SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Kujdes: Kjo faqe s’është përkthyer ende. Ajo që po shihni më poshtë, është faqja në versionin origjinal. Ju lutemi, përdorni këtë faqe që të shihni se si mund të ndihmoni te përkthimet dhe anë të tjera.

Our Donors 2003

We would like to thank everyone who supports our work. Your contributions as volunteer, Fellow or sponsor make our work possible. Distributed support secures our independence, which is why every small contribution is important. Either publicly show your donation with our sponsoring graphics or remain anonymous.

Patrons of the FSFE

B+M Informatik AG B+M Informatik AG
Linuxhotel Villa Vogelsang Linuxhotel Villa Vogelsang

Sustaining Contributors of the FSFE

Contributors of the FSFE

Supporters of the FSFE

Hardware donations are listed on our Hardware Donation website. There, you can also find Information on how to support us with hardware.