Ενημερωτικό δελτίο

FSFE Ενημερωτικό δελτίο - Οκτώβριος 2012

Ημέρα Ελευθερίας Λογισμικού: Τι εναλλακτικές υπάρχουν για το Skype;

Η κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού γιόρτασε την παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας Λογισμικού, που διοργανώνεται κάθε χρόνο το τρίτο Σάββατο του Σεπτεμβρίου, με ποικίλες εκδηλώσεις και συναντήσεις. Η τοπική ομάδα της Κοινότητας του Μάντσεστερ συναντήθηκε για να δοκιμάσει και να συζητήσει τις εναλλακτικές εφαρμογές που υπάρχουν για το Skype. Μετά από εκτεταμένες δοκιμές δημοσίευσαν τα αποτελέσματα.

Ντυμένοι με μπλούζες hoodies με το σύνθημα "Independent through Free Software" η ομάδα της Κοινότητας Βιέννης έστησε ένα ενημερωτικό περίπτερο και μοίρασε 300 live CD με Ελεύθερο Λογισμικό και πάνω από 1000 φυλλάδια για το Ελεύθερο Λογισμικό. Στην Freedom Kosova 2012, ο Erik Albers έδωσε μια ομιλία και την προηγούμενη ημέρα βοήθησε να απελευθερωθούν μερικά κινητά Android. Περισσότερες συσκευές απελευθερώθηκαν στην ημερίδα Ελευθερώστε το Android σας, που διοργάνωσε ο Torsten Grote στη διάρκεια της SFD στο Βερολίνο. Και στην Κολωνία υπήρξε μια συνάθροιση με διαλέξεις σχετικά με την ελευθερία στο λογισμικό.

Η νεκρανάσταση της αντιπαράθεσης: Πρέπει η Ευρώπη να διαθέτει διπλώματα ευρεσιτεχνίας λογισμικού;

Αφού η Apple μήνυσε τη Samsung, οι Personalweb Technologies και Level 3 Communications μηνύουν το GitHub, και η "Twin Peaks Software, Inc." μηνύει την Red Hat (κατέθεσαν ανταπαίτηση εξαιτίας μιας παραβίασης της GNU GPL) σχετικά με πατέντες.

Στο μεταξύ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέβαλε τη συζήτηση σχετικά με την Ενιαία Πατέντα , που μας δίνει περισσότερο χρόνο να εργαστούμε για να αναδείξουμε τα σοβαρά προβλήματα και τους κινδύνους της πρότασης στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων.

Ο πρόεδρός μας, Karsten Gerloff, έγραψε μαι σειρά άρθρων σχετικά με τις πατέντες λογισμικού αναδείχνοντας την τρέχουσα κατάσταση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει δημοσιεύσει τις σημειώσεις του για το "The Case Against Patents", ένα πρόσφατο προσχέδιο δημοσίευσης από τους οικονομολόγους Michele Boldrin και David K. Levine. Συμπεραίνει ότι δεν μπορούμε «να το αφήσουμε στο EPO» και ότι «η πολιτική για τις πατέντες χρειάζεται να ενσωματωθεί σε μια ευρύτερη στρατηγική καινοτομίας» μέσα στην ΕΕ.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας εκδίδει οδηγία προς όφελος του Ελεύθερου Λογισμικού

Μετά από το νέο νόμο στην Ιταλία για τις προμήθειες λογισμικού ο οποίος με σαφήνεια δείχνει προτίμηση στο Ελεύθερο Λογισμικό σε σχέση με το μη-ελεύθερο, η Γαλλία ανέλαβε δράση: Στις 19 Σεπτεμβρίου ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Jean-Marc Ayrault υπέγραψε οδηγία, προς όλα τα υπουργεία, ότι η Γαλλική δημόσια διοίκηση πρέπει να προτιμά Ελεύθερο Λογισμικό. Τα πλεονεκτήματα που βλέπει ο πρωθυπουργός στο Ελεύθερο Λογισμικό είναι το χαμηλότερο κόστος και η αύξηση της ευελιξίας και του ανταγωνισμού στην αγορά Πληροφορικής. Η δημόσια διοίκηση πρέπει να κάνει μια «συνειδητή επιλογή» και μια «συστηματική μελέτη στις ελεύθερες εναλλακτικές στην ανάπτυξη και στις σημαντικές ανανεώσεις των εφαρμογών».

Η διυπουργική υπηρεσία Πληροφορικής εξέδωσε ένα σύνολο συστάσεων για να εφαρμοστούν από τα υπουργεία της Γαλλίας που στοχεύουν στην ανάπτυξη και στη βελτίωση της χρήσης του Ελεύθερου Λογισμικού όπως: εύρεση εναλλακτικών εφαρμογών Ελεύθερου Λογισμικού, συνοδοιπορία και συνεισφορά στις κοινότητες ή βελτίωση της κουλτούρας του Ελεύθερου Λογισμικού και των ελεύθερων αδειών χρήσης.

Ο νέος βοηθός του FSFE Léopold Baillard το αναλύει διεξοδικά στην πρώτη του ανάρτηση στο ιστολόγιο· στο joinup της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπήρξε αναφορά για αυτό· και ο Γαλλικός οργανισμός για το Ελεύθερο Λογισμικό APRIL επίσης έχει καλή ενημέρωση για το θέμα.

Κάτι εντελώς διαφορετικό

Δραστηριοποιηθείτε: Υποστηρίξτε το FSFE σε λιγότερο από 3 λεπτά

Με λίγα λόγια: Αν ενδιαφέρεστε για το Ελεύθερο Λογισμικό και υποστηρίζετε τις δραστηριότητές του, γίνετε υποστηρικτής του FSFE. Δεν κοστίζει τίποτε και διαρκεί λιγότερο από 3 λεπτά. Αν ενδιαφέρεστε διαβάστε το ιστορικό.

Ευχαριστούμε όλα τα Μέλη και τους δωροθέτες που καθιστούν εφικτή την εργασία μας,
Matthias Kirschner - FSFE

--
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού
Τα νέα του FSFE
Επόμενες εκδηλώσεις του FSFE
Συγκέντρωση ιστολογίων της Κοινότητας
Διάλογοι για το Ελεύθερο Λογισμικό