Nieuws

Tweejaarlijkse samenvatting - Verslag voor de algemene vergadering 2003

op:

Nadat de Free Software Foundation Europe werd aangekondigd met de "Intentieverklaring - Free Software Foundation Europe" [1], een document waarvoor alle Vrije Softwarestrijders uit Europa werden uitgenodigd om mee te werken aan het creëren van een gemeenschappelijke visie, startte de FSFE officieel op 10 maart 2001. De hele procedure voor het opstarten van de FSFE werd voltooid op 24 april 2001.

De algemene vergadering van 21 juni 2003 in Milaan, Italië, lijkt een geschikt moment om eens kort samen te vatten wat er de afgelopen 2 jaar gebeurd is.

De eerste tijd is er veel werk gestoken in administratieve taken, juridische vragen en het informeren van mensen over de FSFE. Dit laatste gebeurde op het web, via mailinglists, op beurzen en tijdens conferenties.

OECD conferentie in Tokyo

Reeds kort nadat de FSFE aan haar werk begon, werd ze al aanvaard door grote politieke spelers. Een voorbeeld hiervan: de Duitse vertegenwoordiger van de FSFE, Bernhard Reiter, werd door het Duitse ministerie van Economie (BMWi) gevraagd om over Vrije Software te gaan praten op de OECD conferentie in september 2001 Bernhard Reiter werd hier ook gesteund door LinuxTag, Linux Verband en de Duitse Unix User Group, zodat hij kon praten in naam van de hele Duitse Vrije Softwarebeweging.

"We speak about Free Software" campagne

Vanaf de start van de FSFE werden we benaderd door Vrije Softwarebedrijven met de vraag om een campagne op te starten die de zichtbaarheid van Vrije Software zou vergroten en tevens de voordelen van de Vrije Softwareterminologie ten opzichte van Open Source kon uitleggen.

Eén van de hoofdredenen hiervoor was dat hun markt overspoeld werd met propriëtaire softwareproducenten die misbruik maakten van het wijd verspreide misverstand "een programma is open source als je de broncode kan zien". Deze producenten beweerden met een product op de markt te komen dat gelijkaardig was aan Vrije software.

Daarom lanceerden de FSFE, met de steun van Vrije Softwarebedrijven uit heel Europa, in november 2001 de "We speak about Free Software" campagne [2].

Alhoewel deze actie oorspronkelijk alleen bedoeld was voor bedrijven maakten we één uitzondering toen Bruce Perens, de auteur van de Open Source definitie, kort na het lanceren van de campagne aan ons vroeg om aan de campagne deel te kunnen nemen.

Bürgerturm ("Burgertoren")

De FSFE geeft ook informatie over Vrije Software aan projecten die niet direct in verband staan met software, zoals het Bürgerturm project in Berlijn, Duitsland.

Het idee achter dit project was het mogelijk maken van een vrij, coöperatief ontwerpproces om een gebouw te maken voor de burgers door de burgers in het hart van Berlijn. Volgens het oorspronkelijke idee zouden zowel het ontwerpproces als het afgewerkte gebouw de filosofie van de Vrije Software moeten volgen, om zo een zichtbare en tastbare implementatie van de Vrije Softwarefilosofie te krijgen.

De groep hoopte uiteindelijk een multifunctioneel gebouw te creëren, zowel reëel als virtueel, dat 24 uur per dag openstaat voor alle burgers.

Alhoewel dit idee uiteindelijk veel te ambitieus bleek voor de groep die zich daar rond verzamelde, blijven de ideeën en documenten nog steeds beschikbaar in de hoop dat iemand het project ooit weer nieuw leven inblaast.

Vrije Software voor het Duitse parlement

Veel mensen hebben de discussies gevolgd over een mogelijke overstap van het Duitse parlement naar GNU/Linux. De FSFE heeft actief bijgedragen aan deze discussies in december 2001 [4] en heeft mee de filosofische basis gelegd voor het Bundestux-project [5], dat nog steeds bezig is met het verder verdelen van Vrije Software in de openbare administratie.

