Nieuwsbrief

FSFE Nieuwsbrief - november 2017

Geschreven door  op  

De FSFE presenteert herziene Fiduciaire Licentie-overeenkomst 2.0

FSFE's Fiduciaire Licentie-overeenkomst (FLA) is geïntroduceerd in 2002 om de uitdaging van het beheer van rechten in inhoud binnen een Vrije Software-project over langere perioden aan te gaan. De FLA is een goed gebalanceerde overeenkomst voor bijdragers en geeft de gevolmachtigde de verantwoordelijkheid om de rechten binnen een Vrije Software-project te beheren en de macht en de verantwoordelijkheid om zeker te stellen dat de bijgedragen software altijd vrij en open zal blijven. Op deze manier is het project, samen met de betreffende bijdragers, beschermd tegen iedere vorm van misbruik door een mogelijk nieuwe auteursrechthouder.

Desalniettemin vond de laatste herziening van de oorspronkelijke FLA plaats in 2007 en we zijn blij dan we de vebeterde en gemoderniseerde versie - FLA-2.0 kunnen presenteren. De grootste verbeteringen zijn dat de FLA-2.0 nu ook van toepassing is op patenten en meer praktische licentie-opties gericht op derde partijen mogelijk maakt - inclusief verwijzing naar een extern licentiebeleid. Daarbij komt dat de nieuwe tekst sterk verbeterd is, zowel in haar compatibiliteit met meer rechtsgebieden als wel het gemak waarmee het voor iedereen te begrijpen en toe te passen is.

Voor FLA-2.0 werkte FSFE samen met ContributorAgreements.org en integreerde de FLA-2.0 in haar auteursrecht-licentieovereenkomst ("Copyright Licensing Agreement" of CLA) kiezer/generator. Zo wordt het gebruik van de FLA gemakkelijker voor zowel projecten als wel ontwikkelaars. Als bijkomend effect zijn de CLA's op ContributorAgreements.org ook bijgewerkt, waarbij enkele verbeteringen van de FLA zijn gevolgd.

Algemene Vergadering 2017: nieuwe leden, nieuwe rollen en nieuwe richtingen

De leden van de Free Software Foundation Europe kwamen in Algemene Vergadering bijeen op 15 oktober in Edinburgh (Schotland). Deze jaarlijkse bijeenkomst wordt georganiseerd om de discussiëren over strategieën voor het komende jaar en de koers vast te stellen voor de algemene richting van de organisatie. De Algemene Vergadering heeft onder andere een route voorbereidt voor enkele hervormingen van de organisatie-structuur en nam de algemene gedragsregels voor de FSFE aan. Patrick Ohnewein is gekozen tot nieuwe penningmeester en zes nieuwe leden traden toe. U kunt meer details lezen in de officiële notulen en er is een samenvatting van de aangenomen voorstellen in het betreffende nieuws-artikel.

PDeelnemers aan de Algemene Vergadering 2017.

Deelnemers aan de Algemene Vergadering 2017.


Help ons te groeien en een verschil te maken in 2017


Wat hebben we verder gedaan? Binnen en buiten de FSFE

Mis het niet! Komende evenementen met de FSFE

U vindt de lijst met FSFE's toekomstige activiteiten op onze evenementenpagina.

Draag bij aan onze nieuwsbrief

Als u uw ideeën, afbeeldingen of nieuws wilt delen, verzend deze dan aan ons. Het adres is, zoals altijd, newsletter@fsfe.org. We kijken ernaar uit om van u te horen!

Met dank aan onze gemeenschap, alle vrijwilligers, supporters en donoren die ons werk mogelijk maken. En met dank aan onze vertalers, die u in staat stellen om deze nieuwsbrief in uw moedertaal te lezen.

Uw eindredacteur,
Erik Albers


Help ons te groeien en een verschil te maken in 2017