Ενημερωτικό δελτίο

FSFE Ενημερωτικό δελτίο - Ιούλιος 2012

«Ασφαλής Εκκίνηση»: Ποιος θα ελέγχει τον επόμενο υπολογιστή σας;

Στόχος του FSFE είναι να διασφαλίσει ότι οι κάτοχοι συσκευών πληροφορικής τεχνολογίας έχουν πάντα τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχο σε αυτές. Αυτή η θεμελιώδης αρχή έχει πρόσφατα αμφισβητηθεί. Για τη διατήρηση της βιωσιμότητας στην ανάπτυξη και χρήση λογισμικού, είναι κρίσιμη η ευρεία διαθεσιμότητα υπολογιστών γενικού σκοπού. Αυτόν το μήνα το FSFE δημοσίευσε την ανάλυσή του για την «Ασφαλή Εκκίνηση».

Αυτό που απαιτούμε είναι πριν από την αγορά συσκευής, οι αγοραστές να πληροφορούνται με σύντομο και περιεκτικό τρόπο για τα τεχνικά μέτρα που έχουν εφαρμοστεί στη συσκευή, καθώς επίσης και για τους ειδικούς περιορισμούς χρήσης και των συνεπειών τους για τον κάτοχο.

Επιπλέον, συνιστούμε επιτακτικά και αποκλειστικά την αγορά συσκευών πληροφορικής τεχνολογίας που παραχωρούν στους κατόχους τους πλήρη, αποκλειστικό και μόνιμο έλεγχο στα υποσυστήματα ασφαλείας (π.χ. περιορισμούς χρήσης με βάση υπογραφές), ώστε να διατηρήσουν την ικανότητα να εγκαθιστούν λογισμικό της επιλογής τους και τέλος για να διατηρήσουν αποκλειστικό έλεγχο στα δικά τους δεδομένα.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιβεβαιώνει: Έχουμε δίκιο!

Πάντα λέγαμε ότι «Είναι πρόθυμοι να συμφωνήσουν με οποιονδήποτε, εκτός από εκείνους που τους ανταγωνίζονται». Που σημαίνει ότι η πρόταση μέτρων εναντίον του Ελεύθερου Λογισμικού αποτελεί κατάχρηση. Η Microsoft απάντησε «αλλάξτε το επιχειρηματικό σας μοντέλο ώστε να ταιριάζει με το δικό μας σχήμα αδειοδότησης και θα εξυπηρετηθείτε», ή «Ελεύθερο τι πράγμα; Ποιος στο διάολο είσαι εσύ, τι κύκλο εργασιών έχεις», ή παρόμοιες αποστροφές. Εκτός από το να είναι ενοχλητικοί, κάνουν λάθος. (Carlo Piana, ο οποίος εκπροσώπησε το FSFE και την ομάδα Samba)

Αυτόν το μήνα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διέταξε τη Microsoft να πληρώσει επί τέλους το πρόστιμο ρεκόρ των 860 εκατομμυρίων ευρώ για τη χρήση σχεδόν μονοπωλιακών πρακτικών στα συστήματα γραφείου ώστε να κρατήσει τους ανταγωνιστές εκτός της αγοράς εξυπηρετητών ομάδων εργασίας.

Η Microsoft ξόδεψε πάνω από 3.000.000.000 ΕΥΡΩ για να εξαγοράσει τρίτους ώστε να τεθούν εκτός της υπόθεσης αυτής. Αλλά για μια δεκαετία, συνεχίσαμε να συμμετέχουμε στην υπόθεση, για να διεκδικήσουμε τα δικαιώματα των προγραμματιστών Ελεύθερου Λογισμικού να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες διαλειτουργικότητας, ιδιαίτερα για την ομάδα Samba. Η Samba είναι Ελεύθερο Λογισμικό για την κοινή χρήση αρχείων και εκτυπωτών σε ένα δίκτυο που ανταγωνίζεται με το ιδιοκτησιακό προϊόν της Microsoft.

Αυτή η απόφαση κατοχυρώνει το δίκιο μας: Το να λαμβάνουμε πληροφορίες διαλειτουργικότητας ήταν δικαίωμά μας, όχι παραχώρηση της Microsoft.