Commissie over intellectuele eigendomsrechten

Op 21 januari 2002 vond de commissie over intellectuele eigendomsrechten [6] plaats in Londen, VK. Naast deelnemers van Microsoft en de media-industrie werd ook Georg Greve, voorzitter van de FSFE, uitgenodigd voor de workshop over "Auteursrechten, Software en het internet".

Toen het eindrapport verscheen in september 2002, stond daarin een duidelijke aanbeveling voor ontwikkelingslanden om het gebruik van Vrije Software in overweging te nemen. [7] [8]

Onderzoek van de Europese Commissie tegen Microsoft

In januari 2001 werd de Free Software Foundation Europe ook gevraagd om een bijdrage te leveren aan het lopende onderzoek van de Europese Commissie tegen Microsoft. Dankzij de vlugge en competente reactie van Dr. Peter Gerwinski, lid van het Samba-team en hoofd van het kantoor van de FSFE, hebben we concreet bewijsmateriaal kunnen leveren over de manier waarop Microsoft probeert om concurrenten uit de markt te houden.

Herziening van de Duitse wetgeving over auteursrechten

Ook in een andere zaak werden die maand besluiten genomen. Het Duitse ministerie van justitie wilde een herziening van de auteursrechten om artiesten beter te beschermen tegen uitbuiting door de mediabedrijven, door middel van een verplichte betaling bij het overdragen van rechten. Dit zou spijtig genoeg een groot gevaar gevormd hebben voor de juridische veiligheid van Vrije Software, aangezien Vrije Software onder de Duitse wetgeving als een gift wordt beschouwd.

Dankzij een goed uitgebouwde samenwerking met ifross [9], het Duitse instituut voor juridische vragen over Vrije Software, kon de FSFE het ifross steunen bij haar aanvraag om een supplement aan deze wet toe te voegen, wat ook werd aanvaard in januari 2002 [10].

Nu bevat deze wet, die in voegen trad in april 2002, een uitzondering voor Vrije Software.

Een GNU/Linux Audio Distributie (AGNULA)

Na vele maanden voorbereiding en tonnen papierwerk kon het AGNULA-project [11] van start gaan in april 2002, met als einddoel een volledig uit Vrije Software opgebouwde GNU/Linux distributie voor professionele gebruikers. Dankzij dit project werd de FSFE al het eerste jaar van haar oprichting een officiële partner van de Europese commissie.

Binnen het AGNULA-project bepaalt de FSFE het beleid voor auteursrechten en licenties. We beslissen welke licenties en softwarepakketten aanvaardbaar zijn, en zorgen ervoor dat de belangen van de gemeenschap ook op lange termijn gevrijwaard blijven [12]

Het 6de kaderprogramma van de Europese Commissie

Zoals sommigen onder u allicht weten, heeft de Europese Commissie programma's voor het stimuleren van pan-Europees onderzoek en ontwikkeling, men noemt dit de kaderprogramma's, die over verschillende jaren lopen. Binnen deze kaderprogramma's zijn er verschillende deelgebieden. "Information Society Technologies" (IST) is zo'n deelgebied dat zich in hoofdzaak bezighoudt met informatietechnologie. AGNULA was bijvoorbeeld een onderdeel van het 5de kaderprogramma voor het IST deelgebied.

Het 6de kaderprogramma (FP6 werd voorbereid om tegen eind 2002 gelanceerd te worden en in de oorspronkelijke teksten stond geen enkele vermelding van Vrije Software.

Daarom schreef de FSFE een aanbeveling [13] voor het 6de kaderprogramma waarin de voordelen van Vrije Software voor Europa als regio en voor de individuele Europese landen afzonderlijk werd uitgelegd. We deden ook voorstellen hoe men uit deze voordelen munt kan slaan. Deze aanbeveling werd geruggensteund door meer dan 50 organisaties vanuit heel Europa en verzonden in april.

In juni 2002 heeft de FSFE, samen met nog enkele andere ondertekenaars van de aanbeveling, deze oproep nog eens versterkt door twee blijken van belangstelling in te dienen, FOCAL ("FOcusing Competence for Advantages of Liberty") [14] en LAFIS ("LAying the Foundations for Information Society") [15]. Hiermee toonden we aan dat er echt interesse bestond om ook in FP6 iets voor Vrije Software te doen.

