Νέα

Συνοπτική έκθεση για τη διετία - Έκθεση για τη γενική συνέλευση του έτους 2003

στις:

Αφού το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) ανακοινώθηκε με μία "Διακήρυξη Πρόθεσης - Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού" [1] με την οποία όλοι οι ενδιαφερόμενοι υπέρμαχοι του Ελεύθερου Λογισμικού κλήθηκαν να συμμετάσχουν στη δημιουργία αυτού του κοινού οράματος, το FSFE ξεκίνησε επίσημα τη δραστηριότητά του στις 10 Μαρτίου 2001 και ολοκλήρωσε τη διαδικασία ίδρυσης στις 24 Απριλίου 2001.

Η γενική συνέλευση του έτους 2003 στο Μιλάνο, Ιταλία στις 21 Ιουνίου 2003 φαίνεται να είναι μια καλή ευκαιρία για μια συνοπτική ανασκόπηση κάποιων από τα γεγονότα των δύο αυτών ετών.

Αρχικά, αρκετή εργασία γινόταν για θέματα γραφειοκρατίας, νομικά ερωτήματα και ενημέρωση σχετικά με το FSFE. Αυτό πραγματοποιήθηκε με τον ιστό, με καταλόγους παραληπτών αλληλογραφίας, σε εμπορικές εκθέσεις και συνέδρια.

Το συνέδριο του ΟΟΣΑ στο Τόκιο

Σύντομα αφού το FSFE ανέλαβε εργασία, είχε γίνει ήδη δεκτό από μεγάλους παίκτες της πολιτικής. Ένα παράδειγμα ήταν όταν το Γερμανικό υπουργείο οικονομίας (BMWi) ζήτησε από τον Γερμανό αντιπρόσωπο του FSFE, Bernhard Reiter, να μιλήσει σχετικά με το Ελεύθερο Λογισμικό σε ένα συνέδριο του ΟΟΣΑ στο Τόκιο τον Σεπτέμβριο του 2001. Στην ευκαιρία που του δόθηκε, ο Bernhard Reiter είχε επίσης την υποστήριξη από τα LinuxTag, Linux Verband, German Unix User Group να μιλήσει για τη γερμανική σκηνή του Ελεύθερου Λογισμικού.

Η εκστρατεία ''Μιλάμε για το Ελεύθερο Λογισμικό''

Με το ξεκίνημά του, οι εταιρίες Ελεύθερου Λογισμικού προσέγγισαν το FSFE για να ζητήσουν μια εκστρατεία για να αυξηθεί η διακριτότητα του Ελεύθερου Λογισμικού και να εξηγηθούν τα πλεονεκτήματα της ορολογίας του Ελεύθερου Λογισμικού σε σύγκριση με τον Ανοικτό Κώδικα.

Ένας από τους κύριους λόγους για αυτό το αίτημα ήταν ότι βίωναν μια εισβολή στην αγορά τους από προμηθευτές ιδιοκτησιακού λογισμικού, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την κοινότυπη παρεξήγηση ''είναι ανοικτός κώδικας αν μπορείς να δεις τον πηγαίο κώδικα'', ισχυρίζονταν ότι προσφέρουν κάτι παρόμοιο με ό,τι παρέχουν οι εταιρίες Ελεύθερου Λογισμικού.

Οπότε, το Νοέμβριο του 2001, το FSFE ξεκίνησε την εκστρατεία ''Μιλάμε για το Ελεύθερο Λογισμικό'' [2] με υποστήριξη από εταιρίες Ελεύθερου Λογισμικού από όλη την Ευρώπη.

Ενώ η αρχική πρόθεση ήταν να ισχύει μόνο για εταιρίες, κάναμε μια εξαίρεση προσθέτοντας ένα φυσικό πρόσωπο στον κατάλογο, όταν ο Bruce Perens, δημιουργός του Ορισμού του Ανοικτού Κώδικα, μας ζήτησε να προστεθεί σχεδόν αμέσως μετά την έναρξη της εκστρατείας.

