We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

Microsofts toezeggingen maken geen verschil voor zijn belangrijkste concurrenten

Microsoft verspreidde gisteren een persbericht waarin ze hun voornemen bekend maakten om interoperabiliteitsinformatie bekend te maken voor hun vlaggeschipproducten. Dit persbericht bevatte eigenlijk weinig echt nieuws. Microsoft heeft de afgelopen jaren al verschillende gelijkaardige voornemens bekend gemaakt en telkens bleken ze de interoperabiliteit eerder te bemoeilijken dan te verbeteren. Als we de voorwaarden van hun laatste actie bestuderen zien we geen belangrijke verandering in hun beleid.

Deze aankondiging bevestigt Microsofts voornemen om zijn portfolio van softwarepatenten te gebruiken tegen interoperabele producten. Ze eisen immers het gebruik van een patentlicentie voor elke commercieel gebruik. Dit ligt helemaal in lijn met hun vorige pogingen om competitie toe te laten zolang het maar geen gevaar vormt voor hun monopolies.

Microsofts patentlicenties zijn niet compatibel met Vrije Software, hun belangrijkste concurrent in om het even welke markt. Bijna alle belangrijke concurrenten in de sector hebben aanzienlijk geïnvesteerd in Vrije Software en hebben een belangrijk deel van activiteiten gebouwd op de principes van vrije concurrentie en innovatie.

De Vrijheden die Vrije Software geeft om software te gebruiken, te bestuderen, te delen en te verbeteren zonder bijkomende beperkingen, zijn de sleutel voor het succes en de bruikbaarheid van Vrije Software in zowel commerciële als niet-commerciële software. Ze vormen ook de basis voor veel van de vandaag bestaande voorbeelden van interoperabiliteit en concurrentie.

Microsofts aankondiging bevat weinig meer dan de boodschap dat ze alleen bereid zijn om interoperabiliteit te ondersteunen als dat gebeurt onder voorwaarden die geen eerlijke concurrentie toestaan. Het perbericht laat misschien iets anders uitschijnen, maar de voorwaarden die ze opleggen zijn duidelijk. Microsoft heeft altijd graag grote woorden gebruikt, maar het is het praktische resultaat dat telt.

De timing van hun persbericht en de zeer beperkte inhoud van hun toezeggingen doen vermoeden dat Microsoft eerder hoopt dat dit positieve pers zal opleveren dan dat men gaat onderzoeken wat deze beperkte interoperabiliteitsmaatregel echt kan opleveren.

Het kan geen toeval zijn dat juist op dit moment verschillende afgevaardigden in Genéve samenkomen voor een Ballot Resolution Meeting (BRM) om samen met Microsoft te discuteren over ernstige problemen met het voorgestelde MS-OOXML formaat. Met de goedkeuring van dit formaat wil Microsoft zijn controle over standaarden in de globele markt, herbevestigd zien.

Als Microsoft de interoperabiliteit en toegankelijkheid echt wil vergemakkelijken dan moeten ze de afgevaardigen deze BRM besparen, het MS-OOXML formaat terugtrekken uit ISO en het formaat inpassen in het globaal ontwikkelde Open Document Format, de bestaande Open Standaard bij ISO voor kantoordocumenten.

Ze moeten dan ook alle informatie die nodig is voor interoperabiliteit beschikbaar stellen zonder er beperkingen voor op te leggen.

De Free Software Foundation Europe:

De Free Software Foundation Europe (FSFE) is een niet-gouvernementele, non-profit organisatie die actief is in verschillende Europese landen en betrokken is bij veel globale activiteiten. De toegang tot software bepaalt je kansen in de digitale samenleving. Om iedereen gelijke kansen te geven in het informatietijdperk en om tevens een vrije concurrentie mogelijk te houden, werkt de FSFE aan de vooruitgang en de promotie van Vrije Software gedefiniëerd met de vrijheden om de software te gebruiken, te bestuderen, te verbeteren en te kopiëren. De FSFE werd opgericht in 2001 om het bewustzijn voor deze zaken te vergroten, om Vrije Software politiek en juridisch veilig te stellen en om mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen van Vrije Software.

Extra informatie: https://fsfe.org