Deze vertaling zou achterhaald kunnen zijn ten opzichte van originele tekst. Help ons alstublieft bij het vertalen van deze en andere pagina's op fsfe.org zodat mensen onze boodschap in hun moedertaal kunnen lezen.

Nieuws

FSFE: De EC geeft toe aan de propriëtaire lobby's inzake interoperabiliteit

op:

De Vrije Softwareindustrie levert kritiek op de opmerkingen van Siim Kallas, vicevoorzitter van de Europese Commissie.

Bij de herziening van een belangrijk document over interoperabiliteit bij intergouvernementele elektronische diensten is de Europese Commissie gezwicht voor de lobbyisten van Microsoft en SAP. De Free Software Foundation Europe (FSFE) heeft de totstandkoming van de nieuwe versie van het European Interoperabitity Framework (EIF) geanalyseerd. Daaruit blijkt duidelijk dat de Commissie vertrokken is van de opmerkingen van de Business Software Alliance (BSA), een lobbygroep van de verkopers van propriëtaire software. De opmerkingen van een groot deel van de Europese Softwarebedrijven heeft ze naast zich neergelegd. Enkele recente opmerkingen over Vrije Software van de vicevoorzitter van EC doen bovendien vermoeden dat de Commissie slecht geïnformeerd is.

Een ontwerptekst voor de herziening van het EIF is vorige maand uitgelekt in de pers. In de oudere versie van het document werden Open Standaarden en Vrije Software nog sterk gepromoot, terwijl in de nieuwe versie de betekenisloze term "openness continuum" staat, een begrip waaronder raar genoeg ook propriëtaire specificaties blijken te passen.

De FSFE heeft uitgezocht op welke manier belangrijke delen van het herziene EIF gewijzigd werden. We zijn vertrokken van een versie waarover in de zomer van 2008 een openbare bevraging is gedaan. Onze analyse toont in detail aan hoe de visie van de BSA-lobbygroep de nieuwe ontwerptekst beïnvloed heeft, terwijl de opmerkingen van bedrijven, groepen en personen over Open Standaarden en Vrije Software door de EC genegeerd werden.

"De Europese Commissie kan niet het werktuig zijn van één bepaalde belangengroep. De huidige ontwerptekst is onaanvaardbaar. Net zoals het totaal gebrek aan transparantie bij het tot stand komen ervan", zegt Karten Gerloff, voorzitter van de FSFE.

Daarenboven tonen recente opmerkingen van Siim Kallas, vicevoorzitter van de Europese Commissie en verantwoordelijke voor de administratie, aan dat in sommige delen van de commissie een verontrustend gebrek aan bewustzijn van het belang van Open Standaarden en Vrije Software heerst. Tijdens een belangrijke persconferentie (Flash) op 19 november in Malmö, Zweden, noemde de heer Kallas Vrije Software een probleem voor de "bedrijfscontinuïteit". Hij vergelijkt Vrije Software met een Wikipedia artikel waar je haakjes en voetnoten vindt die stellen dat de informatie bevestigd en/of nagekeken moet worden [...], en als je openbronsoftware gebruikt, en dezelfde logica volgt voor operationele zaken, je toch zekerheid moet hebben over datgene wat gaat gebeuren."

De FSFE is erg bezorgd over deze uitspraken. "De heer Kallas maakt een hele sector van de Europese IT-economie zwart met deze uitspraak", zegt Gerloff. "Ofwel staat de heer Kallas bewust vijandig tegenover Vrije Software en Open Standaarden, ofwel weet hij helemaal niet wat dat zijn. Geen van beide is onaanvaardbaar voor een vicevoorzitter van de Europese Commissie die verantwoordelijk is voor de administratie van de Commissie."

Elmar Geese, voorzitter van Linux-Verband, een Duitse vereniging van Vrije Softwarebedrijven met meer dan 80 leden, was zeer verbaasd over de uitspraken van de heer Kallas. "Wij weten niet wie de heer Kallas adviseerde in deze zaken. Voor mij klinkt het als de angst-, onzekerheid- en twijfelcampagne van 10 jaar terug. Wij nodigen de heer Kallas uit om zich goed te informeren over de Vrije Softwareindustrie. Ik ben ervan overtuigd dat hij zijn mening zal herzien."

Jan Wildeboer van Red Hat EMEA verwerpt de uitspraken van de heer Kallas. "Vrije Software is in vergelijking met veel propriëtaire alternatieven niet alleen goedkoper, maar levert vaak ook kwalitatief hoogstaande producten. Het gebruik van Vrije Software over heel de wereld in bedrijfskritieke omgevingen is een bewijs van kwaliteit.

Zulke uitspraken vanuit de EC versterken de kritiek op de nieuwe versie van het EIF. De FSFE vindt dat het originele EIF een goede richtlijn is geweest voor de Europese openbare sector. Ook al was het maar een richtlijn, het werd een belangrijk referentiekader binnen en buiten Europa. Het moet ook herzien worden, het nieuwe document moet er voor zorgen dat de interoperabiliteit verbetert door meer te vetrouwen op Open Standaarden en niet door het promoten van propriëtaire software en specificaties. De commissie zou beter opnieuw vertrekken van een originele discussietekst en er goed op toezien dat de verzuchtingen van alle partijen naar behoren worden aangepakt.

De heer Wildeboer van Red Hat deelt deze kritiek: "We zijn blij dat EIFv2 nu grondiger wordt bekeken. Voor ons is een sterke focus op interoperabiliteit door middel van Open Standaarden zeer belangrijk. De uitgelekte ontwerptekst toont aan hoe een gebrek aan transparantie deze doelstelling tegenwerkt. Wij stellen ons daar nu ernstige vragen over. Wij vertrouwen erop dat de Europese Commissie de doelen van EIFv1 herbevestigd. Open Standaarden en Open Specificaties zijn de sleutel naar interoperabiliteit.

Karsten Gerloff argumenteert: "Als de lidstaten van de Europese Unie de geloofwaardigheid van de Europese instellingen hoog wil houden, moeten ze de huidige ontwerptekst van het EIF verwerpen. Ze kunnen de Commissie beter helpen om de tekst zo op te stellen dat Open Standaarden de kern van het verhaal worden.