Ενημερωτικό δελτίο

FSFE Newsletter - Αύγουστος 2016

στις  

"Ο Ελεύθερος και Ανοιχτού Κώδικα Έλεγχος Ασφαλείας (Free and Open Source Security Audit)" στην ΕΕ χρειάζεται feedback από τις κοινότητες Ελεύθερου Λογισμικού

Ο στόχος του πιλοτικού προγράμματος "Ελεύθερος και Ανοιχτού Κώδικα Έλεγχος Ασφαλείας" (FOSSA) είναι να αυξήσει την ασφάλεια του Ελεύθερου Λογισμικού, που χρησιμοποιείται από τα Ευρωπαϊκούς θεσμούς. Το FSFE παρακολουθεί το συγκεκριμένο project από το 2014. Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τα πρώτα παραδοτέα στοιχεία, που βασίζονται σε συνεντεύξεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς . Ενώ το FSFE στηρίζει απόλυτα αυτή την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, η εφαρμογή του προγράμματους μας δημιουργεί προβληματισμούς. Η πρώτη ανάλυση της FOSSA παραμερίζει την κατανόηση του Ελεύθερου Λογισμικού, περιλαμβάνει πολλά πραγματικά σφάλματα, ενώ βασίστηκε σε γενικές συνεντεύξεις φτωχού περιεχομένου. Ο Πρόεδρος του FSFE Matthias Kirschner και ο Εκπρόσωπος της FSFE Fellowship Mirko Böehm , οι οποίοι έδωσαν συνέντευξη για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, δημιούργησαν μία σύνοψη των πιο εμφανών ελλείψεων των πρόσφατων δημοσιεύσεων της FOSSA. Ωστόσο, από μία άλλη οπτική: η FOSSA βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της στάδια και με τη βοήθεια περισσότερων ειδικών για το Ελεύθερο Λογισμικό, θα μπορούσαμε να οδηγήσουμε τη FOSSA στη σωστή κατεύθυνση. Το FSFE θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις επόμενες εφαρμογές της FOSSA. Σε περίπτωση που έχετε σχόλια ή feedback για την πρωτοβουλία, παρακαλούμε να μην διστάσετε να μοιραστείτε τις σκέψεις σας μαζί μας στη discussion list ή απευθείας στον Matthias Kirschner. Με αυτόν τον τρόπο, θα είμαστε σίγουροι/ες ότι όλοι οι σχετικοί προβληματισμοί θα επικονωνηθούν στην ΕΕ.

Η Ιταλία σχεδιάζει να σταματήσει την υποστήριξή της για το Ελεύθερο Λογισμικό στη ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Η κυβέρνηση της Ιταλίας σχεδιάζει να αναθεωρήσει τη διατάξη στον Νόμο για την Ψηφιακή Διοίκηση, η οποία έχει ως στόχο οι δημόσιες υπηρεσίες να δίνουν προτεραιότητα σε επαναχρησιμοποιήσιμες λύσεις λογισμικού που βασίζονται στο Ελεύθερο Λογισμικό . Οι αλλαγές επίσης αφορούν τη δημοσίευση και διατήρηση μίας λίστας για τα ανοιχτά ICT πρότυπα, τα οποία χρησιμοποιούνται στη δημόσια διοίκηση. Σε σχέση με αυτή την πρόταση, θα σήμαινε πως η κυβέρνηση δεν θα απαιτεί από την εθνική υπηρεσία για την Ψηφιοποίηση του Δημόσιου Τομέα ( AGID ) να εκδώσει δεσμευτικές γνώμη για θέματα διαλειτουργικότητας, ή να δώσει προτεραιότητα στο Ελεύθερο Λογισμικό. Τα μέλη του Κοινοβουλίου της Ιταλίας ανέφεραν τους προβληματισμούς τους για τις προτεινόμενες αλλαγές. Ο Γενικός Σύμβουλος του FSFE Carlo Piana προηγουμένως συμβούλευσε τις Ιταλικές αρχές για τις κατευθυντήριες αρχές που αφορούν την εφαρμογή του Νόμου για την Ψηφιακή Διοίκηση , και αμφισβήτησε τα σχέδια της κυβέρνησης στην επιστολή του προς την Tech Economy ( στα Ιταλικά ).

