SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Ons werk / Overzicht van Open Standaarden

Open Standaarden

Open Standaarden maken het mogelijk dat mensen allerlei soorten data vrij en in perfect vertrouwen kunnen delen. Zij voorkomen lock-in en andere kunstmatige barrières tegen interoperabiliteit en promoten keuze tussen verkopers en technnologische oplossingen. FSFE maakt zich sterk voor het overnemen van Open Standaarden om vrije competitie op de IT-markt te promoten, omdat zij mensen ervan verzekeren van het gemak om over te stappen naar Vrije Software of tussen Vrije Software-oplossingen.

We zijn vanuit de definitie in de originele versie van het Europees Interoperabiliteitsraamwerk (EIF) van de Europese Commissie in dialoog gegaan met verschillende spelers in de industrie, de politiek en de gemeenschap. Tijdens dit proces is de definitie herzien naar een set van vijf punten waar onder alle betrokkenen consensus over bestond. De definitie is daarna overgenomen door het SELF EU-project, de Geneefse Verklaring over standaarden en de toekomst van het internet uit 2008 en Document Vrijheidsdag. Een zeer vergelijkbare set "Principes over Open Standaarden" is in juli 2014 overgenomen door de regering van het Verenigd Koninkrijk.

Definitie

Een Open Standaard verwijst naar een formaat of protocol dat:

  1. volledig geëvalueerd kan worden door het publiek, geen beperkingen kent in het gebruik en toegankelijk is voor alle betrokkenen;
  2. geen onderdelen of uitbreidingen heeft die afhankelijk zijn van formaten of protocollen die zelf niet aan de definitie van een Open Standaard voldoen;
  3. vrij is van juridische en technische clausules die het gebruik door andere betrokkenen of andere bedrijfsmodellen beperken;
  4. onafhankelijk van één bepaalde producent beheerd en verder ontwikkeld wordt in een proces dat volledig open staat voor concurrenten en andere derden;
  5. beschikbaar is in verschillende volledige implementaties van concurrerende producenten of waarvan een volledige implementatie voor alle partijen beschikbaar is.

Commentaar over opkomende standaarden

Als een nieuw formaat of protocol in ontwikkeling is dan is het niet mogelijk om aan clausule 5 te voldoen. FSFE gelooft dat dit het juiste gedrag is bij zaken waar technologische volwassenheid is vereist. In verschillende scenario's, bijvoorbeeld het in gebruik nemen door een overheid, kunnen de kosten van falen erg hoog zijn.

Bij scenario's waarbij het promoten van de groei van Open Standaarden wordt versterkt zou de strikte toepassing van de clausule nieuwe Open Standaarden kunnen voorkomen. Vanuit het gezichtspunt van de definitie zouden zulke standaarden direct in strijd zijn met door verkopers aangestuurde niet-vrije formaten. Het kan bij zulke zaken zin hebben om toe te staan dat er gefaald wordt ten opzichte van clausule 5 voor "opkomende standaarden".

De behandeling die zulke "opkomende standaarden" staat te wachten hangt vooral af van de situatie. Waar de kosten van falen groot zijn zouden alleen volledige Open Standaarden moeten worden gebruikt. Wanneer het promoten van Open Standaarden gewenst is zou er speciale promotie moeten zijn voor opkomende standaarden.

In het algemeen zijn Open Standaarden beter dan opkomende standaarden en zijn opkomende standaarden beter dan formaten van specifieke verkopers. Hoe meer een formaat in overeenstemming is met alle punten van de definitie, hoe hoger zij zou moeten worden geklasseerd in scenario's waar interoperabiliteit en betrouwbare data-opslag op lange termijn essentieel zijn.

Wikipedia heeft een overzicht van de term Open Standaard en verschillende definities. Het volgende is een voorbeeld van enkele definities: