Nieuwsbrief

FSFE Nieuwsbrief - augustus 2016

op  

"Vrije en open bron veiligheidsonderzoek" in de EU heeft commentaar nodig van Vrije Softwaregemeenschappen

Het doel van het "Vrije en open bron veiligheidsonderzoek" (FOSSA) proefproject is om de veiligheid te vergroten van Vrije Software die gebruikt wordt door Europese instellingen. De FSFE heeft dit project gevolgd sinds begin 2014. De Europese Commissie publiceerde onlangs de eerste ronde af te leveren producten, gebaseerd op hun interviews met belanghebbenden.. Hoewel de FSFE dit initiatief volledig steunt raken we bezorgd over de uitvoering van het project. In FOSSA's eerste analyse ontbreekt begrip van Vrije Software; het bevat verschillende feitelijke fouten; en het was gebaseerd op slecht uitgevoerde algemene interviews. FSFE-voorzitter Matthias Kirschner en FSFE-Fellowshipvertegenwoordiger Mirko Böehm, die beide voor het project werden geïnterviewd, hebben de meest voor de hand liggende tekortkomingen in de recente FOSSA publicaties samengevat. Daartegenover staat dat, kijkend vanuit een ander perspectief, FOSSA zich nog steeds in haar eerste fasen bevindt. We kunnen met de hulp van meer Vrije Software-experts FOSSA in de juiste richting krijgen. De FSFE zal doorgaan met het nauwgezet volgen van FOSSA's komende uitvoeringen. Aarzel niet om, in het geval dat u commentaar of respons heeft over het initiatief, uw gedachten met ons op onze discussielijst te delen of direct onder de aandacht van Matthias Kirschner te brengen. Op deze manier kunnen we ervoor instaan dat alle relevante zorgen naar de EU zullen worden gecommuniceerd.

Italië is van plan te stoppen met het expliciet ondersteunen van Vrije Software in zijn elektronische overheid

De Italiaanse regering is van plan om over te gaan tot herziening van de bepaling in de digitale overheidswet die vereist dat overheden de prioriteit geven aan herbruikbare, op Vrije Software gebaseerde software-oplossingen.. De veranderingen hebben ook betrekking op de bekendmaking en het beheer van een lijst met open ICT-standaarden die door overheden worden gebruikt. Het volgen van dit voorstel zou betekenen dat de regering niet langer van de nationale dienst voor het digitaliseren van de publieke sector (AGID) eist om bindende meningen over interoperabiliteit te publiceren of om prioriteit te geven aan Vrije Software. Leden van het Italiaanse parlement hebben hun bezorgdheid geuit over de voorgestelde veranderingen. FSFE's algemeen adviseur Carlo Piana adviseerde de Italiaanse autoriteiten eerder over de richtlijnen van de uitvoering van de digitale overheidswet en bestreed de plannen van de regering in zijn brief aan Tech Economy (Italiaans).

Uit de gemeenschap

Wat hebben we verder gedaan?

Kom in actie!

Vanaf 1 augustus zal een nieuwe Duitse wet gebruikers toestaan om in vrijheid een router te kiezen. De FSFE wil ervoor instaan dat iedereen van deze nieuwe rechten op de hoogte is en vraagt gebruikers om zaken te rapporteren waarin internetaanbieders (ISP's) proberen om de nieuwe voorschriften te vermijden. De nieuwe wettelijke voorschriften zijn ontworpen om af te komen van eerdere onduidelijkheden rond de praktijk van "verplichte routers" die door ISP's aan de gebruikers waren opgelegd. Toch is het noodzakelijk om ons ervan te verzekeren dat de nieuwe wet wordt toegepast.

Als u een klant bent van een Duitse internetaanbieder dan vragen wij u om gebruik te maken van uw nieuwe recht en een alternatief apparaat te gebruiken, in het ideale geval één die draait op Vrije Software. Voorzie ons alstublieft van commentaar over problemen die u wel of niet heeft meegemaakt bij het gebruiken van een nieuwe router en help ons deze te verzamelen op onze wikipagina. In het geval dat u geen alternatief apparaat bij de hand heeft kan de FSFE u ook enkele testapparaten leveren. Raadpleegt u voor meer informatie alstublieft onze wikipagina.

Goed Vrije Software-nieuws

De Europese Commissie zal bestaande IT-oplossingen belonen die door overheden ontwikkeld en gedeeld zijn en die verder door Europa heen hergebruikt kunnen worden dankzij het gebruik van Vrije Softwarelicenties.. Adullact, de Franse organisatie voor overheden die Vrije Software gebruiken, zette Comptoir-du-Libre.org op: een website met als doel IT-beleidsvormers van overheden te helpen om over te stappen op Vrije Software. Het stadsbestuur van de Spaanse stad Ciudad Real stemde voor een motie om alle vierhonderd werkplekken van de gemeente over te zetten naar Vrije Software (Spaans). De Open Knowledge Foundation Germany zette in samenwerking met het Duitse ministerie van Onderwijs en Onderzoek het Prototypefonds op, met een beurs tot €30.000,- ter ondersteuning van Vrije Softwareprojecten. Zij is beschikbaar voor iedereen met een primaire woonplaats in Duitsland.

Met dank aan alle vrijwilligers, Fellows en zakelijke donoren die ons werk mogelijk maken,

uw redacteuren Polina Malaja en Erik Albers, FSFE