Bürgertum (''Πύργος Πολιτών'')

Το FSFE επίσης προσέφερε στοιχεία και ιστορικό για το Ελεύθερο Λογισμικό σε έργα τα οποία δεν ήταν άμεσα συσχετισμένα με το λογισμικό, όπως το πρόγραμμα Bürgertum (''Πύργος Πολιτών'') στο Βερολίνο, Γερμανία.

Το όραμα πίσω από αυτό το έργο ήταν να επιτραπεί σε μια ελεύθερη και συνεργατική σχεδιαστική διαδικασία να οικοδομήσει ένα κτήριο από τους πολίτες για τους πολίτες στην καρδιά του Βερολίνου. Σύμφωνα με την αρχική ιδέα, η σχεδιαστική διαδικασία καθώς επίσης και το ολοκληρωμένο κτήριο θα έπρεπε να ακολουθούν τη φιλοσοφία του Ελεύθερου Λογισμικού, δημιουργώντας μια διακριτή και απτή εφαρμογή του πνεύματος του Ελεύθερου Λογισμικού.

Στο τέλος, η ομάδα είχε την ελπίδα να δημιουργήσει ένα κτήριο πολλαπλών λειτουργιών το οποίο θα ήταν και πραγματικό και εικονικό και θα ήταν ανοικτό όλο το εικοσιτετράωρο για όλους τους πολίτες.

Αν και η ιδέα αποδείχθηκε αρκετά φιλόδοξη για την ομάδα που συγκεντρώθηκε γύρω από αυτήν, οι ιδέες και τα κείμενα παραμένουν διαθέσιμα και ελπίζουμε ότι μια μέρα κάποιος θα τα μαζέψει και θα τους δώσει ζωή

Ελεύθερο Λογισμικό για το Γερμανικό Κοινοβούλιο

Πολλοί παρακολούθησαν τον διάλογο σχετικά με μια πιθανή μετάβαση του Γερμανικού Κοινοβουλίου στο GNU/Linux. Το FSFE συμμετείχε ενεργά σε αυτή τη συζήτηση τον Δεκέμβριο του 2001 [4] και παρείχε τον φιλοσοφικά θεμελιώδη λίθο για το πρόγραμμα Bundestux [5], το οποίο είναι ακόμη ενεργό για την επέκταση του Ελεύθερου Λογισμικού στη δημόσια διοίκηση.

Η Επιτροπή για τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Στις 21 Ιανουαρίου 2002, η Επιτροπή για τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας [6] συνήλθε στο Λονδίνο. Εκτός των συμμετεχόντων από τη Microsoft και τη βιομηχανία των μέσων, ο Georg Greve, πρόεδρος του FSFE, είχε προσκληθεί στο τεχνικό συνέδριο ειδικών ''Πνευματικά Δικαιώματα, Λογισμικό και το Διαδίκτυο''.

Όταν η τελική έκθεση ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2002, περιείχε τη σύσταση ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να εξετάσουν τη χρήση του Ελεύθερου Λογισμικού. [7][8]

Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εναντίον της Microsoft

Επίσης τον Ιανουάριο του 2001, από το FSFE ζητήθηκαν στοιχεία σχετικά με τη συνεχιζόμενη έρευνα εναντίον της Microsoft από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χάρη στην έγκυρη και έγκαιρη αντίδραση της ομάδας SAMBA, ο Dr. Peter Gerwinski, επικεφαλής του Γραφείου του FSFE, κατάφερε να προσφέρει αποδεικτικό υλικό για τον τρόπο με το οποίο η Microsoft προσπαθεί να κρατήσει τους ανταγωνιστές εκτός αγοράς.

Η αναθεώρηση του Γερμανικού νόμου για τα Πνευματικά Δικαιώματα

Άλλο ένα θέμα βρήκε λύση αυτόν τον μήνα. Το Γερμανικό υπουργείο Δικαιοσύνης σχεδιάζει μια αναθεώρηση του νόμου περί Πνευματικών Δικαιωμάτων για να προστατέψει του καλλιτέχνες από την εκμετάλλευση της βιομηχανίας των ΜΜΕ μέσα από την υποχρεωτική πληρωμή για τη μεταφορά δικαιωμάτων. Δυστυχώς, αυτή η προοπτική θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη νομική ασφάλεια του εμπορικού Ελεύθερου Λογισμικού, καθώς το Ελεύθερο Λογισμικό θεωρείται δώρο υπό τον Γερμανικό νόμο.

