Nieuws

De FSFE heeft een nieuwe voorzitter, vice-voorzitter en uitvoerend team

op:

Tijdens de Algemene Vergadering in Miraflores de la Sierra, Spanje hebben de leden van de FSFE voor verschillende activiteiten nieuwe coördinatoren aangesteld. Zowel voor strategische, juridische en uitvoerende coördinatie.

"Het nieuwe team zal het zeer succesvolle werk van de FSFE verder zetten met een zelfde volgehouden focus op de langere termijn. Wij willen hard werken om het vertrouwen dat de Vrije Softwaregemeenschap in de FSFE stelt niet te beschamen", zegt Karsten Gerloff, de nieuwe voorzitter van de FSFE.

Hij vervolgt:"Georg Greve en zijn team hebben de afgelopen acht jaar ongelooflijk werk geleverd. Ze hebben de FSFE opgebouwd vanaf nul tot een zeer gewaardeerde en betrouwbare groep gespecialiseerd in Vrije Software en een betrouwbare partner voor beleidsvorming en onderhandelingen."

De nieuw verkozen vice-voorzitter Fernanda Weiden legt uit:"De FSFE zit stevig verankerd in de gemeenschap. De mensen in deze organisatie zijn niet alleen vertrouwd met de technologie zelf, maar begrijpen ook heel goed de sociale en politieke aspecten ervan. Samen kunnen we nieuwe denksporen blijven ontwikkelen over de manier waarop onze gemeenschap met kennis omgaat en hoe we onze technologie maximaal kunnen laten renderen."

Christian Holz, aangesteld Uitvoeren Directeur, zegt:"Door mijn achtergrond in het bedrijfsleven en het feit dat ik al van begin jaren negentig werkte met Vrije Software, ben ik heel blij dat ik een actievere rol in de FSFE kan opnemen. Het team is heel gemotiveerd en we hebben een ongelooflijke ploeg vrijwilligers die onze acties en waarden ondersteunen."

Adriaan de Groot, aangesteld als Freedom Task Force coördinator:"Nu Vrije Software een alledaags gegeven geworden is, worden opleiding en advies over de juridische aspecten ervan steeds belangrijker. Met de FTF zullen we de belangen van Vrije Softwareprojecten blijven beschermen. We staan ook steeds klaar om de gemeenschap te helpen als problemen de kop op steken."

Matthias Kirschner, aangenomen als coördinator van de Fellowship en het Duitse team zegt: "De Fellowship is onmisbaar voor het promoten van Vrije Software in onze gemeenschap. Het is een magneet geworden voor verstandige, toegewijde mensen die echt om Vrije Sofware geven en een belangrijke pijler voor een financieel gezonde FSFE. Wij zullen de Fellows van de FSFE helpen om het verschil te maken, om het even waar ze zijn."

Georg Greve, stichter en voormalig voorzitter van de FSFE zal actief blijven als vrijwilliger. Hij heeft uitdrukkelijk zijn steun voor het nieuwe team uitgedrukt. "Ik ben er absoluut van overtuigd dat deze uitzonderlijke mensen een "dream team" zullen vormen dat garant staat voor continuïteit en tevens veranderingen zal kunnen doorvoeren die van de FSFE een betere, grotere en meer succesvolle groep zullen maken. Ik heb de laatste maanden met veel plezier voor hen en met hen deze overdracht voorbereid. Ik kijk al uit naar de vele verwezelijkingen voor Vrije Software die uit dit team zullen groeien."

Meer informatie over het nieuwe team:

Een persoonlijke blog van Georg Greve:

U kan het nieuwe team contacteren voor opmerkingen::

De Free Software Foundation Europe

De Free Software Foundation Europe (FSFE) is een niet-gouvernementele, non-profit organisatie die actief is in verschillende Europese landen en betrokken is bij veel globale activiteiten. De toegang tot software bepaalt je kansen in de digitale samenleving. Om iedereen gelijke kansen te geven in het informatietijdperk en om tevens een vrije concurrentie mogelijk te houden, werkt de FSFE aan de vooruitgang en de promotie van Vrije Software gedefiniëerd met de vrijheden om de software te gebruiken, te bestuderen, te verbeteren en te kopiëren. De FSFE werd opgericht in 2001 om het bewustzijn voor deze zaken te vergroten, om Vrije Software politiek en juridisch veilig te stellen en om mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen van Vrije Software.

Perscontact: gerloff <AT> fsfeurope <DOT> org