Από την κοινότητα

Τι άλλο κάναμε;

Λάβε μέρος στη δράση

Ξεκινώντας από την 1η Αυγούστου, ένας νέος Γερμανικός νόμος επιτρέπει στους χρήστες να επιλέγουν ελεύθερα τη συσκευή ρούτερ που επιθυμούν. Το FSFE θέλει να διασφαλίσει πως όλοι και όλες γνωρίζουν το νέο τους δικαίωμα και ζητά από τους χρήστες να αναφέρουν υποθέσεις στις οποίες οι πάροχοι υπηρεσιών ίντερνετ ( ISP ) προσπαθούν να αποφύγουν να εφαρμόσουν τον νέο νόμο . Η νέα διάταξη είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να εξαλείψει κάθε προηγούμενη ασάφεια αναφορικά με την πρακτική των "υποχρεωτικών ρούτερς", που επιβάλλονται στους χρήστες από τους παρόχους. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να διαφαλίσουμε πως ο νέος νόμος θα τύχει ορθής εφαρμογής.

Αν είστε συνδρομητής ή συνδρομήτρια κάποιου Γερμανικού παρόχου ίντερνετ, σας ζητάμε να ασκήσετε το νέο σας δικαίωμα και να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε κάποια εναλλακτική συσκευή, ιδανικά κάποια που χρησιμοποιεί Ελεύθερο Λογισμικό. Παρακαλούμε να μας στείλετε τις εμπειρίες σας σε περίπτωση που είχατε προβλήματα κατά την χρήση του νέου ρούτερ και βοηθείστε μας να τις συλλέξουμε σε μία σελίδα wiki . Σε περίπτωση που δεν έχετε κάποια εναλλακτική συσκευή, το FSFE μπορεί επίσης να σας παρέχει μία δοκιμαστική. Παρακαλούμε να διαβάσετε τη σχετική wiki page μας για περισσότερες πληροφορίες.

Καλά νέα Ελεύθερου Λογισμικού

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα απονείμει βραβεία σε υπάρχουσες λύσεις πληροφορικής, που έχουν αναπτυχθεί και διαμοιραστεί στον τομέα της δημόσιας διοίκησης, και οι οποίες μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν περαιτέρω στην Ευρώπη, χάρη στη χρήση αδειών Ελεύθερου Λογισμικού . Η Adullact, η Γαλλική οργάνωση για τις υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης που χρησιμοποιούν Ελεύθερο Λογισμικό, δημιούργησε το Comptoir-du-Libre.org, μία ιστοσελίδα που στοχεύει να διευκολύνει όσους και όσες λαμβάνουν αποφάσεις στον πληροφορικό τομέα της δημόσιας διοίκησης να στραφούν σε λύσεις ελεύθερου λογισμικού . Το δημοτικό συμβούλιο της Ισπανικής Ciudad Real ψήφισε υπέρ του όλοι οι 400 υπολογιστές της διοίκησης της πόλης να αρχίσουν να χρησιμοποιούν ελεύθερο λογισμικό ( στα Ισπανικά ). Το Open Knowledge Foundation Germany σε συνεργασία με το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο για την Παιδεία και την Έρευνα ίδρυσαν το Ταμείο Πρωτοτύπου το οποίου στηρίζει τα έργα Ελεύθερου Λογισμικού, με υποτροφίες έως και €30.000, διαθέσιμες προς όλους και όλες, κατοίκους Γερμανίας.

Ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές και όλες τις εθελόντριες , τα Μέλη και τους χορηγούς που καθιστούν το έργο μας δυνατό!

οι συντάκτες σας Polina Malaja και Erik Albers, FSFE