Χάρη στην καλά θεμελιωμένη συνεργασία με το ifross [9] -- ένα Γερμανικό θεσμικό όργανο σχετικό με νομικά ζητήματα του Ελεύθερου Λογισμικού -- το FSFE κατάφερε να στηρίξει το ifross στο αίτημά του για μια προσθήκη στο συγκεκριμένο νόμο, η οποία έγινε αποδεκτή τον Ιανουάριο του 2002. [10]

Τώρα ο νόμος -- ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή τον Απρίλιο του 2002 -- περιέχει μια εξαίρεση για το Ελεύθερο Λογισμικό.

Μια GNU/Linux διανομή ηχητικών μέσων (AGNULA)

Μετά από πολλούς μήνες προετοιμασίας και διατυπώσεων, το πρόγραμμα AGNULA [11] τελικά ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2002 με στόχο τη δημιουργία μιας εντελώς Ελεύθερου Λογισμικού GNU/Linux διανομή ηχητικών μέσων για επαγγελματίες. Χάρη σε αυτό το πρόγραμμα, το FSFE έγινε επίσημος συνεταίρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσα σε ένα έτος από το ξεκίνημα.

Στο πρόγραμμα AGNULA, το FSFE αποφασίζει για τα Πνευματικά Δικαιώματα και την πολιτική αδειοδότησης, επιλέγει τις άδειες χρήσης και τα πακέτα λογισμικού που είναι αποδεκτά και διασφαλίζει ότι τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της κοινότητας λαμβάνονται υπόψη. [12]

Το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Όπως ορισμένοι μπορεί να γνωρίζουν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προγράμματα για την επέκταση της πανευρωπαϊκής έρευνας και ανάπτυξης, τα οποία καλούνται ''προγράμματα πλαίσια'' με χρονική διάρκεια τεσσάρων ετών. Σε αυτά τα προγράμματα πλαίσια, υπάρχουν ορισμένες περιοχές, μία από τις οποίες είναι εκείνη με τις ''Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας'' (IST), που αφορά την Πληροφορική. Το AGNULA για παράδειγμα ήταν τμήμα της περιοχής IST του 5ου Προγράμματος Πλαισίου.

Το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (FP6) ήταν έτοιμο να ξεκινήσει προς το τέλος του 2002 και αρχικά, δεν υπήρχε αναφορά στο Ελεύθερο Λογισμικό.

Έτσι το FSFE συνέταξε μία σύσταση [13] για το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, με την οποία εξηγούνταν τα πλεονεκτήματα του Ελεύθερου Λογισμικού για την Ευρώπη ως γεωγραφική περιοχή και για τις Ευρωπαϊκές χώρες και προτείνονταν τρόποι κεφαλαιοποίησής τους. Αυτή η πρόταση υποστηρίχθηκε από περισσότερους από 50 εταίρους από όλη την Ευρώπη και κατατέθηκε τον Απρίλιο του 2002.

Τον Ιούνιο του 2002, το FSFE στήριξε επίσης τη σύσταση καταθέτοντας δύο προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την FOCAL ("FOcusing Competence for Advantages of Liberty") [14] και LAFIS ("LAying the Foundations for Information Society") [15] με κάποιους από τους εταίρους που υπόγραψαν τη σύσταση για να αποδειχθεί ότι υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον να γίνει κάτι σχετικό με το Ελεύθερο Λογισμικό στο FP6.

Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2002, η πρόταση του FSFE -- να δοθεί σε προγράμματα Ελεύθερου Λογισμικού bonus στη διαδικασία αξιολόγησης, αυξάνοντας τις πιθανότητες των προγραμμάτων Ελεύθερου Λογισμικού σε σύγκριση με το ιδιοκτησιακό λογισμικό -- έγινε μέρος του προγράμματος-έργου IST. [16]

Σαν αποτέλεσμα, όλος ο προϋπολογισμός του προγράμματος-έργου IST, περίπου 1725 εκατομμύρια ευρώ, είναι διαθέσιμος με προτίμηση για το Ελεύθερο Λογισμικό.

