Nieuws

De Fellowship krijgt vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van de FSFE

op:

De FSFE heeft vandaag haar vernieuwde statuten gepubliceerd waardoor aan de Algemene Vergadering twee mandaten voor de Fellowship worden toegevoegd. Zo krijgen de Fellows van de FSFE een rechtstreekse stem in de strategische beslissingen van de FSFE.

De Fellowship is de gemeenschap rond de FSFE. De organisatie werd gelanceerd in 2005 als ontmoetingplaats waar regelmatig online en offline activiteiten georganiseerd kunnen worden. Het legt een basis voor samenwerking en nieuwe initiatieven. Het is een opstap in de organisatie en één van de meest belangrijkste manieren om de FSFE te ondersteunen, zowel financieel als politiek. En nu geeft de Fellowship ook toegang tot de Algemene Vergadering.

Begin 2009 zal de FSFE een oproep doen aan alle Fellows die al langer dan één jaar deel uitmaken van de organisatie om zich kandidaat te stellen. Voor de volgende jaarlijkse Algemene Vergadering zullen alle Fellows uit de kandidaten een vertegenwoordiger kunnen kiezen zodat de eerste Fellowshipzetel tijdig kan toegewezen worden. Het tweede mandaat zal het jaar daarna ingevuld worden. De verkozenen zullen twee jaar zetelen, wat betekent dat er vanaf nu jaarlijks verkiezingen zullen zijn.

Dit initiatief vereiste een wijziging van de statuten. Alles werd voorbereid na de Algemene Vergadering van 2007 en unaniem goedgekeurd door de acht vertegenwoordigers van de Algemene Vergadering 2008 die plaatsvond van 6 tot 8 juni in onze kantoren te Zurich.

Georg Greve, voorzitter van de FSFE, legt uit: "Wij waren er van overtuigd dat wij op een bepaalde manier rekenschap moesten geven aan de Fellowship en dat zij ook betrokken moesten worden in de strategische beslissingen. Niet als adviseur of waarnemer, maar een volwaardige afvaardiging. Hoe graag we het ook snel wilden introduceren, eerst waren er wijzigingen van de statuten nodig. Een werk dat niet te lichtzinnig mag worden genomen, haastig gemaakte wijzigen kunnen soms ernstige gevolgen hebben. We deden het dus op de snelst mogelijke verantwoorde wijze, nog ruim op tijd om reeds volgend jaar een eerste Fellow op de Algemene Vergadering te kunnen verwelkomen."

Matthias Kirschner, coördinator van de Fellowship voegt hier nog aan toe: "Aangezien we dit voor de eerste keer organiseren, zullen we nog veel werk hebben om de Fellows elkaar beter te laten leren kennen. Elke kandidaat zal een eigen platform krijgen, zodat de stemgerechtigden de kans krijgen de kandidaat beter te leren kennen, en ook omgekeerd. Samen met de technologische verbeteringen aan de infrastructuur van fsfe.org, gaan we de volgende maanden ook meer regionale vergaderingen organiseren."

Pablo Machon, Vice Voorzitter van de FSFE, zei: "We hebben onze stemprocedure gebaseerd op de procedure bij Debian. Het is een beproefde methode die al bestand is gebleken tegen ongewoon stemgedrag. Wie wil kandideren zal minsten al één jaar Fellow moeten zijn. We willen immers dat de verkozen afgevaardigde de organisatie kent en weet wat het betekent om een Fellow te zijn. Bij de stemming heeft elke Fellow stemrecht van zodra de inschrijving in orde is."

De Free Software Foundation Europe

De Free Software Foundation Europe (FSFE) is een niet-gouvernementele, non-profit organisatie die actief is in verschillende Europese landen en betrokken is bij veel globale activiteiten. De toegang tot software bepaalt je kansen in de digitale samenleving. Om iedereen gelijke kansen te geven in het informatietijdperk en om tevens een vrije concurrentie mogelijk te houden, werkt de FSFE aan de vooruitgang en de promotie van Vrije Software gedefiniëerd met de vrijheden om de software te gebruiken, te bestuderen, te verbeteren en te kopiëren. De FSFE werd opgericht in 2001 om het bewustzijn voor deze zaken te vergroten, om Vrije Software politiek en juridisch veilig te stellen en om mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen van Vrije Software.

U vindt meer informatie over het werk van de FSFE via https://fsfe.org.

Contact

Coördinaten van de FSFE.