Vanaf december 2002 werd het voorstel van de FSFE, om projecten die Vrij Sofware gebruiken een evaluatiebonus te geven zodat de kansen van deze projecten stegen in vergelijking met die van propriëtaire software, een deel van het IST werkprogramma. [16]

Als gevolg hiervan wordt het hele budget van het IST werkprogramma, goed voor 1725 miljoen Euro, ter beschikking gesteld met een voorkeur voor Vrije Software.

De FSFE probeert nu verschillende Vrije Softwareconsortia bij elkaar te brengen en alles zo te organiseren dat zo veel mogelijk projecten gebruik kunnen maken van deze unieke kans. [17]

Webpagina's

In januari 2003 is Jonas Öberg, ondervoorzitter van de FSFE, er uiteindelijk in geslaagd om de nieuwe FSFE-webpagina's online te krijgen. De nieuwe FSFE website heeft een vrij unieke vormgeving. [18]

Om te beseffen hoeveel werk in het ontwerp van het design is gekropen, moet je weten dat voor de website van de FSFE gekozen is voor een federale benadering met een parallel lokaal en Europees/globaal niveau. Alles moet ook vertaald kunnen worden in zoveel mogelijk talen, terwijl gedateerde of ontbrekende vertalingen niet voor problemen mogen zorgen.

Dit zorgt voor een zeer complexe situatie, maar om de website ze duidelijk mogelijk te maken mag de gebruiker daar niets van merken. De gebruiker zou ook altijd de pagina's moeten krijgen die het best bij zijn eigen taal passen, indien er vertalingen bestaan eventueel met een waarschuwing als ze niet geupdated zijn.

We hebben het systeem met een "focus" gekozen als oplossing voor dit probleem. Als men geen focus kiest, ziet men alle nieuws en projecten met een Europees/globaal belang. Maar als men kiest voor een bepaalde regio -- zoals Italië, Frankrijk of Duitsland -- krijgt men extra informatie specifiek voor die landen.

In tegenstelling met veel andere websites, wordt de Europees/globale informatie niet verborgen als je deze optie kiest, het wordt bijkomstig aangeboden. Dus welke focus je ook kiest, de Europees/globale informatie blijft steeds zichtbaar en toegankelijk.

We hebben wel nog steeds nood aan meer vertalers en vertalingen.

Fiduciary Licence Agreement (FLA)

Met de toenemende interesse van bedrijven en overheden in Vrije Software, komen er ook meer vragen over de juridische veiligheid en stabiliteit. Ook voor de auteurs van de programma's wordt het steeds moeilijker om de juridische besognes van hun project zelf te beheren, soms worden ze zelfs juridisch aangeklaagd.

Om hiertegen bescherming te bieden en om de juridische stabiliteit van Vrije Software te verbeteren, heeft de FSFE, samen met juridische specialisten in Vrije Software, de Fiduciary Licence Agreement (FLA) [19] ontwikkeld. De tekst werd gepubliceerd in februari 2003.

Met deze overeenkomst staan de auteurs toe dat de FSFE de voogd wordt van alle juridische zaken rond hun project. Het biedt ook een oplossing voor alle projecten die op zoek zijn naar een manier om hun auteursrechten makkelijker te beheren.

bridge foundation

In juni 2003 werd de bridge foundation [20] opgericht in Berijn, Duitsland. Zij stellen en beantwoorden vragen rond het digitale burgerschap in de informatiemaatschappij.

De FSFE ondersteunt deze stichting ideologisch en wordt er ook vertegenwoordigd door haar voorzitter, Georg Greve, die lid is van de jury van de ideeënwedstrijd. In de wedstrijd wordt 15000 Euro geschonken aan het project dat het meest beloftevol lijkt in het beter bekend maken van deze problematiek.