Το FSFE τώρα εργάζεται για να βοηθήσει κοινοπραξίες να συσταθούν και να οργανωθούν για να διασφαλιστεί ότι όσα το δυνατό περισσότερα προγράμματα θα αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία. [17]

Ο ιστότοπος

Τον Ιανουάριο του 2003, μετά από διαδικασία ενός και πλέον έτους, ο Jonas Öberg, αντιπρόεδρος του FSFE, κατάφερε τελικά να οργανώσει τον ιστότοπο on-line με ένα μάλλον μοναδικό λειτουργικό σχήμα. [18]

Για να γίνει αντιληπτό το σκεπτικό που υλοποιεί το σχέδιο, πρέπει να είναι γνωστό ότι το FSFE ακολουθεί μια ομοσπονδιακή προσέγγιση με παράλληλα τοπικά και Ευρωπαϊκά/διεθνή επίπεδα. Επίσης όλα μεταφράζονται σε όσες το δυνατό περισσότερες γλώσσες, ενώ η απουσία ή η παλαιότητα των μεταφράσεων δεν πρέπει να θέτει προβλήματα.

Αυτό δημιουργεί μια αρκετά πολύπλοκη κατάσταση -- αλλά προσπαθώντας να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή διαφάνεια, η πολυπλοκότητα δεν πρέπει να ανησυχεί τον επισκέπτη του ισοτόπου. Επίσης ο επισκέπτης θα πρέπει πάντα να κάνει τον καλύτερο συνδυασμό σε όρους επιλεγείσας γλώσσας ανεξαρτήτως των μεταφράσεων που υπάρχουν ή αν θα ήταν παλαιότερες.

Η λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι η προσέγγιση ''εστίασης''. Αν δεν επιλεγεί η εστίαση, ο επισκέπτης θα βλέπει όλες τις ειδήσεις και τα προγράμματα με Ευρωπαϊκό και διεθνές ενδιαφέρον. Αλλά αν επιλεγούν συγκεκριμένες περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος -- όπως Ιταλία, Γαλλία ή Γερμανία -- θα είναι ορατές επίσης και οι πληροφορίες ειδικού ενδιαφέροντος γι' αυτές τις χώρες.

Ωστόσο αντίθετα με την κατάσταση άλλων ιστοτόπων, η τοπικού ενδιαφέροντος πληροφορία δεν κρύβει άλλη με Ευρωπαϊκό ή διεθνές ενδιαφέρον -- παρέχεται επιπλέον. Έτσι ανεξάρτητα από την εστίαση, οι διεθνείς πληροφορίες παραμένουν πάντα ορατές και προσβάσιμες.

Βεβαίως, όπως πάντα, έχουμε ανάγκη από περισσότερους μεταφραστές και μεταφράσεις.

Συμφωνητικό Άδειας Εμπιστευτικότητας (FLA)

Με αυξανόμενο ενδιαφέρον για το Ελεύθερο Λογισμικό από εταιρίες και κυβερνήσεις, το ερώτημα της νομικής ασφάλειας και διατηρησιμότητας γίνεται επίσης περισσότερο σημαντικό. Την ίδια στιγμή, για τους δημιουργούς γίνεται δυσκολότερο το έργο της μέριμνας για τις νομικές ανάγκες των έργων τους και επίσης μερικές φορές βρίσκονται σε θέση άμυνας με βάση το νόμο.

Για να προστατευτούν ενάντια σε αυτή την προοπτική και για να αυξηθεί η νομική ασφάλεια του Ελεύθερου Λογισμικού, το FSFE έχει εργαστεί για το Συμφωνητικό Άδειας Εμπιστευτικότητας (FLA) [19] με ειδικούς σε νομικά θέματα Ελεύθερου Λογισμικού, το οποίο εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2003.

Αυτή το συμφωνητικό επιτρέπει στους δημιουργούς να ορίσουν το FSFE ως τον θεματοφύλακά τους για όλα τα νομικά ζητήματα και παρέχει μια πιθανή λύση για τις ανάγκες πολλών έργων λογισμικού τα οποία χρειάζεται να καθιερώσουν κάποια μορφή διαχείρισης δικαιωμάτων.

