SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

De FSFE kondigt de eerste Europese Vrije Softwareworkshop aan over licenties en wetgeving

FSFE's Freedom Task Force maakt vandaag bekend dat de eerste Europese Vrije Softwareworkshop over licenties en wetgeving wordt georganiseerd op vrijdag 11 april in het InterContinental Amstel hotel to Amsterdam.

Het evenement is bedoeld voor grote projecten en middelgrote tot grote bedrijven die willen discussiëren over de bestaande methoden in hun organisatie om met licenties om te gaan. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze bereid zijn om mee te discussiëren over thema's die gaan van procesontwikkeling tot het optimaliseren van aankoopscontracten ten voordele van de Europese Vrije Softwaregemeenschap.

Harald Welte en Armijn Hemel zullen deelnemen als vertegenwoordigers van gpl-violations.org. Dr. Till Jaeger zal een toespraak geven over het afdwingen van licenties. Ciaran O'Riordan (FSFE Brussel en vertegenwoordiger voor patentzaken), Shane Coughlan (juridisch coördinator FSFE) en Marko Milenovic (FTF teamlid) vertegenwoordigen de FSFE.

We hebben voor deze workshop slechts een beperkte ruimte ter beschikking, daardoor kan men alleen deelnemen op uitnodiging. Projecten en bedrijven die interesse hebben om deel te nemen kunnen contact opnemen met de FTF via ftf at fsfeurope.org.

Deze Europese Vrije Softwareworkshop over licenties en wetgeving is één van de activiteiten van FSFE's Freedom Task Force, ook bekend als de FTF. De FTF creëert een infrastructuur die personen, projecten en bedrijven helpt om Vrije Softwarelicenties, en de mogelijkheden die deze licenties hen bieden, beter te begrijpen. De FTF werkt samen met gpl-violations.org om inbreuken op patenten binnen Europa aan te pakken.

De FTF heeft heel wat te bieden. Wij beheren een Europees netwerk met een juridisch en technologisch team dat reeds in zestien Europese landen actief is en contacten heeft over heel de wereld. Wij geven ook advies en opleidingen. De FTF levert ook een hele waaier van diensten voor personen, projecten en bedrijven die moeten leiden tot goede praktijken rond licenties in heel de sector.

Als u meer informatie wenst over de FTF of over deze Vrije Software Workshop kan u met ons contact opnemen:

U kan de Freedom Task Force e-mailen op contact@fsfe.org

België: +32 2 747 03 57 ext 408
Duitsland: +49 700 373 38 76 73 ext 408
Zweden: +46 31 7802160 ext 408
Zwitserland: +41 43 500 03 66 ext 408
VK: +44 29 200 08 17 7 ext 408

U vindt de Freedom Task Force website op https://fsfe.org/ftf/

De Free Software Foundation Europe:

De Free Software Foundation Europe (FSFE) is een niet-gouvernementele, non-profit organisatie die actief is in verschillende Europese landen en betrokken is bij veel globale activiteiten. De toegang tot software bepaalt je kansen in de digitale samenleving. Om iedereen gelijke kansen te geven in het informatietijdperk en om tevens een vrije concurrentie mogelijk te houden, werkt de FSFE aan de vooruitgang en de promotie van Vrije Software gedefiniëerd met de vrijheden om de software te gebruiken, te bestuderen, te verbeteren en te kopiëren. De FSFE werd opgericht in 2001 om het bewustzijn voor deze zaken te vergroten, om Vrije Software politiek en juridisch veilig te stellen en om mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen van Vrije Software.

Extra informatie: https://fsfe.org