Τι είναι πηγαίος κώδικας;

Τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών γράφονται από προγραμματιστές σε κώδικα απλού κειμένου και έπειτα μετατρέπονται σε αριθμητικό υπολογιστικό κώδικα τον οποίο ο υπολογιστής μπορεί να διαβάσει και να επεξεργαστεί. Αυτή η μετατροπή από ανθρώπινα-κατανοητό κώδικα σε υπολογιστικό κώδικα γίνεται από λογισμικό το οποίο καλείται μεταγλωττιστής. Το πρόβλημα παρουσιάζεται επειδή ο υπολογιστικός κώδικας αποτελείται μόνο από αριθμούς (δυαδικά ψηφία 1 και 0) και είναι πρακτικά αδύνατο να αναγνωστεί από ανθρώπους. Για να κατανοήσετε πώς ένα πρόγραμμα λειτουργεί, χρειάζεστε κάτι παραπάνω από τον μεταγλωττισμένο υπολογιστικό κώδικα· χρειάζεστε πρόσβαση και στον ανθρώπινα-κατανοητό πηγαίο κώδικα.