ίδρυμα bridge

Τον Ιούνιο του 2003, το ίδρυμα bridge [20] ιδρύθηκε στο Βερολίνο, Γερμανία με στόχο να αναπτύξει τα ζητήματα των δικαιωμάτων ψηφιακής υπηκοότητας στην κοινωνία της πληροφορίας.

Το FSFE υποστηρίζει αυτό το ίδρυμα και προσωπικά μέσω του προέδρου του, Georg Greve, ο οποίος είναι μέλος της κριτικής επιτροπής για τον διαγωνισμό ιδεών bridge, στον οποίο 15000 ευρώ είναι διαθέσιμα στο πρόγραμμα που δείχνει τις καλύτερες προοπτικές διάδοσης της συνειδητοποίησης για αυτά τα ζητήματα.


[1]  https://fsfe.org/about/history/doi.html
[2]  https://fsfe.org/activities/whyfs/whyfs.html
[4]  https://fsfe.org/news/2001/article-13.12.2001.html
[5]  http://www.bundestux.de
[6]  http://www.iprcommission.org/
[7]  http://www.heise.de/newsticker/data/anw-13.09.02-007/
[8]  http://www.iprcommission.org/papers/text/final_report/chapter5htmfinal.htm
[9]  http://www.ifross.de
[10] http://www.ifross.de/ifross_html/home1_2002.html#ARTIKEL01
[11] (υπερσύνδεσμος όχι πια διαθέσιμος)
[12] https://fsfe.org/activities/agnula/
[13] https://fsfe.org/activities/fp6/recommendation.html
[14] https://fsfe.org/activities/fp6/focal.html
[15] https://fsfe.org/activities/fp6/focal.html
[16] http://www.cordis.lu/fp6/ist.htm
[17] /activities/fp6/
[18] https://fsfe.org
[19] https://fsfe.org/activities/ftf/
[20] (υπερσύνδεσμος όχι πια διαθέσιμος)

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Φυσικά, εκτός των συγκεκριμένων προγραμμάτων υπάρχουν και άλλες συνεχιζόμενες δραστηριότητες στις οποίες το FSFE συμμετείχε ενεργά ή παρείχε βοήθεια ή κάποια πλατφόρμα για τους ακτιβιστές αυτών των δραστηριοτήτων.

Στα παραδείγματα περιλαμβάνεται η εργασία ενάντια στο Ευρωπαϊκό ισοδύναμο της Πράξης Πνευματικών Δικαιωμάτων Ψηφιακής Χιλιετίας (Digital Millennium Copyright Act, DMCA), της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Πνευματικά Δικαιώματα (European Copyright Directive, EUCD) [21]. Αυτός ο νόμος -- ο οποίος προς το παρόν μεταφέρεται στις εθνικές νομοθεσίες -- περιέχει νομικά μέτρα για δημιουργία μονοπωλίων στους τύπους αρχείων και στο κλείδωμα σε προμηθευτές, σιωπηλή απόσυρση των όρων δίκαιης χρήσης, τεράστιο έλλειμμα στην ελευθερία του λόγου και λογοκρισία.

Άλλη μια περιοχή είναι τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας λογισμικού [22], με τα οποία ομάδες πίεσης προσπαθούν να στεγανοποιήσουν την αγορά και να διανείμουν την πίτα της κοινωνίας των πληροφοριών μεταξύ τους εξασφαλίζοντας ότι κανείς άλλος δεν θα είναι σε θέση να συμμετάσχει. Κατά συνέπεια, αυτή η προοπτική όχι μόνο περιορίζει την καινοτομία και τον ανταγωνισμό, οι ομάδες αυτές επίσης παρέχουν τα μέσα επιβολής μονοπωλίων στους τύπους αρχείων και το κλείδωμα στους προμηθευτές.

Στη διάρκεια της γενικής συνέλευσης του FSFE, η εκπαίδευση ορίστηκε ως μία από τις πιο σημαντικές περιοχές δραστηριότητας, ώστε νέοι άνθρωποι και φοιτητές να έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τη γνώση αντί με μία απλή κατάρτιση σε προϊόντα. Έτσι το FSFE ξεκίνησε την ομάδα εργασίας για το Ελεύθερο Λογισμικό στην Εκπαίδευση [23].