[1] https://fsfe.org/about/history/doi.html
[2] https://fsfe.org/activities/whyfs/whyfs.html
[4] https://fsfe.org/de/news/2001/article-13.12.2001.html
[5] http://www.bundestux.de
[6] http://www.iprcommission.org/
[7] http://www.heise.de/newsticker/data/anw-13.09.02-007/
[8] http://www.iprcommission.org/papers/text/final_report/chapter5htmfinal.htm
[9] http://www.ifross.de
[10] http://www.ifross.de/ifross_html/home1_2002.html#ARTIKEL01
[11] (link niet meer beschikbaar)
[12] https://fsfe.org/activities/agnula/
[13] https://fsfe.org/activities/fp6/recommendation.html
[14] https://fsfe.org/activities/fp6/focal.html
[15] https://fsfe.org/activities/fp6/focal.html
[16] http://www.cordis.lu/fp6/ist.htm
[17] /activities/fp6/
[18] https://fsfe.org
[19] https://fsfe.org/activities/ftf/
[20] (link niet meer beschikbaar)

  

Lopende taken

Naast al deze concrete projecten zijn er natuurlijk ook lopende taken waarin de FSFE actief is, hulp verleent of aan derden een platform aanbiedt.

Een voorbeeld hiervan is het werk tegen het Europese equivalent van het Digital Millennium Copyright Act (DMCA), het European Copyright Directive (EUCD) [21]. Deze richtlijn die momenteel wordt ingeschreven in de nationale wetgevingen voorziet in juridische maatregelen ten voordelen van monopolies op bestandsformaten, maakt consumenten nog afhankelijker van een producent, vermindert op een slinkse manier de "fair use" rechten, beperkt de vrijheid van spreken en brengt nieuwe vormen van censuur.

Een ander voorbeeld zijn softwarepatenten [22], waar grote spelers met de hulp van lobbyisten de markt proberen af te sluiten en de verschillende onderdelen van de informatiemaatschappij onder elkaar willen verdelen zodat ze zeker zijn dat geen andere spelers meer kunnen deelnemen. Dit geeft niet alleen beperkingen voor de innovatie en de concurrentie, maar creëert ook nieuwe mogelijkheden voor het afdwingen van monopolies op bestandsformaten en helpt bij het afhankelijk maken van consumenten aan één producent.

Tijdens de eerste algemene vergadering van de FSFE, werd onderricht geïdentificeerd als één van onze meest belangrijke opdrachten. We moeten ervoor zorgen dat jongeren en studenten de kans krijgen om in contact te komen met kennis in plaats van geschoold te worden in het gebruiken van een bepaald product. Daarom startte de FSFE met de werkgroep Free Software in Education [23].

De FSFE was ook blij om, binnen het kader van deze werkgroep, onderdak te kunnen geven aan de Tux&GNU@School [24] column van Mario Fux, een column over educatieve Vrije Software.

Een minder belangrijke opmerking, de FSFE wil ook vast houden aan de t-shirt traditie. Naast het aanbieden van de eerste Europese FSF shirts, hebben we ook de eerste vrouwen t-shirts met de inleidende tekst van de GPL en de allereerste GNU-pins ooit. [25]


[21] https://fsfe.org/activities/eucd/
[22] https://fsfe.org/activities/swpat/
[23] https://fsfe.org/freesoftware/education/
[24] https://fsfe.org/activities/tgs/
[25] https://fsfe.org/order/

  

Geassocieerde organisaties

Het is één van de basisprincipes van Vrije Software dat men er nooit alleen voorstaat. Dit is geldig voor individuen, en de FSFE gelooft dat dit ook geldt voor organisaties. deze redenering vormt de basis voor de geassocieerde organisaties. [26]

Momenteel zijn dit onze geassocieerde organisaties:

De leden van deze organisaties kunnen onmiddellijk betrokken worden in de activiteiten van de FSFE. Zonder hen zou veel van ons werk trouwens onmogelijk geweest zijn.

Als je betrokken wil raken bij de FSFE, zijn lid worden van een bestaande geassocieerde organisatie, je eigen organisatie met ons associëren of zelf een geassocieerde organisatie oprichten, zonder twijfel de meest efficiënte methoden.

[26] https://fsfe.org/about/associates/
[27] http://www.affs.org.uk
[28] http://www.ansol.org
[29] http://www.april.org
[30] http://www.softwarelibero.it
[31] http://www.ffii.org
[32] http://www.ffs.or.at
[33] http://www.fsij.org
[34] http://www.ofset.org
  

Shows/Talks

Eén van de meest vervelende, maar ook meest noodzakelijke taken zijn de presentaties op beurzen, het creëren en verdelen van promotiemateriaal, praten met mensen en hen informeren over Vrije Software en de waarde van vrijheid tijdens toespraken en debatten.

