SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Vraag het uw kandidaten

Voorbeeldvragen uit Duitsland

1.a.Bent u van plan om het gebruik van Vrije Software te promoten? Zo ja, hoe?

1.b.Bent u van plan om de belangen van kleine en middelgrote Vrije Softwarebedrijven te promoten, en zo ja, hoe?

2. Onvrije software is alleen te wijzigen met toestemming van de eigenaar. Deze beperking heeft geleid tot dienstverleningsmonopolies en verkoop lock-in in de publieke en private sector. Bent u van plan om op te treden tegen bestaande dienstverleningsmonopolies van deze aard?

3.a. Strikt vasthouden aan open standaarden in de informatie- en communicatietechnologie (ICT) binnen de publieke sector maakt eerlijkere competitie tussen aanbesteders mogelijk. Bent u het eens met de definitie van Open Standaarden van de Free Software Foundation Europe?

3.b. Gaat u werken aan het bereiken dat er in de publieke sector strikt wordt vastgehouden aan Open Standaarden? Zo ja, hoe bent u dit van plan?

4.a. Is uw partij van plan om het gebruik van Vrije Software en het onderwijs te promoten?

4.b. Is uw partij van plan om het onderwijzen van overdraagbare ICT-vaardigheden te promoten, in plaats van kennis die specifiek gebonden is aan een product of verkoper?

5. Veel organisaties in de publieke sector adverteren voor onvrije software op hun websites, zoals promotie voor 'Adobe Reader'. Wat is uw mening over dit soort advertenties, en heeft u hier plannen over?

6.a. In Duitsland valt software onder het auteursrecht en is daarmee, net als literatuur, onpatenteerbaar. Desalniettemin worden er nog steeds patenten toegekend door patentbureaus. Deze patenten leiden tot technologiemonopolies die resulteren in juridische onzekerheid voor softwarebedrijven en innovatie hindert in alle Europese bedrijven. Wat is uw stellingname over softwarepatenten?

6.b. Hoe gaat u voorkomen dat zij een bedreiging vormen voor de groei van de Duitse economie?