SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Dhuruesit Tanë në 2017-n

Do të donim të falënderonim këdo që përkrah punën tonë. Kontributet tuaja si vullnetarë, Anëtarë Shok ose sponsor bëjnë të mundur punën tonë. Përkrahja e shpërhapur siguron pavarësinë tonë, ndaj edhe është i rëndësishëm çdo dhurim, sado i vogël. Tregojeni dhurimin tuaj publikisht me elementë grafikë sponsorizimi ose qëndroni anonim.

Dhurues të Artë1

Dhuruesit e artë kanë dhuruar 1000 euro ose më shumë për çdo muaj, ose 12000 Euro ose më shumë në vit. Dhuruesit që kanë kontribuar për më tepër se 10% të buxhetit tonë vjetor janë shënuar me një *. Dhurimi prej Siemens përfshin pagesa për shërbime komerciale.

Google Google
Intel Intel
Linux Foundation Linux Foundation
Linuxhotel Villa Vogelsang Linuxhotel Villa Vogelsang
Red Hat Red Hat
Siemens Siemens*

Dhurues të Argjendtë

Dhuruesit e argjendtë kanë dhuruar 200 euro ose më shumë për çdo muaj, ose 2400 Euro ose më shumë në vit.

2ndQuadrant 2ndQuadrant
ARM ARM
credativ GmbH credativ GmbH
Endocode AG Endocode AG
freiheit.com technologies freiheit.com technologies
Heinlein Support Heinlein Support
HP HP
Intevation GmbH Intevation GmbH
KDAB Group KDAB Group
Open Invention Network Open Invention Network
Software Freedom Law Center Software Freedom Law Center
sysmocom - s.f.m.c. GmbH sysmocom - s.f.m.c. GmbH
Thomas Etter Thomas Etter

Dhurues të Bronztë

Dhuruesit e bronztë kanë dhuruar 40 euro ose më shumë për çdo muaj, ose 480 Euro ose më shumë në vit.

Dhurues të Tjerë

Do të donim të falënderonim ata dhurues që parapëlqyen të mbesin anonimë, dhe qindra dhurues dhe anëtarë shok që kanë dhuruar shuma më të vogla, shumë prej tyre gjatë vitesh. Çdo kontribut financiar, pa dallim sa i vogël apo i madh, është i rëndësishëm për veprën tonë, dhe në fakt, këto dhurime të shumta të vogla përbëjnë një të tretën e fondeve tona gjithsej.

Dhurimet në hardware janë radhitur te sajti ynë i Dhurimeve në Hardware. Ai përmban gjithashtu të dhëna se si të na përkrahni me hardware.