Ελεύθερο Λογισμικό

Ελεύθερο Λογισμικό είναι το λογισμικό που εγγυάται ένα σύνολο ελευθεριών για τους χρήστες του. Είναι 'ελεύθερο' όπως στην ελευθερία, όχι με την έννοια του 'δωρεάν'. Αν και η σημασία αυτή αποδίδεται με μια ποικιλία όρων, στο FSFE προτιμάμε να μιλάμε για Ελεύθερο Λογισμικό επειδή έτσι αντανακλάται καλύτερα η φιλοσοφία σχετικά με τις τέσσερις ελευθερίες οι οποίες είναι εγγενείς σε αυτό.

Το κίνημα του Ελεύθερου Λογισμικού ξεκίνησε με τον Richard Stallman το 1983 όταν εγκαινίασε το GNU project. Στηρίχθηκε στην ιδέα ότι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν πλήρη έλεγχο στο λογισμικό που κατέχουν. Ο Stallman αντιλήφθηκε ότι για να είναι αυτό εφικτό, η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του προγράμματος ενός υπολογιστή είναι μια θεμελιώδης απαίτηση. Πέρα από το πεδίο της βιομηχανίας υπολογιστών, ο αγώνας για την υιοθέτηση του ελεύθερου λογισμικού έχει επεκταθεί και στον αγώνα για την υιοθέτηση νόμων φιλικών προς τα ανοιχτά πρότυπα.