Vrije Software, vrije samenleving

De meest eenvoudige definitie van een samenleving is een groep mensen die met elkaar verbonden zijn door georganiseerde relaties. Onze samenlevingen zijn gebaseerd op verzamelingen van waarden, op een gedeelde cultuur en gedeelde instituten. Democratie, mensenrechten, gelijkheid van man en vrouw, de rechten van achtergestelden, vrijheid van meningsuiting, privacy en veiligheid, zijn voorbeelden van wat onze samenlevingen hebben bereikt en wat behouden zou moeten worden.

Niet-vrije software gaat in tegen de vrijheden van de gebruiker in een digitale wereld, maar ook tegen het algehele evenwicht van ons op waarden gebaseerde systeem dat door Vrije Software - in tegenstelling tot niet-vrije software - wordt verdedigd.