Η Ισπανία κέρδισε το πρωτάθλημα! Τι γίνεται με τη Φινλανδία;

Ενδιαφέρουσα εποχή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ελεύθερου Λογισμικού. Η Ισπανία πήρε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ελεύθερου Λογισμικού κερδίζοντας 4-3 τη Νορβηγία. Χάρη στο διαιτητή Guido Arnold δεν λάβαμε αναφορές σφαλμάτων κατά τη διάρκεια των εναλλακτικών παιχνιδιών. Έξω από τα παιχνίδια αυτά το FSFE εργάζεται και για τη δικαιοσύνη.

Εχουμε ξεκινήσει μια πρωτοβουλία για να προάγουμε τις δίκαιες δημόσιες προμήθειες στη Φινλανδία, για να κατεβάσουμε τον πήχυ για το Ελεύθερο Λογισμικό στο δημόσιο τομέα της Φινλανδίας. Η πρωτοβουλία επικεντρώνεται στις ανακοινώσεις προμηθειών που σχετίζονται με την Πληροφορική και που απαιτούν σήμα εμπορικής ετιαρίας αντί να ορίζουν λειτουργικότητα που απαιτείται από τον προμηθευτή. Μέχρι σήμερα το FSFE έχει επιληφθεί πλέον των 300 ανακοινώσεων για προμήθειες και από όσες επιλέγονται για πιο επισταμένη ανάλυση, 14 έχουν βρεθεί να παραβιάζουν ξεκάθαρα τη Φινλανδική νομοθεσία περί προμηθειών. Αυτές οι παραβατικές ανακοινώσεις ζητούσαν ρητά προσφορές από συγκεκριμένα εταιρικά ονόματα κατασκευαστών λογισμικού ή προϊόντων και έτσι μεροληπτούσαν εναντίον όλων των άλλων εταιριών και κατασκευαστών, εμποδίζοντας εξ αντικειμένου τον ανταγωνισμό.

Το FSFE έρχεται σε επαφή με τις αρχές που κάνουν την παραβίαση ενημερώνοντας για τη συγκεκριμένη παραβίαση που περιέχει η ανακοίνωση, μαζί με μια λίστα έξι σημείων με συστάσεις για τη διασφάλιση του ανταγωνισμού.

Κάτι εντελώς διαφορετικό

Δραστηριοποιηθείτε: Ποιον να ρωτήσουμε την επόμενη φορά;

Κάθε φορά που ο εκδότης του δελτίου διαβάζει μια συνέντευξη στην Κοινότητα αισθάνεται περήφανος να εργάζεται για το FSFE μαζί με όλους αυτούς τους καταπληκτικούς ανθρώπους. Και πάλι αυτόν το μήνα έγινε η συνέντευξη με τον Bjarni Runar Einarsson για το PageKite, μια εφαρμογή που επιτρέπει τη δημοσίευση ιστοτόπων που είναι αποθηκευμένοι σε προσωπικούς υπολογιστές. Το PageKite μπορεί να συνδυαστεί με άλλο Ελεύθερο Λογισμικό για την πραγματοποίηση αποκέντρωσης.

Παρακαλούμε βοηθήστε τους Chris Woolfrey και Sam Tuke προτείνοντας άλλα Μέλη για συνέντευξη. Μπορείτε επίσης να συμμετάσχετε στην ομάδα των συντακτών για να βοηθήσετε στις συνεντεύξεις και στην επιμέλεια άλλων δημοσιεύσεων. Και τελικά, αν γνωρίζετε ενδιαφέροντα άτομα στην κοινότητα του Ελεύθερου Λογισμικού που δεν είναι ακόμη Μέλη (είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς, αλλά ο εκδότης σας έχει ακούσει φήμες ότι υπάρχουν), προσπαθήστε να τους πείσετε να γίνουν Μέλη, έτσι ώστε να έχουμε νέες ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις.

Ευχαριστούμε όλα τα Μέλη και τους δωροθέτες που καθιστούν εφικτή την εργασία μας,
Matthias Kirschner - FSFE

--
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού
Τα νέα του FSFE
Επόμενες εκδηλώσεις του FSFE
Συγκέντρωση ιστολογίων της Κοινότητας
Διάλογοι για το Ελεύθερο Λογισμικό