Επίσης, το FSFE είχε την ευχαρίστηση να δώσει στέγη στη στήλη Tux&GNU@School [24] μια στήλη αυτής της ομάδας εργασίας σχετική με το εκπαιδευτικό Ελεύθερο Λογισμικό.

Σε μια λιγότερο σοβαρή σημείωση, το FSFE επίσης ήθελε να διατηρήσει την παράδοση του t-shirt και όχι μόνο προμηθεύτηκε τα πρώτα Ευρωπαϊκά FSF μπλουζάκια, αλλά επίσης δημιούργησε τα πρώτα μπλουζάκια για κορίτσια με τον πρόλογο της GPL στην πλάτη καθώς επίσης και τις πρώτες καρφίτσες GNU που φτιάχτηκαν ποτέ. [25]


[21] https://fsfe.org/activities/eucd/
[22] https://fsfe.org/activities/swpat/
[23] https://fsfe.org/freesoftware/education/
[24] https://fsfe.org/activities/tgs/
[25] https://fsfe.org/order/

Συνεργάτες

Ένα από τα βασικά σημεία του Ελεύθερου Λογισμικού είναι ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Και όπως αυτό ισχύει για φυσικά πρόσωπα, το FSFE επίσης πιστεύει ότι ισχύει και για οργανισμούς, οι οποίοι κτίζουν τη βάση για την ιδιότητα του συνεργαζόμενου οργανισμού [26].

Οι μέχρι σήμερα συνεργάτες είναι

Τα μέλη αυτών των οργανισμών μπορούν να ασχοληθούν άμεσα με όλες τις δραστηριότητες του FSFE και χωρίς αυτούς, πολλή από την εργασία δεν θα ήταν δυνατή.

Αν επιθυμείτε να ασχοληθείτε με το FSFE, συμμετέχοντας σε έναν από τους υπάρχοντες συνεργαζόμενους οργανισμούς, ή δίνοντας στον οργανισμό στον οποίο ανήκετε την ιδιότητα του συνεργαζόμενου ή δημιουργώντας έναν συνεργαζόμενο οργανισμό είναι σίγουρα ο πιο αποτελεσματικός τρόπος.

[26] https://fsfe.org/about/associates/
[27] http://www.affs.org.uk
[28] http://www.ansol.org
[29] http://www.april.org
[30] http://www.softwarelibero.it
[31] http://www.ffii.org
[32] http://www.ffs.or.at
[33] http://www.fsij.org
[34] http://www.ofset.org

Παρουσιάσεις/Διαλέξεις

Ένα από τα πιο βαρετά, αλλά επίσης απαραίτητα καθήκοντα είναι οι παρουσιάσεις σε εμπορικές εκθέσεις, η εκτύπωση και διανομή υλικού, οι ομιλίες για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με το Ελεύθερο Λογισμικό και την αξία της ελευθερίας σε λόγους και διαλόγους από βήματος.

Μερικές εκδηλώσεις και χώροι όπου το FSFE το έχει κάνει στο παρελθόν είναι

 Asia OSS Symposium 2003, Phuket, Thailand
 Associazione Industriali Brescia, Brescia, Italy
 CECAM (European Center for Atomic and Molecular Computations), Lyon, France
 CeBIT, Hanover, Germany
 DANTE (German TeX Users Association) 2003 Conference, Bremen, Germany
 FOSDEM, Brussels, Belgium
 Free Software Symposium 2002, Tokyo, Japan
 GNU/Linux Seminar at the Sheffield Wednesday football stadium, Sheffield, UK
 IFA, Berlin, Germany
 IST Infoday "Open Platforms", Brussels, Belgium
 Information Society Technologies (IST) Conference & Expo, Copenhagen, Denmark
 Libre Software Meeting, Bordeaux, France
 Linux Infotage, Berlin, Germany
 Linux@work, Frankfurt, Germany
 LinuxDay, Bolzano and Milano, Italy
 LinuxExpo, Paris, France
 LinuxTag, Stuttgart & Karlsruhe, Germany
 LinuxWorldExpo, Milano, Italy
 Parliamentary Evening, Berlin, Germany
 Systems, Munich, Germany
 ThinkAbout-IT, Rostock, Germany
 Transmediale, Berlin, Germany
 Universita` di Bari, Politecnico, Bari, Italy
 Universitat Politecnica de Catalunya (UPC), Barcelona, Spain
 Universitat Pompeu Fabra (UPF), Barcelona, Spain
 University of Bremen, Bremen, Germany
 Webbit, Padova, Italy
 Wizards of OS, Berlin, Germany
 Workshop "Free Software and Multimedia," Centro Tempo Reale, Florence, Italy
 egovos.org, Washington, U.S.A.
 hiroshima mon amour cultural center, Torino, Italy

