SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Werkgroep patenten, auteursrechten en merkenrechten

Verklaring van de maatschappelijke organisaties voor de plenaire vergadering van WSIS, 23 september 2003

Georg Greve spreekt in naam van de maatschappelijke organisaties uit de werkgroep patenten, auteursrechten en merkenrechten.

Voor het hebben van een leefbare, duurzame en stabiele omgeving is elke generatie afhankelijk van de vorige generaties. De omgeving waar wij hier vandaag over praten, is die van het informatietijdperk. Toekomstige generaties zullen terugkijken naar wat wij wel en niet verwezenlijkt hebben.

Deze toekomst steunt voor een groot deel op drie pijlers.

Wetenschap, de vooruitgang van de menselijke kennis; Wetten, die moeten zorgen voor een vreedzame oplossing van conflicten; Software om toegang te krijgen tot en deel te nemen aan het digitale domein. Alledrie deze pijlers worden momenteel bedreigd.

Sir Isaac Newton antwoordde op de vraag waarom hij zo ver kan kijken, dat hij op de schouders van reuzen stond. Beeld u een wereld in waar deze reuzen hadden geweigerd dat hij op hun schouders stond. Maar dat is wel de weg die ondertussen werd gekozen voor de toegang tot informatie en kennis. De toegang tot informatie is de manier waarop wij op de schouders klimmen van de reuzen die voor ons bestonden.

Wetten zijn het gereedschap dat onze gemeenschap vorm geeft. Net zoals elk ander gereedschap kan het zich tegen zijn ontwerpers keren. Door het monopoliseren van de controle over ons gemeenschappelijk erfgoed staan we toe dat de intellectuele en culturele basis waarop toekomstige generaties kunnen bouwen, verkleind wordt. Een sterk en gezond publiek kennisdomein zal voor hen even belangrijk zijn dan het voor ons was.

Software is zowel het medium als de bepalende factor voor de structuur van het digitale domein. Het informatietijdperk zal er op steunen. Vrije Software, algemeen erkend als een technisch ontwikkelmodel, is veel meer dan dat. Het is het paradigma dat garant moet staan voor gelijke kansen en vrijheid, voor regeringen, economieën en maatschappelijke organisaties. Het creëert een eerlijk, duurzaam model voor alle gebieden van de samenleving, het herstelt de concurrentie en bevordert innovatie voor een bloeiende, inclusieve informatie- en kennismaatschappij voor iedereen.

Geachte afgevaardigden, bedankt voor jullie aandacht.