Co znamená pojem Svobodný software?

Svobodný software je záležitostí svobody, nikoliv ceny. V tomto významu se užívá od 80. let, poprvé se jeho definice objevila v GNU zpravodaji, svazek 1 č. 1 tyto čtyři svobody:

Tyto svobody jsou právy, nikoliv povinnostmi, i když dodržování těchto svobod společností může občas zavazovat jednotlivce. Kdokoliv si může vybrat nevyužívat ani jednu z nich nebo naopak využívat všech. Mělo by být ujasněno, že Svobodný software nevylučuje komerční užití. Naopak, pokud software zakazuje komerční využívání, není Svobodným softwarem. Ve skutečnosti čím dál větší počet společností staví svůj obchodní model zcela nebo alespoň částečně na Svobodném softwaru, včetně některých z těch největších proprietárních dodavatelů softwaru. Svobodný software pouze umožňuje legální poskytnutí pomoci a podpory, nevynucuje ji.

Terminologie

V angličtině je Svobodný software překládán jako "Free software", kde slovo 'Free' znamená jak svobodný, tak i zdarma. Zdá se, že angličtina je jediný jazyk, ve kterém existuje taková silná nejednoznačnost. Když se přeloží do jiných jazyků, Svobodný software se stane "logiciels libre" ve francouzštině, "software libre" ve španělštině , "software libero" v italštině, "Fri Software" v dánštině nebo podobným termínem, který v místním jazyku znamená svobodu.

Open Source

3. února 1998, jakmile Netscape ohlásil uvolnění svého prohlížeče jako Svobodný software, se skupina lidí sešla v Palo Alto v Silicon Valley a navrhli začít marketingovou kampaň, ve které Svobodný software nazývají "Open Source"[Otevřený kód, pozn. překl.]. Cílem byla rychlá komercializace Svobodného softwaru a jeho přijmutí mezi společnosti a investory rizikového kapitálu v nové vzkvétající části trhu. Aby toho dosáhli, vědomě přijali rozhodnutí k odstranění všech dlouhodobých záležitostí (jako jsou filozofie, etika a společenské dopady) vztahující se k Svobodného softwaru, jelikož cítili, že by stály v cestě rychlému přijmutí ekonomiky. Navrhli zaměřit se pouze na technické výhody1.

Užíváním (často v dobré víře lidmi, kteří se odkazují na Svobodný software) termínu "Open Source" - původně stvořenému k tomu, aby znamenal stejný význam jako Svobodný software, když přijde na otázky licencí a implementací - došlo k degradaci jeho významu. V dnešní době je často užíván pro všechno od Svobodného softwaru až po silně proprietární "Vládní Bezpečnostní Program" (GSP) od Microsoftu2.

Libre Software

Když se Evropská komise začala zabývat Svobodným softwarem, snažili se přijít s anglickým slovem, které by se vyhnulo dvojsmyslnosti "Free Software" (Svobodný vs. zdarma) a nepochopení významu "Open Source", což vedlo k přijetí třetího termínu, který se občas objevuje od roku 1992: "Libre Software". Tento termín se osvědčil, jako odolný vůči opětovné degradaci významu a má stále stejný význam jako Svobodný software. Může tedy poskytovat řešení pro ty, kteří se obávají nedorozumění, které s sebou nese použití anglického výrazu "Free Software".

Footnotes

  1. Pro referenci viz. OSI FAQ: Jak je "open source" spojen se "svobodným softwarem"? Iniciativa Open Source je marketingový program pro svobodný software. Je to kampaň pro Svobodný software, postavená na solidních pragmatických základech místo na vášnivých ideologických projevech. Ta vítězící substance se nezměnila, jen ty prohrávající stanoviska a symbolismus ano.
  2. V tomto programu vládní a mezinárodní organizace platí velké poplatky za povrchní pohled na některé části zdrojového kódu Windows na speciálním microsoftím vybavení. Tohle může zvýšit 'pocit bezpečí', ale je to v podstatě k ničemu - obzvláště díky tomu, že se dokonce ani nemusí dívat na to, co opravdu běží na jejich počítačích. A samozřejmě jim to neposkytuje žádnou svobodu.