Προοπτικές

Για τα επόμενα χρόνια, υπάρχει ακόμη αρκετή δουλειά μπροστά μας.

Προς το παρόν αναμένουμε το αποτέλεσμα της αξιολόγησης για το ''Δίκτυο Συντονισμού Δράσης GNU ("GNU Coordination Action Network", GNUCAN), το οποίο κατατέθηκε για την πρώτη ανακοίνωση του προγράμματος IST του FP6. Επίσης υπάρχει προγραμματισμός για να δουλέψουμε πάνω στην πρόταση ''Ελεύθερο Λογισμικό για έναν Κινητό Κόσμο ("Free Software for a Mobile World", GNUBILE).

Για να αποκτήσει το Ελεύθερο Λογισμικό βαθιές ρίζες στην κοινωνία και να διασφαλιστεί ότι είναι εδώ για να μείνει, χρειάζεται επίσης να το επεκτείνουμε στο πεδίο των επιχειρήσεων. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα βρούμε το χρόνο και τους πόρους για να δουλέψουμε στο Δίκτυο Επιχειρήσεων GNU, το οποίο θα ξεκινήσει με αυτόν ακριβώς το στόχο.

Καθώς οι εταιρίες ιδιοκτησιακού λογισμικού έχουν αυξήσει τη χρηματοδότηση των ομάδων πίεσης εναντίον του Ελεύθερου Λογισμικού για να προστατέψουν τη μονοπωλιακή τους θέση, πρέπει και εμείς να εντατικοποιήσουμε την πολιτική μας δράση.

Μία από τις εκδηλώσεις όπου αυτό είναι απαραίτητο είναι η ''Παγκόσμια Σύνοδος Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας'' (WSIS) [35] στο τέλος του 2003. Η προετοιμασία είναι ήδη σε πλήρη εξέλιξη και το FSFE έχει για την περίσταση τεράστια υποστήριξη από άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στη Γερμανία για να εκπροσωπήσουν το Γερμανικό κίνημα της κοινωνίας των πολιτών σε αυτή τη διαδικασία, αλλά θα χρειαστεί να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειές μας.

Και βέβαια ελπίζουμε να έχουμε περισσότερες χώρες επίσημα και ανεπίσημα αναμεμειγμένες με το FSFE. Αυτό απαιτεί σημαντική δουλειά από τους τοπικούς ακτιβιστές, αλλά είμαστε αισιόδοξοι ότι περισσότερες χώρες σύντομα θα δηλώσουν συμμετοχή.

Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που μας έχετε υποστηρίξει στο παρελθόν -- χωρίς εσάς να στέκεστε στα περίπτερα των εμπορικών εκθέσεων, να μιλάτε στον κόσμο, να μεταφράζετε κείμενα, να κάνετε επαφές, να ζητάτε από εταιρίες να κάνουν δωρεές ή να κάνετε δωρεές εσείς οι ίδιοι, δεν θα είχαμε καταφέρει τόσα πολλά!

Και αν δεν μας έχετε υποστηρίξει ακόμη αλλά θα θέλατε να το κάνετε, πληροφορίες για αυτό είναι δυνατό να βρεθούν online. [36] [37]

[35] http://www.itu.int/wsis/
[36] https://fsfe.org/help/
[37] https://fsfe.org/help/donate.html