vert.) en het Open Invention Network (OIN); "Open Uitvinding Netwerk", vert. Dit is een duidelijk teken van vooruitgang op de lange weg naar de overhandiging van de controle van de technologie aan de mensen. De FSFE moedigt Microsoft aan om extra stappen in deze richting te zetten.

De Free Software Foundation Europe (FSFE) werkt aan een wereld waar software doet wat gebruikers willen dat de software doet en is van mening dat iedere geïnteresseerde in staat moet zijn om deel te nemen aan de ontwikkeling en distributie van software. Sinds de oprichting heeft de FSFE de bewustwording van de gevaren van software-octrooien vergroot. Zij voegen onder andere juridische en financiële risico's toe aan commerciële Vrije Software-ontwikkeling. Kortom, software-octrooien zijn schadelijk voor gebruikers, voor ontwikkelaars en de maatschappij in het algemeen.

Sinds de jaren 2000 heeft Microsoft software-octrooien gebruikt om de adoptie van Vrije software in bedrijven en het openbaar bestuur te vertragen door octrooi-inbreuk te eisen op belangrijke Vrije Softwarecomponenten en miljarden dollars van herdistributeurs van Vrije Software, waaronder bedrijven die telefoons met Android-systemen verkopen.

In de afgelopen jaren heeft Microsoft echter niet-kernsoftware gepubliceerd onder Vrije Softwarelicenties, kocht het Github (een platform dat veel gebruikt wordt voor Vrije Softwareontwikkeling) en communiceerde het positiever over Vrije Software. Nu sluit Microsoft zich aan bij LOT en de OIN, twee organisaties die werken aan het oplossen van de problemen die ontstaan zijn door software-octrooien.

LOT streeft ernaar om leden te beschermen tegen zogenaamde "niet-praktizerende entiteiten": bedrijven die werkzaam zijn door geld te onttrekken aan anderen door middel van octrooien die zij in hun bezit hebben, ondanks het feit dat zij zelf geen producten of diensten ontwikkelen die gebaseerd zijn op deze octrooien. Niet-praktizerende entiteiten zijn niet geïnteresseerd in welke kruislicenties voor octrooien dan ook.

Het OIN werkt aan de bescherming van een gedefinieerde set van Vrije Software-technologieën van octrooigeschillen. Meer dan 2.600 leden van het OIN hebben een non-agressieovereenkomst getekend die een gedefinieerde lijst van Vrije Software-pakketten omvat die "Linux systeemdefinitie" wordt genoemd. In een notendop betekent dit dat onder de "Linux systeemdefinitie" alle leden van het OIN een licentie hebben voor de octrooien van alle andere leden. Elk lid, inclusief Microsoft, kan zich echter binnen 30 dagen terugtrekken uit de OIN-overeenkomst.

Benadrukt moet worden dat het samenvoegen van LOT en OIN niet automatisch het algemene probleem van software-octrooien oplost, noch sommige specifieke octrooibedreigingen. Microsoft heeft namelijk haar volledige octrooiportefeuille noch ontmanteld, noch vrij in licentie gegeven en zou daarom nog steeds bedrijven en projecten die niet onder de overeenkomsten van LOT'- en OINs vallen voor de rechter te kunnen brengen.

De FSFE verwelkomt niettemin de stappen van Microsoft en moedigt hen aan om in deze richting verder te gaan. We sluiten ons aan bij onze zusterorganisatie, de Free Software Foundation (FSF), in hun verklaring dat Microsoft het volgende zou moeten doen:

De FSFE zal bedrijven blijven ondersteunen in hun inspanningen om Vrije Software meer te gebruiken, meer te ontwikkelen en een einde te maken aan het probleem van de software-octrooien.

"De verandering van Microsoft's aanpak laat zien hoe cruciaal doorzettingsvermogen en geduld zijn op de lange weg naar softwarevrijheid. Decennialang hebben duizenden Vrije Softwarebijdragers de voordelen van softwarevrijheid voor individuele gebruikers en ontwikkelaars, bedrijven en de publieke sector uitgelegd. In de loop der tijd heeft dit geleid tot een steeds grotere vraag naar Vrije Software, een vraag die bedrijven die in de toekomst relevant willen blijven niet kan negeren. Om de volgende stappen te bereiken zouden gebruikers Vrije Software moeten blijven eisen en zouden ontwikkelaars gebruik moeten maken van hun vermogen om van potentiële werkgevers te eisen dat zij een sterke interesse tonen om met Vrije Software te werken", zegt Matthias Kirschner, voorzitter van de FSFE."