Fri Programvara

Fri Programvara är mjukvara som garanterar en uppsättning friheter till dess användare. Den är 'fri' som i frihet och inte som i 'fri från kostnad'. (I engelskan är orden för 'fri' och 'gratis' samma ord, så svenskan har inte riktigt samma problematik). Även om en mängd termer används för att referera till detta så föredrar vi på FSFE att tala om Fri Programvara eftersom detta reflekterar filosofin i de fyra friheterna som innefattas i detta begrepp.

Fri Programvarurörelsen startades av Richard Stallman 1983 när han invigde GNU-projektet. Detta baserades på idén att folk skall ha full kontroll över mjukvaran som dom äger. Stallman erkände att för att uppnå detta var åtkomst till datorprogrammets källkod ett grundläggande krav. Bortom datorindustrin har kampen för fri programvara utvidgats till antagandet av lagar om öppna standarder.