Vrije Software

Vrije Software is software die een aantal vrijheden garandeert aan haar gebruikers. Het is 'vrij' zoals in vrijheid en niet zoals in 'vrij van betalen'. Hoewel er verschillende termen worden gebruikt om eraan te refereren geeft FSFE de voorkeur aan het spreken van Vrije Software omdat dit beter de filosofie reflecteert van de vier vrijheden die er intrinsiek aan zijn

De Vrije Software-beweging is in 1983 gestart door Richard Stallman bij de aftrap van het GNU project. Dit was gebaseerd op het idee dat mensen volledige controle zouden moeten hebben over de software die zij bezitten. Stallman onderkende dat om dit te bereiken, de toegang tot de broncode van programma's een fundamentele vereiste is. De strijd voor Vrije Software is verder gegaan dan het gebied van de computerindustrie en gaat nu ook over het aannemen van wetten over Open Standaarden.