Enkele plaatsen waar de FSFE het afgelopen jaar aanwezig was:

 Asia OSS Symposium 2003, Phuket, Thailand
 Associazione Industriali Brescia, Brescia, Italië
 CECAM (European Center for Atomic and Molecular Computations), Lyon, Frankrijk
 CeBIT, Hanover, Duitsland
 DANTE (German TeX Users Association) 2003 Conference, Bremen, Duitsland
 FOSDEM, Brussel, België
 Free Software Symposium 2002, Tokyo, Japan
 GNU/Linux Seminar in het Sheffield Wednesday voetbalstadion, Sheffield, VK
 IFA, Berlijn, Duitsland
 IST Infoday "Open Platforms", Brussel, België
 Information Society Technologies (IST) Conference & Expo, Kopenhagen, Denemarken
 Libre Software Meeting, Bordeaux, Frankrijk
 Linux Infotage, Berlijn, Duitsland
 Linux@work, Frankfurt, Duitsland
 LinuxDay, Bolzano and Milano, Italië
 LinuxExpo, Parijs, Frankrijk
 LinuxTag, Stuttgart & Karlsruhe, Duitsland
 LinuxWorldExpo, Milano, Italië
 Parlementaire avond, Berlijn, Duitsland
 Systems, Munchen, Duitsland
 ThinkAbout-IT, Rostock, Duitsland
 Transmediale, Berlijn, Duitsland
 Universita` di Bari, Politecnico, Bari, Italië
 Universitat Politecnica de Catalunya (UPC), Barcelona, Spanje
 Universitat Pompeu Fabra (UPF), Barcelona, Spanje
 University of Bremen, Bremen, Duitsland
 Webbit, Padova, Italië
 Wizards of OS, Berlijn, Duitsland
 Workshop "Free Software and Multimedia," Centro Tempo Reale, Firenze, Italië
 egovos.org, Washington, V.S.
 hiroshima mon amour cultural center, Turijn, Italië

Vooruitblik

Ook de volgende jaren is er nog veel werk voor ons.

We wachten momenteel nog op de resultaten van de evaluatie van het "GNU Coordination Action Network" (GNUCAN) die werd samengesteld voor de eerste oproep van het FP6 IST programma. Er zijn ook plannen om werk te maken van het "Free Software for a Mobile World" (GNUBILE)voorstel.

Om Vrije Software stevige wortels te geven in de gemeenschap en om er zeker van te zijn dat het een blijvende waarde wordt, moeten we Vrije Software ook promoten in het bedrijfsleven. We hopen in de nabije toekomst de nodige tijd en middelen te vinden om te starten met het GNU Business Network.

Aangezien de propriëtaire softwarebedrijven hun uitgaven voor lobbywerk tegen Vrije Software aanzienlijk vergroot hebben om hun monopolie te kunnen behouden, moeten wij ons politiek werk ook aanzienlijk doen toenemen.

Eén van de evenementen waar dit zeker belangrijk wordt is de "World Summit on the Information Society" (WSIS) [35], eind 2003. De voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang en de FSFE krijgt hierbij veel steun van Duitse burgerorganisaties die willen dat wij de Duitse burgerorganisaties vertegenwoordigen in dit proces. Wij moeten onze inspanningen echter nog opdrijven.

We hopen natuurlijk ook dat meer landen officieel en niet-officieel betrokken raken bij de FSFE. Dit vraagt aanzienlijk veel werk van de lokale activisten. We zijn optimistisch dat in de toekomst meer landen gaan deelnemen.

Tenslotte willen we ieder van u, die ons in het verleden gesteund hebben, bedanken. Zonder personen die de standen bemannen, die praten met anderen, die documenten vertalen, die contacten aanbrengen, die bedrijven vragen om te sponsoren en mensen die zelf sponsoren, hadden we nooit al deze zaken kunnen verwezenlijken!

Als u ons tot nu toe nog niet hebt gesteund maar dat wel zou willen, dan vindt u de nodige informatie online. [36] [37]

[35] http://www.itu.int/wsis/
[36] https://fsfe.org/help/
[37] https://fsfe.org/help/donate.html